allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Marianne

  Ze prijkt op de meeste Franse postzegels en is één van de gezichten van Frankrijk.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBrugdag

Brugdag

Jour de pont

dinsdag 14 december 2010 , door Hanjo

Een brugdag biedt werknemers de gelegenheid van een lang weekeinde te genieten. Ook in Frankrijk is de toepassing onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Betaling loon
Beoordeling:
Bezoeken: 1.148
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Juridisch gezien is een pont (een brugdag) de werkdag tussen een vakantiedag en een rustdag. Zo’n dag wordt dan een jour ouvrable non travaillé, een niet gewerkte werkdag, genoemd.

Vrijheid voor de werkgever

Niet alle bedrijven voorzien in dit soort van rustdagen. Het zijn vooral de bedrijven die een aanzienlijke speelruimte hebben om het te organiseren. De code du travail verlangt niet dat werkgevers een vakantiedag voor een brugdag inhouden, zelfs wanneer de meerderheid van het personeel daarom verzoekt.

De beslissing valt onder de bevoegdheid van het bedrijf of van de instelling. Bij het ontbreken van bepalingen in een bedrijfsreglement is het de werkgever die al dan niet op het verzoek van het personeel ingaat. Maar wanneer een brugdag wordt vastgelegd, is het nodig om bepaalde formaliteiten in acht te nemen:
- overleg met vertegenwoordigers van het personeel,
- waarschuwen van de arbeidsinspectie,
- weergeven in het werkschema van het bedrijf,
- ...

Verworven recht

De brugdag kan ook voortvloeien uit een gebruik binnen het bedrijf. In dit geval lijkt het op een historische rechten.

Wanneer de werkgever enkele jaren achtereen de vrijdag na Hemelvaart tot brugdag heeft verklaard, kan hij dit niet zomaar wijzigen. Enkele maanden vooraf moet hij de vertegenwoordigers van het personeel en elke werknemer individueel per brief informeren.

Uitbetaling

Alle scenario’s bestaan!
Uitbetaling van de brugdag is niet verplicht, behalve wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst (wat zelden voorkomt) of het gebruik in de handel of het bedrijf (het meest voorkomende geval) dit voorschrijft. Maar als de werknemers worden betaald, moet dat tegen het normale tarief.

In de praktijk bieden sommige werkgevers een vrije dag. Anderen verplichten het personeel een betaalde vakantiedag of vrije dagen te nemen. Het bedrijf kan ook kiezen voor een compensatie van de verloren uren (artikel L.3122-27 van de Code du travail). De uren die had moeten worden gewerkt tijdens de brugdag worden uitgevoerd op een andere dag. Overwerk is niet toegestaan.

Hoe is het herstel?
Herstel kan worden uitgevoerd binnen twaalf maanden vóór of na de niet gewerkte dag (tenzij een bedrijfsovereenkomst voorziet in kortere periodes) en het geldt voor alle werknemers. Wanneer je ziek was tijdens de brugdag, kun je weigeren de verloren de uren te compenseren, of ze als overwerk laten uitbetalen.

De compensatie mag niet over het jaar verspreid worden (bijvoorbeeld een paar minuten per dag). Ook mag het niet leiden tot een stijging van meer dan een uur per dag of meer dan acht uur per week.

De brugdagen hoeven niet specifiek op de loonlijst vermeld te worden.

Gelijke regels voor alle contracten

Aan uitzendkrachten of werknemers met een tijdelijk contracten (CDD) moet net als andere werknemers van het bedrijf dezelfde brugdag worden aangeboden..

Als echter werd besloten dat de brugdag als vakantiedag of RTT-dag wordt geteld, kan er geen salaris worden betaald, tenzij het contract een speciale clausule bevat.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bulletin de paie

  Wat vooral zal opvallen aan de Franse loonstrook is het grote aantal items dat wordt gespecifieerd.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |