allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringArbeidspremies
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Arbeidspremies

Met inachtneming van de gelijke behandeling van werknemers

dinsdag 14 december 2010 , door Hanjo

Premies worden toegekend om werknemers te belonen, te motiveren of om bepaalde arbeidsvoorwaarden te weerspiegelen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
Beoordeling:
Bezoeken: 741
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Veel medewerkers krijgen bonussen bovenop hun basissalaris. Het bedrijf geeft ze als compensatie voor specifieke arbeidsvoorwaarden, als extra beloning, of om bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld in de familie) te reflecteren.

De meeste premies zijn vastgesteld bij collectieve overeenkomst of overeenkomst binnen het bedrijf. Het gebeurt ook vaak dat ze in een door de werkgever ondertekend memorandum zijn vastgelegd en voor eenmalig gebruik zijn. In dit geval is er geen officieel schriftelijk document.

De premie wordt een gebruik als het voldoet aan de volgende drie kenmerken:
- het moet betrekking hebben op alle medewerkers van het bedrijf of een bepaalde klasse van de werknemers;
- het moet constant zijn, dat wil zeggen dat werknemers het meerde malen hebben ontvangen;
- het bedrag of de wijze van berekening moet vooraf worden vastgesteld en mag niet enkel afhangt van de goodwill van de werkgever.

Er zijn veel premies

De meest voorkomende premies zijn de anciënniteitspremie (prime d’ancienneté), dertiende-maandpremie (prime de treizième mois), of premies in verband met arbeidsvoorwaarden, zoals premies voor onhygiënische werk, werk in kou, voor specifieke kleding of schoenen. Sommige zijn gerelateerd aan persoonlijke gebeurtenissen (geboorte of huwelijk).

Gelijk werk, gelijk loon

De werkgever moet altijd het beginsel van "gelijk werk, gelijk loon" toepassen. Alle medewerkers die hetzelfde werk of soortgelijk werk doen en dezelfde kwalificatie hebben, moeten normaliter hetzelfde salaris ontvangen. Een premie die aan een klasse van werknemers van het bedrijf wordt betaald, is alleen geldig indien het verschil in behandeling tussen deze werknemers en anderen gerechtvaardigd is.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor een anciënniteitspremie (prime d’ancienneté), die varieert afhankelijk van het aantal dienstjaren, of wachtgeld (prime d’astreinte), dat alleen wordt betaald aan de betrokken werknemers.

Anciënniteit, risico’s

De aard van het werk kan ook een premie aan bepaalde werknemers rechtvaardigen. Zo worden bonussen voor het behalen van bepaalde doelstellingen en omzetbonussen (primes d’objectifs et de résultats) alleen betaald aan commerciële medewerkers.

Evenzo zal een premie van ontbering alleen worden verleend aan degenen die daarvoor in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld, werken aan de lopende band, of langdurig staan of onregelmatige werkuren. Een douchepremie wordt slechts betaald, wanneer vuil werk wordt verricht en de onderneming geen douche ter beschikking heeft.

Geboortetoelage: mannen en vrouwen

Een werkgever kan niet beslissen om een geboortepremie alleen aan de moeder toe te kennen, het zou de gelijke beloning tussen mannen en vrouwen ondermijnen. De arbeidsrechtbanken zijn van mening dat de premie bestemd is om uitgaven in verband met de aanwezigheid van een kind in huis te compenseren en dat vaders ook in aanmerking komen.

Op de loonstrook

Een premie die afhangt van het soort arbeidsovereenkomst (contract of vast dienstverband) is ook illegaal. Premies die betrekking hebben op het werk zijn, zoals het basissalaris, onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en moet verschijnen op de loonstrook.

Premie intrekken?

De werkgever kan een premie op grond van een collectieve overeenkomst of een bedrijfsovereenkomst niet intrekken, tenzij het met de instemming van de betrokken werknemers wordt gedaan.

De werkgever kan besluiten om de premie op te schorten, maar de rechter eist dat hierbij bepaalde procedures worden gevolgd. Hij moet de vertegenwoordigers van het personeel schriftelijk informeren. Ook moet hij een persoonlijke brief sturen aan elke begunstigde. De werkgever hoeft daarbij geen reden op te geven. Ook moet de aankondiging op een redelijke termijn worden gedaan, waarbij aan een periode van 3 tot 6 maanden wordt gedacht.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Betaling loon

  Wat zegt de Franse arbeidswetgeving over de uitbetaling van het salaris.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Arbeidspremies 23 augustus 2011 14:33, door stefaan helderweirt

  klopt het dat de overheid een premie betaald voor 25 jaar arbeid ?

  • Arbeidspremies 23 augustus 2011 22:21, door Hanjo

   In Frankrijk geeft de overheid een médaille d’honneur du travail. Deze onderscheiding wordt normaal verstrekt na 20, 30, 35 en 40 jaar. De onderscheiding wordt niet gegeven indien de werknemer in aanmerking komt voor een andere regeling. In bijzondere gevallen (bij zwaar werk) wordt hij eerder verstrekt: na 18, 25, 30 en 35 jaar.

   Binnenkort meer in een apart artikel op deze website!

 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention