allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsVerkiezing ouders in schoolraden

Verkiezing ouders in schoolraden

woensdag 13 oktober 2010, door Hanjo

Op een door de overheid vastgestelde datum vindt ieder jaar de verkiezing van de oudervertegenwoordigers in de schoolbesturen plaats.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verbod op mobieltjes op Franse scholen
Beoordeling:
Bezoeken: 87
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In 2010 vindt de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de ouders (représentants des parents d’élèves) in schoolbesturen (conseils des écoles) van kleuter-en basisscholen, en de raden van hogescholen en middelbare scholen (conseils d’administration) plaats op vrijdag 15 of zaterdag 16 oktober, afhankelijk van de keuze scholen en instellingen. Per brief informeert de school de ouders over deze verkiezing en de procedure.

Iedere ouder van een kind, ongeacht zijn status (gehuwd, ongehuwd, gescheiden ...) mag kiezen en gekozen worden, tenzij het ouderlijk gezag is ontzegd. Ook een ouder die in dienst is van de school heeft stemrecht. Stemmen gebeurt per post of direct in het stembureau op de school. De verkiezing vindt plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging.

In het basisonderwijs zijn er zoveel oudervertegenwoordigers in de schoolraad als het aantal klassen op school. In het secundair onderwijs, zijn er 5, 6 of 7 vertegenwoordigers.

Ouders van leerlingen die deelnemen in de schoolraad stemming over het huishoudelijk reglement en over projecten die de school wil uitvoeren. De raden geven ook hun visie op het leven op school: integratie van gehandicapte kinderen, schoolactiviteiten (uitstapjes, schoolreizen, sport), de kantine, hygiëne, veiligheid, discipline, dialoog met de ouders, de keuze van schoolboeken en leermiddelen, enzovoort.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werk en school

  De Franse wetgeving kent twee contrats en alternance die werken en leren combineren.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |