allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoe geef je iemands overlijden aan bij de belastingdienst?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!
Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoe geef je iemands overlijden aan bij de belastingdienst?

donderdag 23 april 2020 , door Hanjo

In het jaar volgend op het overlijden van een echtgeno(o)t(e) moeten twee belastingaangiften worden ingevuld. De ene vermeldt het inkomen van het paar en de andere alleen het inkomen van de weduwe of weduwnaar na het overlijden.

Beoordeling:
Bezoeken: 272
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een overlevende echtgenoot of echtgenote moet in de eerstvolgende belastingaangifte het overlijden van de partner vermelden. Wanneer de overledene alleenstaand, gescheiden, weduwe of weduwnaar was, is het aan de erfgenaam om zijn of haar inkomen aan te geven.

Hoe meld je een overlijden voor belastingdoeleinden?

Het overlijden melden bij de fiscus is niet één van de eerste zaken waar de overlevende echtgenoot of erfgenaam aan denkt. Toch moet ook deze formaliteit worden vervuld.

Sinds 2 januari 2019 zijn er twee manieren om een overlijden fiscaal aan te geven:

 • een wijziging van de burgerlijke stand online melden op impots.gouv.fr via de service "Gérer mon prélèvement à la source";
 • het vermelden op het aangifteformulier (2042 K of 2042 K AUTO).

Overlijden en bronheffing

Het overlijden van een PACS-partner of echtgeno(o)t(e) is een van de wijzigingen in het familiestatuut die op het internet kunnen worden gemeld via de dienst "Gérer mon prélèvement à la source", die toegankelijk is in jouw persoonlijke ruimte op de website van de Franse belastingdienst. De procedure wordt uitgevoerd via het account van de overlevende partner en niet die van de overledene.

Dit zijn de te volgen stappen:

 1. Log in op impots.gouv.fr
 2. Klik op "Votre espace particulier"
 3. Meld je aan
 4. Kies "Gérer mon prélèvement à la source"
 5. Kies "Signaler un changement".

Daarna volg je de volgende stappen:

 1. Kies in "Signaler un changement" uit het rolmenu "le changement de situation de famille" en kies "Décès";
 2. Vul de datum van overlijden in. Gebruik formaat DD/MM/JJJJ;
 3. Klik op "continuer";
 4. Klik op "confirmer" in venster dat zich opent.
Je kunt met deze service echter niet toe om het overlijden van een ouder of een ten laste komend kind aangeven.

De aangifte van deze wijziging van de situatie moet binnen 60 dagen na het overlijden worden gedaan. Het laat de fiscus toe om een nieuw tarief van de roerende voorheffing voor de overlevende echtgenoot te berekenen op basis van de wijziging in zijn of haar situatie, zonder te wachten tot het volgende jaar.

Zo wordt er een nieuw tarief van de roerende voorheffing toegepast en wordt er automatisch een nieuw termijnbedrag vastgesteld (bijvoorbeeld in het geval van inkomsten uit vastgoed).

Melding van een overlijden op de belastingaangifte

Aangezien de belastingaangifte jaarlijks is (van midden april tot begin juni) kan het enkele maanden duren voor de belastingdienst op de hoogte is van het overlijden van een naast familielid (echtgeno(o)t(e), ouder, kind) indien het overlijden niet is gemeld via de vorige optie.

De kennisgeving van overlijden wordt gedaan aan het begin van de papieren aangifte (pagina 2 van formulier 2042) of online (stap 2 - Persoonsgegevens) onder het kopje "Situation du foyer fiscal".

Kruis op het belastingformulier vak V (van Veuf of veuve" aan en vermeld de datum van overlijden in vak Z1 (voor eerste declarant) en/of Z2 voor de tweede).

Klik online op de knop "Cliquer ici pour signaler le décès". Door de wijziging van de burgerlijke stand te bevestigen met de knop "Valider", begint een nieuwe online rapportageprocedure:

 • het begint met de gezamenlijke aangifte van de ontvangen inkomsten tot aan het tijdstip van overlijden;
 • en eindigt dan met de individuele verklaring van de overlevende echtgenoot.

In beide gevallen (online of op papier) moeten twee aangiftes worden ingevuld als de overledene de echtgeno(o)t(e) of partner is.

Door het overlijden aan te geven via de dienst "Gérer mon prélèvement à la source" kan de fiscus rekening houden met deze informatie, die zal worden opgenomen in de online aangifte van de inkomsten die tijdens het jaar van het overlijden worden ontvangen.

Hoe rapporteer je het inkomen in het jaar dat jouw partner overlijdt?

De aangifte van het overlijden van een echtgeno(o)t(e) leidt tot de omvorming van de fiscale huishouding van twee declaranten tot één. Dit kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in de belastingberekeningen.

Belastingaangifte door de overlevende echtgenoot

Als overlevende echtgenoot moeten voor het jaar van overlijden twee afzonderlijke belastingaangiften worden ingediend:

 • een gezamenlijke aangifte met de inkomsten van het koppel (inclusief die van de overledene) vanaf 1 januari tot aan de datum van overlijden;
 • een persoonlijke aangifte waarin alleen de inkomsten vermeld staan van de overlevende echtgenoot vanaf de datum van overlijden tot en met 31 december van het belastingjaar.

De fiscus geeft ook aan dat "de inkomsten van de overledene volledig worden vermeld op de gezamenlijke aangifte, zelfs als deze na de datum van overlijden zijn uitbetaald".

Gemeenschappelijke aangifte tot de datum van overlijden van de partner

Vanaf 1 januari tot aan de datum van overlijden worden de inkomsten belast op basis van een gemeenschappelijk belastingbeginsel.

In het geval van een papieren aangifte kan dus gebruik worden gemaakt van de gezamenlijke aangifte die de belastingdienst namens het paar heeft ingediend en die vooraf is ingevuld met de inkomsten en die van de overledene voor de periode van 1 januari tot de datum van overlijden.

In het onderdeel "situation du foyer fiscal" zal de situatie "vous êtes mariés / pacsés" worden aangegeven. Je hoeft dit niet te wijzigen. Vermeld in vak Z alleen de datum van het overlijden van de partner als dit nog niet is ingevuld (pagina 2 van formulier 2042). Je moet vervolgens het inkomen van de overlevende echtgenoot controleren en indien nodig corrigeren door alleen het inkomen te registeren dat werd ontvangen vanaf 1 januari tot aan de datum van overlijden. Hetzelfde geldt voor de aftrekbare kosten die in deze periode zijn betaald. Het is ook noodzakelijk om eventuele belastingkredieten en -verminderingen te vermelden die vóór het overlijden zijn betaald.

In het geval van een online aangifte gebeurt dit in twee stappen:

 • eerst de aangifte van de inkomsten van het paar vanaf 1 januari tot de datum van overlijden;
 • dan de aangifte voor de inkomstenbelasting van de overlevende partner.

Let op:

Zelfs als de overledene er niet noodzakelijkerwijs persoonlijk over beschikt, moeten bepaalde inkomsten worden opgenomen in de gezamenlijke aangifte van het koppel:

 • inkomsten als gevolg van het overlijden;
 • inkomsten na overlijden;
 • inkomsten waarvan de belastingheffing is uitgesteld;

Aangifte overlevende partner tot 31 december

Voor de periode vanaf de datum van overlijden tot en met 31 december moet:

 • ofwel de online aangifte na de aangifte van het inkomen van het paar tot aan het overlijden worden ingevuld;
 • of de vooraf geïdentificeerde aangifte op naam van de overlevende partner (belastingformulier ontvangen in een aparte enveloppe, formulier 2042 K).
  Als dit niet het geval is, kan bj de belastingdienst een extra formulier worden aangevraagd, of worden gedownload op impots.gouv.fr.

In de rubriek "situation du foyer fiscal" moeten de vermelding "Vous êtes veuf(ve) depuis le …" worden ingevuld. Anders moet je het vakje V aanvinken. Vervolgens vul het het aangifteformulier in met :

 • ontvangen inkomsten;
 • eventuele aftrekbare kosten;
 • alsmede betalingen die in aanmerking komen voor een belastingvermindering of -verrekening vanaf de datum van overlijden tot en met 31 december.

Als de overleden partner recht had op een extra half part voor invaliditeit, kan de overlevende echtgenoot daarvan profiteren bij zijn of haar individuele aangifte, maar alleen in het jaar van overlijden (niet voor de volgende jaren).

Vergeet niet in de rubriek "Nom auquel vos courriers seront adressés" de eventuele nieuwe naam aan te geven voor toekomstige belastingaangiftes en belastingaanslagen.

Afhankelijke kinderen of kinderen die aan het fiscale huishouden verbonden zijn

In het jaar van overlijden ontvang je hetzelfde aantal fiscale parts als in de periode vóór het overlijden.

Zo is het aantal parts dat in aanmerking wordt genomen in de aangifte van het paar van 1 januari tot de datum van overlijden, het aantal dat wordt bepaald op basis van de samenstelling van de fiscale huishouding op 1 januari. Als er ondertussen een geboorte heeft plaatsgevonden, wordt rekening gehouden met de samenstelling van het fiscale huishouden op de datum van overlijden.

Voor de individuele aangifte van de overlevende partner is het aantal parts dat na het overlijden in aanmerking wordt genomen dat op 1 januari. Als er in de loop van het jaar kinderen zijn geboren, wordt rekening gehouden met de situatie op 31 december.

Als er een volwassen kind aan het fiscale huishouden verbonden is, kan het kind slechts op één van de twee aangiften worden aangegeven. Eventuele inkomsten die moeten worden aangegeven, zijn dan de volledige inkomsten die worden ontvangen van 1 januari tot en met 31 december 2019.

In de volgende jaren, wanneer kinderen ten laste van hem of haar zijn of verbonden zijn aan het fiscale huishouden, kan een weduwe-belastingplichtige (onder bepaalde voorwaarden) worden behandeld als een gehuwd stel en profiteren van hetzelfde aantal aandelen (bijvoorbeeld 2,5 parts in het bijzijn van een ten laste komend kind).

Hoe geven erfgenamen de inkomsten van de overledene aan

Wanneer iemand is overleden, moet het erop volgende jaar nog steeds aangifte van zijn of haar inkomsten worden gedaan. Als de overledene ongehuwd, gescheiden of weduwe was, moeten zijn of haar inkomsten nog steeds worden aangegeven bij de belastingdienst en worden ze belast. Als erfgenaam moet de wettelijke vertegenwoordiger van de echtgeno(o)t(e) een aangifte doen van de inkomsten die hij/zij tussen 1 januari en de datum van overlijden op naam van de overledene heeft ontvangen. Het is ook mogelijk om het inkomen van de overledene online op te geven (wanneer het fiscaal nummer en wachtwoord van de overledene bekend zijn).

In geval van overlijden in het jaar van aangifte (van 1 januari tot de datum van aangifte) moeten de inkomsten van de overledene worden aangegeven voor de periode van 1 januari tot 31 december van het voorafgaande jaar.

In deze gevallen moet de erfgenaam, als wettelijke vertegenwoordiger van de overleden belastingplichtige bij "Déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance" het vakje "Si vous déposez la déclaration pour le compte d’un foyer décédé en tant que représentant légal (héritier ou notaire par exemple)" aankruisen.

Belastingaangifte bij overlijden van een kind

Voor het jaar waarin een een kind overlijdt, blijft het kind in het fiscale huishouden van de belastingbetaler, alsof het nog leeft:

 • voor de berekening van het aantal fiscale parts;
 • voor alle inkomsten die in 2019 zijn ontvangen.

Dit geldt zowel voor een minderjarig kind ten laste als voor een volwassen kind dat verbonden is aan het fiscale huishouden van zijn of haar ouders.

Als een baby in het geboortejaar overlijdt, wordt het ook in aanmerking genomen voor de berekening van het aantal parts, maar alleen voor het geboortejaar en wanneer het is geregistreerd bij de burgerlijke stand.

In de daaropvolgende jaren mag het overleden minderjarige kind niet meer in de aangifte worden vermeld als een persoon ten laste.

Ten slotte, wanneer het kind van de belastingplichtige zijn of haar eigen aangifte doet, is het aan een van de ouders om de aangifte voor de inkomsten die hij of zij in het jaar van overlijden als derde aangever heeft ontvangen, af te ronden.

Dit geldt als het kind in kwestie meerderjarig was, niet verbonden, zonder partner of ten laste komende personen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention