allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBrugdag
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Brugdag

Jour de pont

dinsdag 14 december 2010 , door Hanjo

Een brugdag biedt werknemers de gelegenheid van een lang weekeinde te genieten. Ook in Frankrijk is de toepassing onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Betaling loon
Beoordeling:
Bezoeken: 1.367
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Juridisch gezien is een pont (een brugdag) de werkdag tussen een vakantiedag en een rustdag. Zo’n dag wordt dan een jour ouvrable non travaillé, een niet gewerkte werkdag, genoemd.

Vrijheid voor de werkgever

Niet alle bedrijven voorzien in dit soort van rustdagen. Het zijn vooral de bedrijven die een aanzienlijke speelruimte hebben om het te organiseren. De code du travail verlangt niet dat werkgevers een vakantiedag voor een brugdag inhouden, zelfs wanneer de meerderheid van het personeel daarom verzoekt.

De beslissing valt onder de bevoegdheid van het bedrijf of van de instelling. Bij het ontbreken van bepalingen in een bedrijfsreglement is het de werkgever die al dan niet op het verzoek van het personeel ingaat. Maar wanneer een brugdag wordt vastgelegd, is het nodig om bepaalde formaliteiten in acht te nemen:
- overleg met vertegenwoordigers van het personeel,
- waarschuwen van de arbeidsinspectie,
- weergeven in het werkschema van het bedrijf,
- ...

Verworven recht

De brugdag kan ook voortvloeien uit een gebruik binnen het bedrijf. In dit geval lijkt het op een historische rechten.

Wanneer de werkgever enkele jaren achtereen de vrijdag na Hemelvaart tot brugdag heeft verklaard, kan hij dit niet zomaar wijzigen. Enkele maanden vooraf moet hij de vertegenwoordigers van het personeel en elke werknemer individueel per brief informeren.

Uitbetaling

Alle scenario’s bestaan!
Uitbetaling van de brugdag is niet verplicht, behalve wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst (wat zelden voorkomt) of het gebruik in de handel of het bedrijf (het meest voorkomende geval) dit voorschrijft. Maar als de werknemers worden betaald, moet dat tegen het normale tarief.

In de praktijk bieden sommige werkgevers een vrije dag. Anderen verplichten het personeel een betaalde vakantiedag of vrije dagen te nemen. Het bedrijf kan ook kiezen voor een compensatie van de verloren uren (artikel L.3122-27 van de Code du travail). De uren die had moeten worden gewerkt tijdens de brugdag worden uitgevoerd op een andere dag. Overwerk is niet toegestaan.

Hoe is het herstel?
Herstel kan worden uitgevoerd binnen twaalf maanden vóór of na de niet gewerkte dag (tenzij een bedrijfsovereenkomst voorziet in kortere periodes) en het geldt voor alle werknemers. Wanneer je ziek was tijdens de brugdag, kun je weigeren de verloren de uren te compenseren, of ze als overwerk laten uitbetalen.

De compensatie mag niet over het jaar verspreid worden (bijvoorbeeld een paar minuten per dag). Ook mag het niet leiden tot een stijging van meer dan een uur per dag of meer dan acht uur per week.

De brugdagen hoeven niet specifiek op de loonlijst vermeld te worden.

Gelijke regels voor alle contracten

Aan uitzendkrachten of werknemers met een tijdelijk contracten (CDD) moet net als andere werknemers van het bedrijf dezelfde brugdag worden aangeboden..

Als echter werd besloten dat de brugdag als vakantiedag of RTT-dag wordt geteld, kan er geen salaris worden betaald, tenzij het contract een speciale clausule bevat.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bulletin de paie

  Wat vooral zal opvallen aan de Franse loonstrook is het grote aantal items dat wordt gespecifieerd.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention