allesfrans.com

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaGeld en bankBetalingsverkeerOverschrijvenGeld overmaken in Frankrijk - SEPA

Geld overmaken in Frankrijk - SEPA

dinsdag 4 januari 2011 , door Hanjo

Frankrijk is onderdeel van de Eurozone en ondersteunt dus ook de SEPA-betalingen. Sinds eind 2009 wordt dit principe volledig ondersteund.

Beoordeling:
Bezoeken: 1.970
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Virement SEPA

Een virement is een door de betaler geïnitieerde betalingsopdracht: deze stuurt een betalingsopdracht aan de bank, die de overdracht van de fondsen aan de bank van de begunstigde regelt.

Een SEPA-overschrijving (virement SEPA) wordt gebruikt voor transacties in euro tussen twee rekeningen van financiële instellingen gevestigd in het SEPA-gebied.

De SEPA-overschrijving heeft de volgende kenmerken:

- Hij wordt uitgevoerd in maximaal drie dagen (dit zal in 2012 worden teruggebracht tot één dag, in overeenstemming met de richtlijn betreffende betalingsdiensten);
- De begunstigde wordt gecrediteerd met het volledige bedrag van de transactie (de banken zijn nu vrij de prijsstelling van hun keuze toe te passen, maar eventuele tussenpersonen kunnen geen extra heffingen opleggen);
- Een veld van 140 tekens is beschikbaar voor de klant voor een tekst die ongewijzigd naar de begunstigde wordt gestuurd;
- Het maakt gebruik van de IBAN (internationaal banknummer) en BIC (internationale code van financiële instellingen) om de rekening van de begunstigde te identificeren.

Prélèvement SEPA

Een prélèvement is een incasso-opdracht. Een SEPA incasso opdracht wordt ook wel aangeduid met SDD, SEPA Direct Debit. De betaling wordt geïnitieerd door de schuldeiser op basis van een machtiging: een mandaat van de schuldenaar. Deze machtiging kan algemeen zijn in het geval van terugkerende betalingen, of voor een eenmalige betaling.

De SDD heeft de volgende kenmerken:

- De schuldenaar moet de schuldeiser (créancier) toestemming geven, het zogenaamde "mandaat." Dit mandaat moet in het bezit zijn van de schuldeiser;
- De schuldeiser doet de incasso binnen vijf dagen (bij een eerste of eenmalige operatie) of twee dagen (voor terugkerende transacties) vóór de datum van betaling. Op de geplande datum maakt de bank van de schuldenaar het geld over aan de bank van de schuldeiser;
- Een veld van 140 tekens is beschikbaar voor de klant voor een tekst die ongewijzigd naar de begunstigde wordt gestuurd;
- De schuldenaar wordt geïdentificeerd door de IBAN en BIC (zoals hierboven omschreven);
- De schuldenaar kan zijn bank de terugbetaling van een verwerkte SDD vragen. Hij kan dat tot 8 weken na de operatie doen als de incasso werd gedaan op basis van een geldig mandaat, en 13 maanden wanneer een geldig mandaat ontbreekt. In het geval van restitutie, is de schuldenaar niet ontslagen van zijn potentiële verplichtingen ten opzichte van de schuldeiser.

SEPA kaartbetaling

Betaalkaarten maken het mogelijk om een elektronische betalingsopdracht te maken, ofwel op betaalterminals of controllers, of op afstand. Betaalkaarten worden op grote schaal gebruikt in Europa en in de meeste gevallen gaat het om transacties in het buitenland.

Het SEPA-project is gebaseerd op de bestaande nationale en internationale betaalkaarten en is gericht op vergroten van de interoperabiliteit en veiligheid.

SEPA-kaartbetalingen moeten voldoen aan de volgende principes:

- De houders kunnen overal in de SEPA-zone met hun kaarten betalingen doen bij handelaren die de kaart accepteren;
- De handelaar hanteert dezelfde voorwaarden voor de kaarten (in overeenstemming met het SEPA-beginsel) zonder onderscheid van het land van uitgifte;
- Kaartbetalingen met behulp van de EMV-technologie worden vaak beveiligd door een PIN-code;
- Betaling wordt gegarandeerd.

Betaalkaarten gedekt door deze principes zijn vooral de kaarten uitgegeven door banken. Kaarten die worden uitgegeven door andere instanties (bijvoorbeeld door gespecialiseerde organisaties) kunnen op vrijwillige basis voldoen aan de SEPA-principes.

Informatieboekjes

De volgende Franstalige informatie is online beschikbaar:

- Prélevement SEPA
- Virement SEPA

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |