allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidsovereenkomstProefperiode

Proefperiode

Période d’essai

dinsdag 12 april 2011, door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De proefperiode (période d’essai) geeft de werkgever de gelegenheid de vaardigheden van de werknemer in de werkomgeving te ervaren en de werknemer om te bepalen of de posities hem bevalt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Model arbeidscontract
Beoordeling:
Bezoeken: 830
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De proefperiode is optioneel.

Indien de werkgever iemand in dienst wil nemen met een proefperiode, dient deze clausule uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief te worden vermeld. Anders mag de werknemer aannemen dat hij definitief in dienst is genomen.

Duur van de proefperiode

De duur van de proeftijd wordt bepaald door beide partijen met inachtneming van het maximum dat wordt toegestaan ​​door de collectieve overeenkomst of door de wet.

De arbeidswet stelt een maximum dat afhangt van de aard van de opdracht:

 1. Voor een contract van onbepaalde duur:
  - 2 maanden voor arbeiders en kantoorpersoneel;
  - 3 maanden voor supervisors en technici;
  - 4 maanden voor leidinggevenden.
  Deze tijden zijn verplicht. Echter, de cao, arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief kan een afwijkende periode aangeven.
 2. Voor een contract van bepaalde duur: 1 dag per week dat het contract duurt, met een maximum van:
  - 2 weken voor een contractperiode van ten hoogste zes maanden;
  - 1 maand voor een langere contractduur.
  De periode kan korter zijn indien de praktijk of een collectieve overeenkomst daarin voorzien. Dit maximum mag niet worden overschreden, zelfs in geval van verlenging van de proefperiode.
 3. Voor een opdracht tot dienstverlening (tijdelijk):
  - 2 dagen indien de opdracht minder is dan of gelijk aan 1 maand;
  - 3 dagen indien de overeenkomst tussen de 1 en 2 maanden is;
  - 5 dagen als de contractperiode meer is dan 2 maanden.
  De periode kan minder zijn wanneer een collectieve overeenkomst daarin voorziet.

Verlenging van de proefperiode

De proefperiode kan worden verlengd, mits de mogelijkheid van verlenging is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief.

De duur van de proeftijd mag niet meer bedragen dan het maximum toegestaan ​​in de collectieve overeenkomst of van de wet.

Voor een CDI is een enkele verlenging mogelijk die moet worden toegestaan door de collectieve arbeidsovereenkomst. De maximale duur van de proefperiode in geval van verlenging is:
- 4 maanden voor arbeiders en bedienden;
- 6 maanden voor de toezichthouders en technici;
- 8 maanden voor leidinggevenden.

Deze periodes zijn verplicht, maar de cao, de arbeidsovereenkomst of de aanstellingsbrief kunnen een kortere periode aangeven.

Opmerking: verlenging van de proefperiode is mogelijk wanneer de werknemer afwezig is geweest tijdens de eerste periode (ziekteverlof, ...). In dit geval wordt de duur van de verlenging gelijk gesteld aan de afwezigheid van de werknemer.

Uit de proefperiode

Tijdens de proefperiode is elke partij is vrij om de overeenkomst zonder formaliteit of vergoeding te beëindigen (tenzij anders bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst).

In het geval dat de werkgever vindt dat de proefperiode is mislukt, moet dat de werknemer worden meegedeeld binnen een periode van niet minder dan:
- 24 uur binnen de 8 dagen van aanwezigheid;
- 48 uur tussen 8 dagen en een maand;
- 2 weken na een maand van aanwezigheid;
- 1 maand na 3 maanden.

In het geval dat de werknemer wenst te stoppen, dient hij een termijn van 48 uur te respecteren, verminderd tot 24 uur in de eerste acht dagen.

De motivatie voor het verbreken van de proefperiode:
- mag niet worden gebaseerd op gronden van discriminatie;
- in geval van mislukking om disciplinaire redenen, moet een disciplinaire procedure in acht worden genomen;
- schending van een arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer is onderworpen aan goedkeuring door de arbeidsinspecteur, zelfs tijdens de proefperiode.

Op internet: De Franse tekst


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |