allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBrugdag

Brugdag

Jour de pont

dinsdag 14 december 2010, door Hanjo

Een brugdag biedt werknemers de gelegenheid van een lang weekeinde te genieten. Ook in Frankrijk is de toepassing onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Betaling loon
Beoordeling:
Bezoeken: 1.109
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Juridisch gezien is een pont (een brugdag) de werkdag tussen een vakantiedag en een rustdag. Zo’n dag wordt dan een jour ouvrable non travaillé, een niet gewerkte werkdag, genoemd.

Vrijheid voor de werkgever

Niet alle bedrijven voorzien in dit soort van rustdagen. Het zijn vooral de bedrijven die een aanzienlijke speelruimte hebben om het te organiseren. De code du travail verlangt niet dat werkgevers een vakantiedag voor een brugdag inhouden, zelfs wanneer de meerderheid van het personeel daarom verzoekt.

De beslissing valt onder de bevoegdheid van het bedrijf of van de instelling. Bij het ontbreken van bepalingen in een bedrijfsreglement is het de werkgever die al dan niet op het verzoek van het personeel ingaat. Maar wanneer een brugdag wordt vastgelegd, is het nodig om bepaalde formaliteiten in acht te nemen:
- overleg met vertegenwoordigers van het personeel,
- waarschuwen van de arbeidsinspectie,
- weergeven in het werkschema van het bedrijf,
- ...

Verworven recht

De brugdag kan ook voortvloeien uit een gebruik binnen het bedrijf. In dit geval lijkt het op een historische rechten.

Wanneer de werkgever enkele jaren achtereen de vrijdag na Hemelvaart tot brugdag heeft verklaard, kan hij dit niet zomaar wijzigen. Enkele maanden vooraf moet hij de vertegenwoordigers van het personeel en elke werknemer individueel per brief informeren.

Uitbetaling

Alle scenario’s bestaan!
Uitbetaling van de brugdag is niet verplicht, behalve wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst (wat zelden voorkomt) of het gebruik in de handel of het bedrijf (het meest voorkomende geval) dit voorschrijft. Maar als de werknemers worden betaald, moet dat tegen het normale tarief.

In de praktijk bieden sommige werkgevers een vrije dag. Anderen verplichten het personeel een betaalde vakantiedag of vrije dagen te nemen. Het bedrijf kan ook kiezen voor een compensatie van de verloren uren (artikel L.3122-27 van de Code du travail). De uren die had moeten worden gewerkt tijdens de brugdag worden uitgevoerd op een andere dag. Overwerk is niet toegestaan.

Hoe is het herstel?
Herstel kan worden uitgevoerd binnen twaalf maanden vóór of na de niet gewerkte dag (tenzij een bedrijfsovereenkomst voorziet in kortere periodes) en het geldt voor alle werknemers. Wanneer je ziek was tijdens de brugdag, kun je weigeren de verloren de uren te compenseren, of ze als overwerk laten uitbetalen.

De compensatie mag niet over het jaar verspreid worden (bijvoorbeeld een paar minuten per dag). Ook mag het niet leiden tot een stijging van meer dan een uur per dag of meer dan acht uur per week.

De brugdagen hoeven niet specifiek op de loonlijst vermeld te worden.

Gelijke regels voor alle contracten

Aan uitzendkrachten of werknemers met een tijdelijk contracten (CDD) moet net als andere werknemers van het bedrijf dezelfde brugdag worden aangeboden..

Als echter werd besloten dat de brugdag als vakantiedag of RTT-dag wordt geteld, kan er geen salaris worden betaald, tenzij het contract een speciale clausule bevat.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bulletin de paie

  Wat vooral zal opvallen aan de Franse loonstrook is het grote aantal items dat wordt gespecifieerd.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |