allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsAfkortingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Afkortingen

zondag 8 november 2009 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 5 februari 2020

In het Nederlands hebben we aardig wat "afko’s", maar de Fransen maken er een nationale sport van om voor alles een afkorting te verzinnen. Het is daarom onmogelijk om alle afkortingen te vermelden, maar deze zijn wij al eens tegengekomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: ABC van het weer
Beoordeling:
12 stemmen
Bezoeken: 57.443
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Apocope

Ook heel gebruikelijk is om een lang woord gewoon maar in te korten. Dat heet apocoperen en het resultaat is een apocope. Soms wordt een "o" aan het eind van het woord toegevoegd. Bekende voorbeelden zijn "resto" voor "restaurant" en "déca" (of "DK") voor "café décaféiné" (cafeïne-vrije koffie).

 • Apocope
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk

  Het weglaten van de laatste lettergreep van een woord, als een soort versterkte vorm.

Afkorting - abréviation, sigle, acronym

O ja, de Franse naam voor afkorting is "abréviation".

Een afkorting die is opgebouwd uit de eerste letters van de woorden heet een sigle.
Wanneer deze afkorting als één woord kan worden uitgesproken heet het een acronym. UNESCO is een acronym, maar SNCF niet.
Een sigle kent in het Frans geen meervoudsvorm. Dus: un CD, deux CD.

Onze steeds groeiende lijst van afkortingen

We verzamelden er inmiddels 488. Je kunt bij de meeste afkortingen op de ster klikken voor een artikel waarin het begrip nader wordt uitgelegd of wordt toegepast.
 

A

a.m.

Après midi

Namiddag (in tijdsaanduiding)
A/R

Aller-Retour

Retourtje (heen- en terugreis)
AAC

Apprentissage Anticipé de la Conduite

vroegtijdig onder begeleiding leren autorijden
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

toelage voor gehandicapte volwassenen
ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

centraal orgaan voor sociale zekerheid
ACS

Aide pour une Complémentaire Santé

Bijdrage voor aanvullende ziektekostenverzekering
ACS*

Assurance Complémentaire Santé

Aanvullende ziektekostenverzekering
ADEME

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADEME initieert, onderhoudt, coördineert, faciliteert en realiseert handelingen ter bescherming van het milieu en ter beheersing van de energie.
ADIL

Agence Départementale pour l’Information sur le Logement

Onderafdeling van de ANIL (per departement)
AER

Allocation équivalent retraite

Uitkering ter vervanging van een pensioen
AERAS

s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé

verzekeren en lenen bij een verhoogd gezondheidsrisico
AF

Allocation familiale

Uitkering voor gezinnen
Afnor

Association française de normalisation

Franse normalisatievereniging
AGCP

appareil général de commande et de protection

een extra hoofdschakelaar in de meterkast
AGIRA

Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance

vereniging voor het beheer van informatie over verzekeringsrisico's (o.a. uitvaartverzekeringen)
AJ

Aide Juridictionnelle

rechtsbijstand
AL

Aides au Logement

toeslagen voor huisvesting
ALD

affection longue durée

een langdurige aandoening
ALF

Allocation de logement familiale

Soort toelage in de woonlasten
ALS

Allocation de logement sociale

Soort toelage in de woonlasten
ALTRO

Association Logistique TRansport Ouest

Franse logistieke organisatie
AMAP

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

Vereniging voor het behoud van familiebedrijven in de landbouw
AME

Aide Médicale de l’Etat

Medische staatshulp voor vreemdelingen
AMM

Autorisation de mise sur le marché

De toestemming om een geneesmiddel op de Franse markt te brengen
Anah

Agence nationale de l’habitat

Nationaal woonagentschap
ANC

Assainissement non-collectif

Individuele afvalwaterverwerking
ANFR

agence nationale des fréquences

nationaal frequentieagentschap
ANIL

Agence Nationale pour l’Information sur le Logement

Officieel erkende instantie belast met volkshuisvesting
Anses

Agence nationale de sécurité sanitaire

nationaal agentschap voor de bescherming van de gezondheid
ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Frans agentschap dat over de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten waakt
Antai

Agence nationale de traitement automatisé des infractions

het nationaal agentschap voor de geautomatiseerde verwerking van overtredingen
AOC

Appellation d’origine contrôlée

Keurmerk voor wijnen en kazen
AOP

appellation d’origine protégée

beschermde oorsprongsbenaming
APA

allocation personnalisée d’autonomie

gepersonaliseerde zelfstandigheidstoelage
APL

Aide personnalisée au logement

Soort toelage in de woonlasten
Appt.

Appartement

Flatwoning
AR

Accusé de réception

Bericht van ontvangst (bijvoorbeeld bij aangetekende post)
Arafer

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

regelgevende instantie voor spoor- en wegwerkzaamheden
Arcep

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Franse regelgevende autoriteit voor elektronische communicatie en post
ARE

allocation d’aide au retour à l’emploi

werkloosheidsuitkering (hulp bij het vinden van een nieuwe baan)
ARS

Allocation de rentrée scolaire

Financiële bijdrage voor het nieuwe schooljaar
ASDIR

Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu

Een overzicht van jouw inkomsten en lasten zoals aangegeven bij de Franse belastingdienst
ASF

Allocation de Soutien Familial

toelage voor gezinsonderhoud
ASI

Allocation supplémentaire d’invalidité

Aanvullende invaliditeitsuitkering
ASP

Agence de services et de paiement

agentschap voor diensten en betalingen
ASPA

Allocation de solidarité aux personnes âgées

Uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen
ASS

Allocation de solidarité spécifique

Solidariteitsuitkering
AST

Autorisation de sortie du territoire

Reisdocument voor minderjarige
ATU

Accueil et traitement des urgences

Eerste hulpafdeling van een ziekenhuis
ATU

Autorisation temporaire d’utilisation

Tijdelijke toestemming voor het verstrekken van medicijnen aan bepaalde (groepen van) patiënten
Av

Avant

Voor
Av.

Avenue

Avenue
AVPF

Assurance vieillesse des parents au foyer

ouderdomspensioen voor huisvaders en -moeders

B

bac

baccalauréat

baccalaureaat
BAN

base adresse nationale

bestand van alle Franse adressen
BBC

Bâtiment de Basse Consommation énergétique

gebouw met laag energieverbruik
Bbio

Besoin bioclimatique conventionnel

Beoordeling van het bio-klimatologische ontwerp van een gebouw
BCBG

Bon Chic Bon Genre

Mensen uit de professionele middenklasse die door komaf een goede positie verkrijgen
Bd

Boulevard

Boulevard
BDES

Base de données économiques et sociales

Economische en sociale gegevensbank
BIC

Bénéfices industriels en commerciaux

Bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen
BIC

Bank Identifier Code

Internationale code van een bank
BNC

bénéfices non commerciaux

niet-commerciële winsten
BOFiP

Bulletin officiel des finances publiques

officieel publicatieblad van de openbare Franse financiën (met als onderdeel de BOFiP-I voor belastingzaken)
BOFiP-I

Bulletin officiel des finances publiques - Impôts

het onderdeel van het officieel publicatieblad van de openbare Franse financiën (BOFiP) dat over belastingzaken gaat
BP

Boîte postale

Postbus
BRGM

Bureau de recherches géologiques et minières

Bureau voor geologisch en mijnonderzoek
BRSS

Base de Remboursement de la sécurité sociale

Basisvergoeding van de sociale zekerheid
BSR

Brevet de sécurité routière

Rijvaardigheidsbewijs (voor voertuigen tot 50 cm³), zoals een voiturette, quad of bromfiets
BTP

Bâtiments et Travaux Publiques

Gebouwen en publieke werken, één van de Franse bedrijfssectoren

C

CA

Communauté d’agglomération

Samenwerkingsverband tussen agglomeraties (een soort EPCI) met als verplichte competenties: economische ontwikkeling en planning van de gemeenschapsruimte, sociaal evenwicht van huisvesting en stadsbeleid.
CADES

Caisse d’amortissement de la dette sociale

Franse overheidsinstelling voor de aflossing van de sociale schuldenlast
CAF

Caisse allocation familiale

Uitkerende instantie van o.a. kinderbijslag
CAP

Contribution à l’audiovisuel publique

Omroepbijdrage
CARSAT

Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail

Fondsen voor pensioenverzekering en gezondheid op het werk
CASF

Code de l’action sociale et des familles

Franse wetgeving rond familie en sociale zaken
CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Departementale schoonheids- of welstandscommissie
càd

C’est à dire

Dat wil zeggen
CB

Carte bancaire

Bankpas
CC

Communauté de communes

Samenwerkingsverband tussen gemeentes (een soort EPCI) bedoeld voor de ontwikkeling van de economie en een gemeenschappelijk bestemmingsplan (verplichte competenties).
CCH

Code de la construction et de l’habitation

Wetgeving rond bouw en huisvesting
CCI

Chambre de commerce et d’industrie

Kamer van koophandel en industrie
CCMI

Contrat de construction d’une maison individuelle

Bouwcontract voor een vrijstaand huis
CCP

Compte courant postale

Postgiro
CCSP

Commission du contentieux du stationnement payant

Geschillencommissie voor betaald parkeerboetes
CDAG

Consultations de dépistage anonyme et gratuit

Anonieme, gratis consultatie op HIV en SOA
CDD

Contrat à durée déterminée

Tijdelijk arbeidscontract
CDI

Centre d’Impots

Plaatselijk belastingkantoor
CDI

Contrat à durée indéterminée

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd
CEDEX

Courrier d’entreprise à distribution exceptionelle

Snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus
CEL

Compte épargne logement

Spaarregeling voor aankoop eigen huis
CEP

Comsommation conventionelle d’énergie primaire

Primair energieverbruik van een gebouw
CEPC

Certificat d’examen du permis de conduire

Tijdelijke verklaring van rijbevoegdheid, afgegeven na een examen
CEPMAX

Consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire

Maximale waarde van het primaire energieverbruik van een gebouw
CEPS

Comité Économique des Produits de Santé

Comité waarin de prijzen van gezondheidsproducten worden bemiddeld
Cerfa

Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs

Franse instantie die alle overheidsformulieren beheert
CET

Chauffe-eau thermodynamique

Thermodynamische boiler
CF

Complément Familia

l

aanvullende gezinsuitkering
CFA

Centre de formation d’apprentis

Traningscentrum voor (werkende) leerlingen
CFE

Contribution Foncière des Entreprises

Bedrijfsbelasting die vroeger Taxe Professionnelle (TP) heette.
CGA

Centre de gestion agréé

Wettelijk erkend beheerorgaan voor (kleinere) bedrijven.
CGCT

Code général des collectivités territoriales

Franse algemene overheidswetgeving
CGI

Code général des împots

Belastingwetgeving
CGV

Conditions générales de vente

Algemene verkoopvoorwaarden
ch

cheval vapeur

paardenkracht (PK)
Ciddist

Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

Centra voor informatie, screening en diagnose van seksueel overdraagbare aandoeningen
Cipav

Caisse inter-professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse

interprofessioneel ziekenfonds en ouderenverzekering
CITE

Crédit d’impôt transition énergétique

Belastingvoordeel door het nemen van energiebesparende maatregelen
CLIC

Centre local d’information et de coordination gérontologique

Lokaal gerontologisch centrum voor informatie en coördinatie
CMA

Chambre des métiers de l’artisanat

Kamer van koophandel voor ambachtslieden
CMG

complément de libre choix du mode garde

financiële aanvulling op de vrije keuze van de wijze van kinderopvang
CMI

Carte mobilité inclusion

Nieuwe gehandicaptenkaart
CMU

Couverture maladie universelle

Ziekenfonds voor de minder draagkrachtige
CMU-C

CMU (Couverture maladie universelle) Complémentaire

Een gratis aanvullende ziektekostenverzekering
CNAF

Caisse nationale des allocations familiales

Frans nationaal gezinsuitkeringsfonds, overkoepeld orgaan van de lokale CAF's
CNAMTS

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Frans nationaal ziekenfonds voor werknemers in loondienst
Cnav

Caisse nationale d’assurance vieillesse

Nationale kas voor ouderdomsverzekering
Cnefop

Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

Nationale Raad voor werkgelegenheid, beroepsopleiding en begeleiding
CNI

Carte nationale d’identité

Franse identiteitskaart
CNIL

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Nationale commissie voor informatie technologie en (individuele of openbare) vrijheden
COFRAC

COFRAC (commité Français d’accréditation)

Franse accreditatiecommissie
Con

Canton

kanton
CONSUEL

COmité National pour la Sécurité des Usagers de l’ELectricité

Franse nationale commissie voor de veiligheid van elektriciteitsgebruikers
COS

Coefficient d’occupation du sol

Verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd (of wordt bebouwd)
CPAM

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

basiszorgverzekeringsfonds
CPF

compte personnel de formation

saldo dat iedere werknemer beschikbaar heeft voor opleidingen
CPI

Certificat provisoire d’immatriculation

Tijdelijk kentekenbewijs
CRDS

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale

Sociale inhouding over inkomsten, zoals loon en uitkeringen
CRS

Compagnies républicaines de sécurité

een gespecialiseerde eenheid binnen de Franse politie
CSA

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

Aanvullende heffing voor bedrijven voor de bekostiging van het leren tijdens het werk
CSE

Conseil supérieur de l’éducation

Franse Hoge Raad voor het Onderwijs
CSE 

comité social et économique

de vertegenwoordiging van het personeel in een bedrijf
CSG

Contribution Sociale Generalisée

Sociale heffing over inkomsten uit arbeid of uitkeringen
CSP

code de la santé publique

Franse wet op de volksgezondheid
CSPE

Contribution au service public d’électricité

bijdrage (in het tarief) voor openbare elektriciteitsdiensten
CSS

complémentaire santé solidaire

bijstandsuitkering voor medische zorg
CU

Certificat d’urbanisme

Verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)
CU

Communauté urbaine

Stedelijk samenwerkingsverband (een soort EPCI) met een groot aantal verplichte competenties: economische, sociale en culturele ontwikkeling van de gemeenschapsruimte, sociaal evenwicht van huisvesting, stadsbeleid, beheer van diensten van collectief belang en bescherming en verbetering van het beleid inzake milieu en leefomgeving.
CV

cheval fiscal

administratieve eenheid, deels gebaseerd op het motorvermogen, die de hoogte van de leges van een kentekenbewijs bepaalt
CVG

conditions générales de vente

algemene verkoopvoorwaarden

D

DADS

Déclaration annuelle des données sociales

Aangifte sociale lasten voor bedrijven (vervangen door DSN)
DAFN

Droit annuel de francisation et de navigation

Jaarlijkse belasting voor pleziervaartuigen en jetski's die onder de Franse vlag op zee varen
Dép

Département

Departement
DCL

dispositif de connexion pour luminaires

in Frankrijk (in nieuwbouw) vereiste aansluiting voor verlichting
DDAF

direction départementale de l’agriculture et de la forêt

departementale dienst voor de landbouw en het bos
DDASS

Direction départementale d’action sanitaire et sociale

Instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft
DDCSPP

direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

departementaal directoraat voor sociale cohesie en bevolkingsbescherming
DDE

Direction départementale de l’équipement (l’Equipement)

Departementale dienst voor publieke werken
DDPP

direction départementale de la protection des populations

departementaal directoraat voor de bescherming van de bevolking
DDT

Dossier de diagnostic technique

Dossier van technische diagnoses bij verkoop of verhuur van een woning
DDT(M)

Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

departementale directie van de gebieden (en de zee)
DEEE

Déchets d’équipements électriques et électroniques

Afval van elektrische en elektronische apparaten
DGCCRF

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Dienst van het Franse ministerie van Economie
DGCL

direction générale des collectivités locales

algemeen directoraat voor lokale overheden
DGDDI

direction générale des douanes et droits indirects

directoraat-generaal douane en indirecte belastingen
DGEAF

Document de gestion de l’espace agricole et forestier

Beheersdocument voor land- en bosbouwgebieden
DGFiP

Direction Générale des Finances Publiques

Franse publieke financiën
DGSI

Direction générale de la Sécurité intérieure

Algemene directie van de binnenlandse veiligheid
DIPA

document d’information sur le produit d’assurance

informatiebulletin betreffende een verzekering
DLC

Date limite de consommation

Uiterste consumptiedatum
DLU

Date limite d’utilisation

Uiterste gebruiksdatum
DLUO

Date limite d’utilisation optimale

Uiterste gebruiksdatum
DMP

Dossier Médical Partagé

Een door de Assurance maladie beheerd electronisch medisch dossier
DOM

Départements d’Outre Mer

Franse Overzeese Departementen
DP

dossier pharmaceutique

Farmaceutisch dossier met medicijngebruik
DPE

Diagnostic de Performance Energétique

Energierapport bij verhuur of verkoop van een woning
DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Regionale directie voor milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
DRFIP

Direction régionale des finances publiques

Regionale belastingdienst
DRIRE

Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

Regionale milieudienst
DSN

Déclaration sociale nominative

Aangifte sociale lasten voor bedrijven
DT

Déclaration de travaux

Eenvoudige bouwvergunning, melding
DTU

document technique unifié

Frans bouwbesluit

E

E2C

École de la 2e chance

opleiding voor 16- tot 25-jarigen
EDF

Electricité de France

Franse stroomleverancier
EDP

engins de déplacement

algemene benaming voor steps, hoverboards, enz. Een gemotoriseerde versie heet een EDP motorisé.
EEE

Espace économique européen

Europese Economische Ruimte (EER)
EH

Nombre d’équivalents-habitants

Eenheid gebruikt voor de berekening van de grootte van een installatie voor de verwerking van afvalwater
EHPAD

établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes

Zorginstelling voor afhankelijke ouderen
EI

entreprise individuel

éénmanszaak
ELD

Entreprise locale de distribution

Lokaal distributiebedrijf voor energie (gas en/of elektra)
EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

Openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking
EPIC

établissement public à caractère industriel et commercial

Openbare instelling voor industrie en handel
Esris

état des servitudes « risques » et d’information sur les sols

status van erfdienstbaarheden met een "risico" en bodeminformatie
ETEL

espace technique électrique du logement

De meterkast volgens de nieuwste norm
ETG

épreuve théorique générale

Frans theorie-examen voor het rijbewijs
ETM

épreuve théorie moto

specifiek theoretisch examen voor motorrijders
Ets.

Établissements

Firma
EU

Eaux usées

Grijs afvalwater, het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines
EURL

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Eenmans BV
EV

Eau vannes

Zwart afvalwater, van het toilet
EV

En ville

Alhier

F

F(F)

Franc (Français)

Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld
FCIMT

Fonds communs d’intervention sur les marchés à terme

Beleggingsfondsen op de futuresmarkt
FCP

Fonds communs de placement

Collectief investeringsfonds
FCPR

Fonds communs de placement à risques

Onderlinge risicofondsen
FFA

Fédération Française des assureurs

Franse federatie van verzekeraars
FFC

Fédération française de cyclisme

Franse fietsfederatie

valign=top> FFT

Fédération Française des Télécoms

federatie van enkele Franse telecomproviders
FGAO

fonds de garantie des assurances obligatoires

garantiefonds voor verplichte verzekeringen
FGAP

Fonds de garantie des assurances de personnes

Garantiefonds voor personenverzekeringen
FGDR

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

Frans bankgarantiefonds
FICP

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Het nationale register van incidenten bij terugbetaling van geldleningen.
FISE

Fiche d’information standardisée européenne

Europees standaarddocument betreffende informatie over geldleningen ten behoeve van vastgoed
FJP

Fédération française des industries Jouet Puériculture

Franse Federatie van de speelgoed- en kinderopvangindustrieën
Fl

Fleuve

Rivier
FNAIM

Fédération nationale de l’immobilier

Franse makelaarsorganisatie
FPI

Fonds de placement immobilier

Vastgoedbeleggingsfondsen
FPS

Forfait de post stationnement

Vanaf 1 januari 2018 geldende parkeerboete.
FRE

Fauteuil Roulant Electrique

Elektrische rolstoel
FRF

Franc

Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld
FVA

fichier des véhicules assurés

register van verzekerde voertuigen

G

GAB

Guichet automatique de banque

Bank-, geldautomaat
GDF

Gaz de France

Franse gasleverancier
GIE

groupement d’intérêts économiques

economische belangengroep
GPL

Gaz de pétrole liquéfié

LPG
GR

grande randonnée

belangrijke wandelroute
GTL

gaine technique logement

technische behuizing in een woning, deel van de meterkast

H

h

Heure

Uur in tijdsaanduiding
HAD

Hospitalisation à domicile

Ziekenhuiszorg aan huis
Hadopi

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet

De hoge autoriteit voor de verspreiding van werken en de bescherming van rechten op het internet
HC

Heures creuses

Daluren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HCEfh

Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Franse Hoge Raad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
HLL

Habitation légère de loisirs

een lichte vrijetijdswoning
HLM

Habitation à loyer modéré

Huisvesting met door de staat bepaalde huurprijzen
HP

Heures pleines

Piekuren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HQE

Haute Qualité Environnementale

Privélabel voor energieverbruik
HR

humidité rélative (ook RH of %RH)

relatieve luchtvochtigheid (percentage)
HS

Hors service

Buiten dienst
HT

Hors taxe

Belasting niet inbegrepen
HT

Haute Tension

Hoge spanning, hoogspanning

I

IBAN

International Bank Account Number

Internationale bankrekeningcode
ICC

Indice du coût de la construction

Prijsindex van de bouw
ICS

Identifiant créancier SEPA

Identificatienummer van de schuldeiser bij een SEPA-incasso
IDF

Île de France

Ruim gebied rond Parijs
IFC

indemnité de fin de carrière

uitkering aan het einde van de loopbaan
IFI

impôt sur la fortune immobilière

Vemogensbelasting op onroerend goed
IFU

Imprimé fiscal unique

Door de bank verstrekte opgave over inkomsten uit roerende goederen (aandelen, ed.).
IGN

Institut national d’information géographique et forestière

Franse instituut voor geografie en bossen
IGP

Indication géographique protégée

beschermde geografische aanduiding
IGPN

Inspection générale de la police nationale

algemene inspectiedienst van de nationale politie
Immo

Agence immobilière

de Franse makelaar
INC

Institut National de la Consommation

Franse instituut voor de consument
INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Franse bureau voor de statistiek
Inserm

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek
IPC

indice des prix à la consommation

consumptieprijsindex
IR

impôt sur le revenu

inkomstenbelasting
IRVE

infrastructure de recharge des véhicules électriques

oplaadinstallatie voor een elektrisch voertuig
ISF

Impôt de Solidarité sur la Fortune

Vermogensbelasting
IST

Infection sexuellement transmissible

seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
ITR

Isolant Thermique par Réflexion

isolatiefolie
ITT

incapacité totale/temporaire de travail

volledige/tijdelijke arbeidsongeschiktheid
IVG

Interruption volontaire de grossesse

Vrijwillige zwangerschapsonderbreking

J

JDC

Journée défense et citoyenneté

Dag van defensie en burgerschap
JO(RF)

Journal officiel de la République française

de Franse staatskrant
justif

Justification

Verantwoording, verklaring, justificatie, bv justification d'adresse

K

kVA

Kilo volt ampère

Eenheid van elektrisch vermogen, in Nederland: kilowatt

L

LD

Lieu-dit

Een soort buurtschap
LDD

Livret de développement durable

Belastingvrije spaarvorm
LEP

Livret de épargne populaire

Belastingvrije spaarvorm
LGBT

Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

Van oorsprong Engelse afkorting voor lesbian, gay, bisexual, transgender.
LJ

iquidation judiciaire

faillissement
LMNP

Loueur en meublé non professionnel

Belastingregime voor niet-professionele verhuurder van gemeubileerd pand
LPC

langue française parlée complétée

aangevulde gesproken Franse taal (voor slechthorenden)
LPO

Ligue pour la protection des oiseaux

Vogelbescherming
LRAR

Lettre recommandée avec A/R (accusé de réception)

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging
LRE

Lettre Recommandée Electronique

De online versie van de aangetekende brief
LSF

langue des signes française

Franse gebarentaal

M

M.

Monsieur

Geachte heer
MDPH

maison départementale des personnes handicapées

departementaal tehuis voor gehandicapten
Me

Maître

Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat
ml

mètre linéaire

Strekkende meter
Mlle

Mademoiselle

Geachte mejuffrouw[1]
MM.

Messieurs

Mijne heren
Mme

Madame

Geachte mevrouw
Mmes

Mesdames

Geachte dames
MSA

Mutualité sociale agricole

Franse sociale kas voor de landbouw
MSAP

maison de services au public

dienstverleningshuizen, waar diverse diensten onder één dak verenigd zijn
Mt

Mont

Berg

N

NDLR

note de la rédaction

red., een noot van de redactie
NF

Norme Française

Franse standaard (norm) voor diverse toepassingen
NIR

Numéro d’inscription au répertoire

Registratienummers van personen
NIRPP

Numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques

Registratienummer dat beter bekend staat als de "NIR" of "Numéro de sécurité sociale".
NOEMIE

Norme Ouverte d’Echanges Maladie entre les Intervenants Extérieurs

Standaard voor de uitwisseling van gegevens over kosten tussen de sociale zekerheid en verzekeraars

O

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

(OESO) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OFJ

officier fiscal judiciaire

fiscale opsporingsambtenaar
Ofpra

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Frans bureau voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen
OGM

Organisme génétiquement modifié

Genetisch gemodificeerde (cisgenese) organismen
OIF

Organisation internationale de la francophonie

internationale organisatie die streeft naar instandhouding van de Franse taal
OMS

Organisation Mondiale de la Santé

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
ONCFS

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Frans nationaal bureau voor de jacht en wilde fauna
ONF

Office national des forêts

Franse staatsbosbeheer
ONG

Organisation non gouvernementale

Niet-gouvernementele organisatie (of ngo, ook wel non-gouvernementele organisatie), een organisatie die onafhankelijk is van de overheid.
Oniam

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

nationaal bureau voor vergoeding van medische ongevallen, Iatrogene aandoeningen en ziekenhuisinfecties
ONISR

observatoire national interministériel de la sécurité routière

Franse interministeriële waarnemingspost voor de verkeersveiligheid
OPCVM

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

Instelling voor collectieve belegging in effecten
OPJ

Officier de police judiciaire

gerechtelijke politieagenten

P

PAC

Pompe à chaleur

Warmtewisselaar
PACA

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur
PACS

Pacte civil de solidarité

Geregistreerd partnerschap
PACTE

plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises

wet actieplan voor de groei en de transformatie van bedrijven
PADD

Projet d’aménagement et de développement durable

Toekomstvisie in bestemmingsplan
PAJE

Prestation d’accueil du jeune enfant

Kinderbijslag tot 3 jaar
PAP

Prêt aidé pour l’accession à la propriété

Oude belasting (tegenwoordig: Prêt à Taux Zero)
PASS

Plafond Annuel de la Sécurité sociale

maximaal referentie-inkomen voor de recht op sociale zekerheid, voor bepaalde voordelen en uitkeringen
PAZ

Plan d’aménagement de zone

Plan voor gedeeltelijke wijziging van een bestemmingsplan
pédégé

Président Directeur Général

Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur (ook: PDG)
PC

Permis de construire

Bouwvergunning
pc

Pièce(s)

Stuks (in aantal)
PCI

Permis de Conduire International

Internationaal rijbewijs
PDG

Président Directeur Général (pédégé)

Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur
PEA

Plan d’épargne en actions

Aandelenspaarplan
PEE

plan d’épargne entreprise

bedrijfsspaarplan
PEL

Plan d’épargne logement

Spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis
PER

Plan d’exposition aux risques

Risicoplan, nodig in bepaalde gebieden
PER*

plan d’épargne retraite

pensioenspaarplan
Perco

plan d’épargne pour la retraite collectif

groepspensioenspaarplan
PFU

Prélèvement forfaitaire unique

"Flattax", forfaitaire belastingheffing
PIG

Projets d’interêt général

Projecten van algemeen belang
PJ

Pièces joints

Bijlagen (in zakelijke brief)
PK

Point Kilomètrique

Kilometerpunt, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PR)
Pl

Place

Plein
PLA

Prêts locatifs aidés

Gesubsidieerde lening voor een huurwoning
PLF

Projet loi de financement

Wetsontwerp voor de algemene Franse begroting
PLFSS

Projet loi de financement de la sécurité sociale

Wetsontwerp voor de begroting voor de sociale zorg
PLU

Plan local d’urbanisme

Gemeentelijk bestemmingsplan
PME

Portemonnaie électronique

Franse variant van de chipknip
PME

Petites et moyennes entreprises

Midden- en kleinbedrijf (MKB)
POS

Plan d’occupation des sols

Bestemmingsplan (verouderd)
PPE

Prime pour l’emploi

Werkgelegenheidspremie
PPR

Plan de prévention des risques

Risicopreventieplan
PPRM

Plan de prévention des risques miniers

Preventieplan voor risico's in mijnbouwgebieden
PPRT

Plan de prévention des risques technologiques

Plan voor de preventie van technologische risico’s
PQ

Papier cul

WC papier
PR

Point Repère

Richtpunt tussen twee kilometerpunten, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PK)
PRL

parc résidentiel de loisirs

residentiële vrijetijdspark (recreatiepark)
PS

Prélèvement sociale

Sociale heffing, zoals bij inkomsten uit spaartegoeden
PSMV

Plan de sauvegarde et de mise en valeur

Plan van beschermde gebieden
PTAC

poids total autorisé en charge

maximaal toegelaten gewicht (van een combinatie van voertuig met passagiers en een geladen aanhanger)
PTIA

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

Totaal en onomkeerbaar verlies van autonomie
PTS

Prime transitoire de solidarité

Aanvullende solidariteitsuitkering
PUMA

Protection universelle maladie

Algemene ziektekostendekking, sinds 2016 de vervanging van de couverture maladie universelle (CMU)
PV

Procès-verbal

Proces verbaal
PVe

Procès-verbal électronique

Electronisch proces verbaal

Q

QF

Quotient familial

Bedrag dat wordt gebruikt voor de berekening van de inkomstenbelasting en bij uitkeringen. Het is het netto belastbaar inkomen gedeeld door het aantal parts.

R

R(d)C

Rez de chaussée

Begane grond
RAAT

Repérage Amiante Avant Travaux

verplicht asbestonderzoek bij werkzaamheden aan een gebouw
RAM

Réunion des Assureurs Maladie

Het beheer van verplichte ziektekostenverzekeringen voor vakmensen, kooplieden en vrije beroepen
RAP

Redevance d’archéologie préventive

"Preventieve archeologievergoeding", heffing bij bepaalde bouwwerkzaamheden
RC

Responsabilité civile

Wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)
RCEA

Route Centre Europe Atlantique

De E62/N79 verbindt de Franse Atlantische kust met midden Europa.
RCS

Registre du commerce et des sociétés

Register van handel en bedrijven
RF

République Française

De Franse Republiek
RFR

Revenu fiscal de référence

Het inkomen dat door de Franse belastingdienst als referentie wordt aangehouden.
RGE

Reconnu Garant de l’Environnement

Erkenning van bedrijf dat recht geeft op belastingvoordeel
RGPD

Règlement général sur la protection des données personnelles

Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens
RH

humidité rélative

Relatieve luchtvochtigheid (percentage) (ook HR of %HR)
RH

Ressources Humaines

Personeelszaken
RIB

Relevé d’identité bancaire

Verklaring met alle bankgegevens
RIP

Relevé d’identité postal

Verklaring met alle gegevens van de postgirorekening
Riv

Rivière

Rivier
RJ

redressement judiciaire

insolventieprocedure in het Franse recht, waarbij een handelaar of een bedrijf onder curatele wordt gesteld wanneer niet aan de betaalverplichtingen kan worden gedaan
RM

répertoire des métiers

handelsregister van vaklieden
RML

résidence mobile de loisirs

mobiel recreatieverblijf
RN

Route nationale

Nationale weg
RNCP

Répertoire national des certifications professionnelles

Franse nationale repertorium van beroepskwalificaties
RNIPP

Répertoire national d’identification des personnes physiques

Bestand van registratienummers (NIR) van personen
RNJ

Repères nutritionnels journaliers

Dagelijkse voedingsrichtlijn
RNU

règlement nationale de l’urbanisme

nationale regelgeving inzake ruimtelijke ordening
RSA

Revenue de solidarité active

Een door het departement verstrekte financiële bijstand
RSAC

registre spécial des agents commerciaux

bijzonder register van handelsagenten
RSI

Régime social des indépendants

sociale zekerheidsregime voor zelfstandigen
RSVP

Répondez s’il vous plaît, RSVP

Beantwoorden alstublieft
RTT

Réduction du temps de travail

Arbeidsduurverkorting (ADV)
RTU

Recommandation temporaire d’utilisation

De tijdelijke aanbeveling om een geneesmiddel op de Franse markt beschikbaar te stellen
RUM

Référence unique de mandat

Uniek nummer van een automatische incasso

S

SA

Société anonyme

Naamloze vennootschap (NV)
SAFER

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

Grondbank waarbij grotere (landbouw)grondaankopen moeten worden gemeld
SAMU

Service d’aide médicale d’urgence

GG&GD, medische spoedeisende dienst
SAN

Syndicat d’agglomération nouvelle

Samenwerkingsverband van agglomeraties (een soort EPCI) ten behoeve van (onder andere) huisvesting, vervoer, wegaanleg en/of economische ontwikkeling.
SARL

Société à responsabilité limitée

Besloten vennootschap (BV)
SAS

société par actions simplifiée

een soort naamloze vennootschap
SAUR

Société d’aménagement urbain et rural

Grote waterleverancier
SAV

Service après vente

Klantenservice (na aankoop)
SCALP

Système de Lecture Automatique de Plaque

systeem voor het automatisch lezen van de nummerplaat
SCI

Société civile immobilière

maatschap om onroerend goed te kopen
SCOT

Schéma de cohérence territoriale

Bestemmingsplan dat meerder gemeentes overkoepelt
SCPI

société civile de placement immobilier

collectieve beleggingsstructuur in onroerend goed
SCR

Sociétés de capital risque

Risicokapitaalondernemingen
SdB

Salle de bains

Badkamer
SDF

Sans domicile fixe

Dakloze, zonder vaste woon- of verblijfplaats
SECU

Sécurité sociale

Sociale zekerheid
SF

Sauf

Behalve
SHOB

Surface hors Oeuvre brute

Bruto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SHON

Surface hors œuvre nette

Netto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SI

Syndicat d’initiative

Franse VVV
SICAV

Société d’investissement à capital variable

Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal
SIDA

syndrome d’immunodéficience acquise

AIDS
SIE

Service des impôts des entreprises

Belastingdienst voor bedrijven
SIV

Système d’immatriculation des véhicules

Kentekenregister (voor voertuigen)
SIVOM

Syndicat intercommunal à vocation multiple

Samenwerkingsverband tussen gemeentes (EPCI) dat meerdere competenties heeft (vgl. SIVU).
SIVU

Syndicat intercommunal à vocation unique

Samenwerkingsverband tussen gemeentes (EPCI) dat slecht één competentie heeft (vgl. SIVOM)
SJR

salaire journalier de référence

referentie inkomen bij berekening werkloosheidsuitkering

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

Minimumloon
SMUR

Service mobile d’urgence et de réanimation

Medische nooddienst
SNC

société en nom collectif

vennootschappen onder firma
SNCF

Société nationale des chemins de fer français

Franse spoorwegen
SNPI

Syndicat national des professionnels immobiliers

Franse makelaarsorganisatie
SNU

Service national universel

Een universele nationale dienst die tot doel heeft de Franse jeugd nauwer bij het leven van de natie te betrekken, het begrip engagement te bevorderen en een gevoel van nationale eenheid rond gemeenschappelijke waarden te bevorderen.
SPA

Société protectrice des animaux

Dierenbescherming
SPANC

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Dienst die voor verantwoordelijk is voor het afvalwater
SRP

Seuil de revente à perte

De minimale winstmarge die een handelaar bij verkoop moet aanhouden
SRU

Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain

Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen
SSIAD

Services de Soins Infirmiers À Domicile

Thuiszorg
SSP

Acte sous seing privé

Onderhandse akte
STAD

Système de traitement automatisé de données

Systeem voor automatische gegevensverwerking
Sté

Société

Fa, firma, maatschappij
STG

spécialité traditionnelle garantie

garantielabel voor een traditionele specialiteit
SVP

S’il vous plaît

Alstublieft (AUB)

T

TA

Taxe d’aménagement

Belasting op bepaalde (ver)bouwwerkzaamheden
TAEG

Taux annuel effectif global

Effectieve jaarlijke kosten van een geldlening
TAJ

Traitement des antécédents judiciaires

De verwerking van strafregisters
TBE

Très bon état

In zeer goede staat
TC

Tarif de convention

Basistarief voor medische handelingen
TCFE

Taxe sur la consommation finale d’électricité

belasting op het eindverbruik van elektriciteit
TEG

Taux effectif global

Effectieve kosten van een geldlening
TEOM

taxe sur les ordures ménagères

belasting op huishoudelijk afval
TEP

Titre Electronique de Paiement

Elektronische betalingsstrookje
TER

Transport Express Régional

Regionaal treinverkeer
TET

train d’équilibre du territoire

"territoriale balanstreinen", door de overheid beheerde spoorlijnen
TFPB

taxe foncière sur les propriétés bâties

onroerende voorheffing op bebouwd eigendom
TFPNB

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Onroerendgoedbelasting op onbebouwde grond
TGI

tribunal de grande instance

Frans hooggerechtshof
TGV

Train à grande vitesse

Franse hogesnelheidstrein
THLV

Taxe d’habitation sur les logements vacants

Woonbelasting op leegstaande woning
TIG

Travail d’intérêt général

Aanvullende straf: dienstverlening voor de gemeenschap
TIP

Titre Interbancaire de Paiement

Betalingsstrookje bij rekening
TIPCE

taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

consumentenbelasting op brandstoffen
TJ

tribunal juridicair

Franse rechtbank
TLB

Toilette à Litière Biomaitrisée

Soort droge toilet
TLE

taxe locale d’équipement

Gemeentebelasting op de uitrusting
TLJ

Toutes les jours

Elke dag
TLV

taxe sur les logements vacants

grondbelasting op leegstaande woningen
TMG

Taux minimum garanti

Minimum gegarandeerd rendement (bijvoorbeeld in een levensverzekering)
TNT

Télévision Numérique Terrestre

digitale televisie
TOM

Territoires d’Outre Mer

Franse Overzeese gebiedsdelen
TP

Taxe Professionnelle

Directe lokale belasting voor bedrijven, tegenwoordig CFE geheten
TP

Travaux Publiques

Bedrijf dat publieke werken doet, bv een grondbedrijf
TPL

Taxe Proids Lourds

Ecotaxe, wegenbelasting voor vrachtwagens
TPN

Tarif de Première Nécessité

Tarief Eerste Levensbehoeften - kortingsregeling voor minderbedeelden
TPS

Télévision Par Satellite

Satelliet-televisie
TRE

Taxe de raccordement aux réseaux

Belasting voor aansluiting op openbare netwerken
TRV

tarifs réglementés de vente

door de Franse overheid gereglementeerd tarief (zoals voor energie)
TSVP

Tournez s’il vous plaît

z.o.z. (zie ommezijde)
TTC

Toutes taxes comprises

(Omzet)belasting inbegrepen
TURPE

Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité

Tarief voor het gebruik van openbare elektriciteitsnetten
TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

BTW

U

UC

Unité de compte

Rekeneenheid
UE

Union européenne

Europese Unie (vroegere benaming "CEE")
UHT

Upérisation Hautes Températures

UHT-sterilisatie is het kortstondig (enkele seconden) verhitten op zeer hoge temperatuur
ULM

Ultra Léger Motorisé (planeur ultra-léger motorisé)

Ultralicht motorluchtvaartuig
Unedic

Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

nationale arbeidsbond voor de industrie en handel
URSSAF

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

Bureau belast met het innen van de sociale premies
USLD

unité de soins de longue durée

een instelling voor mensen met een totaal verlies aan autonomie

V

VAE

Validation des acquis de l’expérience

Erkenning van verworven competenties
VAV

Voir au verso

z.o.z. (zie ommezijde)
VDI

Voix Données Images

het geheel van telefoon-, televisie- en internetaansluiting: stem, data en beelden
VDQS

Vin délimité de qualité supérieure

Wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt
VEFA

Contrat de vente en l’état futur d’achèvement

Bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar
VF

Version française

Frans ingesproken film
VHU

centre Véhicule Hors d’Usage

autosloperij
VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

Humaan immunodeficiëntie virus (HIV)
VMC

Ventilation Mécanique Controlée

Mechanisch ventilatiesysteem
VMI

Ventilation Mécanique Intermittente

Mechanische ventilatie
VMR

Ventilation Mécanique Répartie

Mechanische ventilatie
VNF

Voies navigables de France

de exploitant van de Franse waterwegen
VNM

Véhicules nautiques à moteur

Gemotoriseerde watervoertuigen (zoals jetski's)
VO

Version original

Film in de oorspronkelijke taal
VRD

voirie et réseau divers

wegen en andere netwerken - De aanleg van toegangswegen, alsmede water-, elektriciteits- en telecommunicatienetwerken.
VSP

Voiture Sans Permis

De Franse brommobiel
VTC

Véhicule tourisme avec chauffeur

Taxidienst in particuliere voertuigen
VTT

Vélo tout terrain

Mountain bike
Vve

Veuve

Weduwe

X

X

École polytechnique

School waar de graad van ingenieur kan worden behaald.

Z

ZAC

Zone d’aménagement concerté

Gebied in bestemmingsplan dat gewijzigd gaat worden
ZCR

Zone à circulation restreinte

Gebied waar beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto's
ZFU

zone franche urbaine

vrije stedelijke zone (er gelden geen beperkingen voor de woningwetgeving)
ZPA

Zone de protection de l’air

Gebied waar tijdelijke beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto's
ZPPAUP

Zones de protection d’un patrimoine architectural, urbain et paysager

Gebieden van historisch belang

Op internet: Afkortingen op website Ministerie van Onderwijs


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 3 bijdragen
 • Afkortingen 2 februari 2019 17:38, door Piet

  Op een franse postzegel uit 1987 staan de letters R H E G. (volgorde kan dus ook anders zijn!) Waar staan deze letters voor?

  • Afkortingen 2 februari 2019 18:01, door Hanjo

   Het is een zegel ter ere van Hugues Capet, een zoon van Karel de Grote. Hij werd geboren rond 939-941, stierf op 24 oktober 996 en werd gekozen en gekroond tot koning der Franken op 1 juli 987. Hij werd daarmee de eerste heerser van de Capetiaanse dynastie.

   Het is geen afkorting, maar een monogram van alle letters van zijn naam, die toen werd geschreven als H V G V E C A P E T.

 • stt 17 juni 2017 21:41, door jc

  afkorting stt in sms taal?

 • Afkortingen 25 augustus 2014 22:39, door robert

  kom elke keer jullie website tegen, erg leuk
  wellicht kunnen jullie me helpen met de afkorting rj in een franse boekhouding?
  enig idee?

  gr robert

  • Afkortingen 26 augustus 2014 20:21, door Hanjo

   De enige Franse betekenis van de afkorting RJ die mij bekend is, is redressement judiciaire, de insolventieprocedure in het Franse recht, waarbij een handelaar of een bedrijf onder curatele wordt gesteld wanneer niet aan de betaalverplichtingen kan worden gedaan, maar een herstel van de activiteit mogelijk is. Lukt dat niet, dan komt er een LJ, een liquidation judiciaire.

   • Afkortingen 26 augustus 2014 22:29, door robert

    dag Hanjo

    dank je voor de snelle reaktie, spijker op de kop denk ik en je hebt een hoop duidelijk gemaakt voor me :)

 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention