allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenLaten doenLaag BTW-tarief voor verbouwingen

Laag BTW-tarief voor verbouwingen

woensdag 29 januari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

Op bepaalde werkzaamheden aan een huis geldt in Frankrijk onder bepaalde voorwaarden het middentarief, de (taux intermédiaire de la TVA)
Je moet als klant dan wel een certificaat van naleving van de voorwaarden voor het verlaagde tarief afgeven.

Let op: Met de invoering van de nieuwe BTW-tarieven op 1 januari 2014 is deze regeling gewijzigd. Dit aangepaste artikel toont de huidige regeling.
Het vorige artikel in deze rubriek: Klagen over een niet-conforme oplevering van werkzaamheden
Beoordeling:
Bezoeken: 2.794
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Welke voorzieningen?

BTW tegen het middentarief geldt voor werkzaamheden ter verbetering, verbouwing, beheer en onderhoud van woningen (ook voor een tweede woning) die worden uitgevoerd nadat de woning ouder dan twee jaar is.

Waarover?

Het tarief geldt alleen voor werken en voorzieningen die door een bedrijf worden uitgevoerd.

Wanneer je als klant rechtstreeks apparatuur koopt die je door een bedrijf laten installeren, betaal je het hoge tarief. In dit geval valt alleen de arbeidsloon onder het verlaagd tarief.

Het middentarief geldt nooit voor nieuwbouw. Vandaar dat een limiet van twee jaar is ingesteld.

Wanneer niet?

Het middentarief geldt niet binnen een periode van twee jaar dat een woning wordt gebouwd en in deze gevallen:

Er is geen sprake van een woonhuis;
Het bestaande vloeroppervlak wordt met meer dan 10% vergroot;
Er is sprake van werkzaamheden die het fundament of de gevel structureel wijzigen (dus geen gevelreiniging of gevelrenovatie). Verander je meer dan 50% (ook dragende binnenmuren) dan is er sprake van nieuwbouw en geldt het hoge tarief.
Niet meer dan vijf van de volgende zes soorten voorzieningen blijft bestaan: kozijnen van buitendeuren, vloeren, binnenmuren, loodgieterswerk, electrische installatie en verwarming.

Energie-verbeterende aanpassingen

Aanpassingen die het energieverbruik van de woning verbeteren, komen in aanmerking voor het lage BTW-tarief!

Wat moet je doen?

Als klant moet je voor de eerste fakturatie een verklaring afleveren aan het bedrijf dat de werkzaamheden verricht. Alleen met deze verklaring mag het bedrijf het verlaagde BTW-tarief in rekening brengen.

Een vereenvoudigde certificaat kan worden gebruikt voor afwerking (binnenmuren, sanitair, verwarming, elektra, enz.) en het standaard certificaat is bedoeld voor de ruwbouw (funderingen, buitenmuren, pilaren, balken, vloeren, funderingen, enz.).

Alleen wanneer je dit ingevulde certificaat aan de uitvoerder inlevert voordat hij tot facturatie overgaat, kom je in aanmerking voor het verlaagd BTW-tarief. Een kopie van dit certificaat bewaar je samen met alle rekeningen die betrekking hebben op de werkzaamheden. Je moet ze kunnen tonen tot 31 december van het vijfde jaar na de voltooiing van de werkzaamheden.

Let goed op: de ondertekeningsdatum van de verklaring moet voor de eerste factuurdatum vallen - dus ook voor een aanbetaling!

Alleen materiaal en arbeidsloon dat door een bedrijf wordt gefactureerd valt onder de regeling. Koop je zelf materialen die door een bedrijf worden geïnstalleerd, dan betaal je over de materialen het normale BTW-tarief. In dit geval is alleen de geleverde arbeid onderworpen aan het gereduceerd tarief.

Tarieven TVA

Op 1 januari 2014 werden de tarieven van de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), de Franse BTW, aangepast:

het normale tarief (taux normal), dat geldt voor de meeste goederen en diensten ging van 19,6% naar 20%;
het middentarief (taux intermédiaire), met name voor herstelwerkzaamheden, de verkoop van bereide voedingsmiddelen, transport, renovatie van oudere woningen werd verhoogd van 7% naar 10%;
het tarief dat in Corsica van toepassing is, ging van 8% naar 10%.
het verlaagde tarief (taux réduit), van toepassing op producten die worden beschouwd als basisbehoeften (voedsel, frisdranken, schoolkantine en energie) en podiumkunsten (theater, concert, circus) blijft ongewijzigd op 5,5%.
Het geldt ook voor verbeteringen van de energie-efficiëntie voor huisvesting ouder dan 2 jaar.

Formulieren

- Het normale formulier Cerfa No 13947
- Het vereenvoudigde formulier Cerfa No 13948

Let op

De regelgeving kan ook betrekking hebben op een keuken of badkamer, maar het moet duidelijk zijn dat deze werkzaamheden een integraal onderdeel zijn van de verbouwingen. Alle benodigde werkzaamheden moeten door een bedrijf gedaan worden en het mag niet alleen gaan om het plaatsen van een keuken of badkamermeubel.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Op zoek naar een architect

  Bij grotere bouwprojecten of gebrek aan ervaring en kennis biedt een architect uitkomst. Maar hoe vind je een architect?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |