allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkFranse consumentenorganisaties

Franse consumentenorganisaties

dinsdag 14 december 2010, door Hanjo

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse consumentenorganisatie Que Choisir
Beoordeling:
Bezoeken: 530
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De consumentenorganisaties bestaan uit vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 1901. Ze zijn onafhankelijk van de overheid en hun middelen komen voornamelijk uit lidmaatschapsgelden, eigen middelen, en eventueel subsidies.
De organisaties ontwikkelen training, advies en informatie aan de consument en zijn een van de "gesprekspartners" van het economisch leven op een dagelijkse basis.

Ook nemen ze deel aan departementale comites die zich bezighouden met consumentenproblemen, zoals het Comité départemental de la consommation, de departementale commissie van de consumptieprijzen en de Commission de surendettement, de insolventie commissie. Ook is een aantal betrokken bij Boîte Postale 5.000, een portaal voor consumentengeschillen. Je leest er meer over in een apart artikel.

De belangrijkste organisaties

Autorité de la concurrence De Franse mededingingsautoriteit, gespecialiseerd in het analyseren en controleren van de werking van concurrerende markten, de economische orde te beschermen.
Commission européenne :
Direction générale "concurrence"
Adviezen en aanbevelingen over de zakelijke praktijken tussen producenten, leveranciers en dealers.
Institut national de la consommation
(INC)
Portaal voor de consument: economische en juridische studies, benchmarks, richtlijnen, leermiddelen, publicaties.
Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) Nationaal Agentschap voor informatie over huisvesting, regelgeving, enz.
Association consodurable Toepassing van duurzame ontwikkeling op het gebied van consumentenbescherming.
Centre de Recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie Onderzoekscentrum voor de studie en de observatie van het leven.
Conseil national de la consommation Adviezen, rapporten, activiteiten, werkgroepen, referentieteksten ...
Commission de sécurité des consommateurs Consumentencommissie die gaat over veiligheid van goederen en diensten.
Commission de régulation de l’énergie Onafhankelijke administratieve autoriteit die verantwoordelijk is voor de soepele werking van de markten voor elektriciteit en gas in Frankrijk.
Commission des clauses abusives Aanbevelingen en adviezen betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.
Commission européenne -
Direction générale "santé et protection des consommateurs"
Activiteit van de Europese Commissie Gezondheid en consumentenbescherming (wetten).
Le Réseau International de Contrôle et de Protection des consommateurs (RICPC/ICPEN) 41 landen maken deel uit van dit netwerk dat gericht is op het beschermen van de belangen van de consument, in het bijzonder bij grnesoverschrijdende transacties, maar ook om samenwerking tussen de toezichthoudende instanties aan te moedigen.

Online bekijken: Lijst van Franse consumentenorganisaties


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Garantie

  Het is niet gemakkelijk navigeren tussen de verschillende garantievormen. Hoe en wanneer kan op welke garantie aanspraak gemaakt worden?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |