allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidsovereenkomstContrat à durée déterminée à temps partiel
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Contrat à durée déterminée à temps partiel

dinsdag 12 april 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 8 april 2019

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 344
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse wetgeving geeft aan welke elementen verplicht dienen te worden opgenomen in een contrat à durée déterminée à temps partiel, een part-time contract voor bepaalde duur:

 1. naam, adres en registratienummer URSSAF[1] van de werkgever;
 2. naam en adres van de werknemer;
 3. een precieze opgave van de reden voor het gebruik van een CDD:
  De wet keurt een CDD goed bij de volgende redenen:
  - vervanging van een afwezige werknemer (ziekte, zwangerschapsverlof, etc.).
  - vervanging van een werknemer die onlangs werd aangenomen, maar niet is komen opdagen;
  - vervanging van een werknemer die het bedrijf verlaten heeft waarvan de positie moet worden afgeschaft;
  - tijdelijke verhoging van de economische activiteit;
  - tijdelijke "seizoensgebonden" activiteiten door de aard van het bedrijf;
  - diverse contracten die financiële steun ontvangen van de staat.
 4. de kwailifactie van de werknemer;
 5. in het geval van een vervanging: de naam en de kwalificaties van de werknemer die vervangen wordt;
 6. de vervaldag van het contract en, indien van toepassing, een verlengingsclausule met een precieze termijn
  Wanneer een specifieke einddatum wordt vermeld, kan de CDD eenmaal worden verlengd.
 7. de minimale duur waarvoor het contract is afgesloten, wanneer geen nauwkeurige termijn kan worden vermeld
  Het is niet altijd mogelijk om bij de ondertekening een ​​precieze duur van het contract te noemen, bij de vervanging van een afwezige werknemer bij ziekte, moederschap, enz.
 8. de uit te voeren taak;
 9. de werkplek van de werknemer;
 10. de duur van de proefperiode (indien van toepassing);
 11. het bedrag van de beloning;
 12. de naam en het adres van het bureau voor de Sociale Zekerheid, waaraan de werkgever de sociale zekerheidsbijdragen betaalt;
 13. de naam en het adres van de aanvullende pensioenfonds
 14. de wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse arbeidsduur
  De arbeidsovereenkomst moet het werkschema aangeven: het aantal te werken uren en de verdeling daarvan:
  - per week, als het schema niet verandert van week tot week;
  - per maand, indien de planning van week tot week verandert;
  - per jaar, als het schema voorziet in afwisselende gewerkte en niet gewerkte periodes gedurende het jaar.
 15. de eventuele voorwaarden van veranderende werktijden
  De werkgever kan het werkplan van een werknemer niet veranderen zonder berichtgeving ten minste 7 dagen van tevoren (tenzij een andere termijn wordt voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst).
 16. het aantal extra uren en de omstandigheden waarbij de werkgever erom kan vragen
  Dit zijn de uren die de werkgever kan vragen in aanvulling op zijn normale werkschema.Ze kunnen niet meer dan een tiende van de arbeidsduur bepaald in het contract.

Een collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op het bedrijf kan bepalen dat andere gegevens, zoals beroepskwalificaties van de werknemer of de aard van de werkgelegenheid worden opgenomen.

Op internet: De Franse tekst


Voetnoten:

[1union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention