allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingBewaartermijn documenten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bewaartermijn documenten

woensdag 10 oktober 2018 , door Hanjo

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van het document. In civiele zaken is de periode om juridische stappen te ondernemen 5 jaar. Je moet het bewijs dus ook gedurende deze periode bewaren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Beperkende maatregels drinkwaterverbruik
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 9.608
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Maar hoe lang bewaar je je bankpapieren, cheque-strookjes en bankafschriften?

Hieronder vind je een opsomming.

Verzekeringen

Type document Bewaartermijn Details
Kwitanties en premies 2 jaar Kwitanties, betalingsaankondiging, bewijs van betaling, opzegbrief, ontvangstbewijs
Opstal en auto Contractperiode + 2 jaar Contracten bewaren tot 2 jaar na de beëindiging. Inkoop- en reparatiefacturen bewaren voor de duur van het contract.
Persoonlijk letsel 10 jaar Facturen, taxaties en certificaten 10 jaar na het einde van schadevergoeding bewaren of zelfs langer als de gevolgen voorspelbaar zijn.
Leven en overlijden Duur van de opdracht plus 10 jaar Tot 10 jaar na het overlijden kan een belanghebbende nog aanspraak maken.

Auto

Type document Bewaartermijn Details
Overtredingen 2 jaar Vanaf de veroordeling
Faktuur 15 jaar Aankoopfactuur, factuur reparaties, enz.
Keuringsverslag 2 jaar Dus tot de volgende technische controle

Bank

Type document Bewaartermijn Details
Te verzilveren cheque 1 jaar en 8 dagen Na deze periode hoeft de bank niet uit te betalen
Consumptieve lening Contractduur + 2 jaar Gerekend vanaf de laatste afbetaling
Hypotheek Contractduur + 2 jaar Gerekend vanaf de laatste termijn van de lening
Rekeningafschrift, betalingsopdracht, overschrijving, chequeboekje, machtigingen 5 jaar Termijn van een vordering

Familie

Type document Bewaartermijn Details
Afschriften en uittreksels Onbepaald Uittreksels zijn in principe geldig voor onbepaalde tijd. Maar sommige procedures vereisen een recente uittreksel.
Premierestitutie emissierechten 3 jaar Ten onrechte uitbetaalde bedragen kunnen tot 3 jaar teruggevorderd worden (behalve in gevallen van fraude of bedrog).
Echtscheiding, adoptie Onbepaald Wanneer verloren, kan een exemplaar worden verstrekt door de rechtbank.
Akte van erkenning van een kind Onbepaald Het gemeentehuis kan een kopie leveren.
Huwelijk (akte, documenten met betrekking tot de overgedragen of verworven activa tijdens het huwelijk door schenking of legaat) Onbepaald In geval van verlies van het huwelijkscontract, contact opnemen met de notaris die heeft opgesteld.
Trouwboekje Onbepaald Indien verloren kan door de gemeente een duplicaat worden verstrekt.
Testamenten Onbepaald

Wonen

Type document Bewaartermijn Details
Rekeningen gas en elektra 5 jaar
Waterrekening 4 of 2 jaar Voor een openbare dienst: 4 jaar; voor een particuliere aanbieder: 2 jaar
Rekening telefoon en/of internet 1 jaar
Facturen met betrekking tot werkzaamheden 10 of 2 jaar AFhankelijk van de aard van het werk: ruwbouw 10 jaar, kleine werkzaamheden: 2 jaar
Schoorsteenvegen Woonperiode + 1 jaar Tot 1 jaar na het einde van de bewoning van het pand
Jaarlijks onderhoud CV-ketels waarvan het vermogen ligt tussen de 4 en 400 kilowatt Woonperiode + 2 jaar Tot 2 jaar na het einde van de bewoning van het pand
Koopakte Onbepaald Tot de verkoop van het pand
Condominium, gedeeld eigendom 10 jaar
Notulen van de vergaderingen van eigenarenvereniging 10 jaar Termijn voor betwisting van de beslissingen
Huurcontract Duur van bewoning + 5 jaar Status van woning, ontvangstbewijs borg bewaren tot terugbetaling.
Inventarislijst van meubilair in appartement Onbepaald Tijdens de gehele duur van de huurovereenkomst.
Kwitantie huur 5 jaar

Belastingen

Type document Bewaartermijn Details
Inkomstenbelasting 3 jaar Begin in het jaar volgend op het aanslagjaar. Voorbeeld: aangifte voor 2009 moet worden bewaard tot het einde van 2012).
Lokale belastingen (onroerende voorheffing, belasting huisvesting) 1 jaar Te bewaren tot het einde van het jaar waarin de belasting is verschuldigd.
Bewijs van betaling van belastingen 4 jaar

Werk

Type document Bewaartermijn Details
Loonstrook, arbeidsovereenkomst, werkgelegenheid certificaten Onbepaald Tot aan het pensioen
Relevante documenten voor een vordering tot uitbetaling (salaris, ontslagvergoeding) 5 jaar
Werkloosheidsuitkeringen 2 of 3 jaar Termijn voor claimen van een werkloosheidsuitkering is 2 jaar. Binnen 3 jaar na uitbetaling kunnen ten onrechte uitbetaalde bedragen terug worden gevorderd.
Pensioenbetalingen Onbepaald Ze kunnen worden aangevraagd voor de berekening van de bepaalde pensioenrechten.

Gezondheid

Type document Bewaartermijn Details
Vergoeding ziektekosten en moederschap 2 jaar De kas heeft hebben een periode van 2 jaar voor het eisen van teruggaaf van ten onrechte betaalde bedragen (behalve in gevallen van fraude of bedrog).
Mutualiteit (Kaart, terugbetaling, ...) Variabel Afhankelijk van de termijnen in het contract.
Recepten 1 jaar De uitgifte van de meeste medicijnen kan worden gedaan in het jaar volgend op hun voorschrift.
Dagvergoedingen Variabel
Arbeidsongeval: vergoedingen, medische attesten en onderzoeken Onbepaald Nuttig in geval van terugval of verslechterde gezondheidstoestand van het slachtoffer.
Overlijdensuitkering 2 jaar Vanaf de dag van het overlijden.
Vaccinatie, bloedgroepkaart, ziekteverzekeringsskaart Onbepaald Ziekteverzekeringskaarten ten minste bewaren gedurende de minderjarigheid van het kind.
Certificaten, medische onderzoeken, rontgenfoto’s Onbepaald Nuttig in geval van terugval of verslechtering gezondheidstoestand.

Hanteer deze termijnen ook voor een persoon die inmiddels is overleden!

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention