allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesKoopwoning gevondenCompromis de vente
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Compromis de vente

maandag 9 november 2009 , door Hanjo

Gecontroleerd op woensdag 18 maart 2020

Heb je voor een huis gekozen, dan ga je over de prijs en ook over de kosten van de agent onderhandelen. Begin maar 10 tot 20 procent onder de prijs.

Het vorige artikel in deze rubriek: Apartementsrecht - Copropriété
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 4.473
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Heb je met succes een bod gedaan, dan wordt een "Compromis de Vente", een ’voorlopig koopcontract’ opgesteld. Het wordt door de verkoper en de koper van een onroerend goed ondertekend, hetzij onderhands of ten overstaan van de makelaar en/of notaris.

Wanneer het compromis bij de notaris wordt opgemaakt, zal deze je allerlei extra documenten vragen (die anders pas bij het opmaken van de definitieve akte worden gevraagd). Naast legitimatiebewijzen vraagt hij ook om geboorte-aktes (ofwel internationaal of officieel vertaald), het familieboekje (trouwboekje) en eventueel de huwelijksakte bij huwelijkse voorwaarden.

Wanneer je een bod doet voor de geadverteerde prijs, is er geen onderhandelingsfase en kan de verkoper niets anders doen dan het huis aan jou verkopen.

Wanneer de verkoper het bod heeft ondertekend is er voor hem geen weg terug!

Het compromis de vente bindt de twee partijen. De verkoop mag niet met andere partijen onderhandelen over een mogelijke aankoop en een makelaar mag geen bezichtigingen meer doen.

De koper stort een voorschot van 10% van de verkoopprijs op een speciale rekening van de notaris. Soms wordt door de notaris ook een voorschot op de notariskosten gevraagd.

Er gaat nu een bedenktijd in. Deze periode gaat in wanneer je het compromis de vente en de verklaringen van de verkoper (zie verderop) hebt ontvangen (ofwel in de hand of per aangetekende post) en loopt stilzwijgend af. Je kunt, zonder opgaaf van reden, gedurende 10 dagen[1] alsnog van de koop afzien. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst (ter hand gesteld of per aangetekend schrijven) van het compromis.

In het voorlopig koopcontract vind je als het goed is ook een ontbindende voorwaarde wegens het droit de préemption. Wat dat inhoudt, lees je in artikel Ontbindende voorwaarde koopcontract.

Woordenlijst

Franse termNederlandse term/omschrijving
Accepter les conditions de venteAkkoord gaan met de verkoopvoorwaarden
Accord de volontésWilsovereenstemming
Accord verbalMondelinge afspraak
Achat à tempéramentKoop op afbetaling
Acte (authentique) de venteAkte van levering / definitief
Agence ImmobilièreMakelaarskantoor in onroerend goed
Agent immobilierMakelaar in onroerend goed
Annulation judiciaireNietigverklaring
Appartement dans un immeuble (détenu) en copropriétéAppartementsrechten
ApprobationGoedkeuring
AcquéreurKoper
ArpentageLandmeting
AssuranceVerzekering
Assurance de dommage au mobilierInboedelverzekering
Assurance dommage ouvrageVerzekering die door de opdrachtgever van een bouw afgesloten moet worden (vaak via architect of maître d’oeuvre)
Assurance habitationOpstalverzekering
Bon de visiteDocument dat de makelaar de potentiële koper laat tekenen voordat deze een woning laat zien. Als de geïnteresseerde tot koop over zou willen gaan en de makelaar een mandaat heeft voor de woning, is deze, door tekening van dit document, verplicht dit via deze makelaar te doen.
C/C (commission comprise)Prijs inclusief makelaarskosten
Caractéristiques techniquesTechnische kenmerken
Carte professionnelle(In dit geval:) Makelaarsvergunning
CU (certificat d’urbanisme)Document waarop staat of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden (soort bestemmingsplan)
Clause d’accroissementZie "clause de tontine"
Clause d’exonération des vices cachésOntheffing voor geborgen gebreken
Clause de déditAanbetaling (vaak 10%) bij koop en financiële tegemoetkoming bij annulering
Clause de tontineIndien één van de 2 eigenaren (bijvoorbeeld getrouwd) komt te overlijden gaat het deel van de overledene naar de langstlevende. Deze langstlevende wordt met terugwerkende kracht beschouwd de enige eigenaar te zijn geweest vanaf de dag van koop.
Clause résolutoireOntbindende clausule
Construction clés en mainSleutelklare bouw
Compromis de VenteContract dat definitief wordt als alle voorwaarden gerealiseerd zijn, voorlopig koopcontract
Compte séquestre (notaire)Derden rekening
Conclure un accordEen overeenkomst sluiten
Condition suspensive d’obtention d’un prêtFinancieringsvoorbehoud
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)Bouwovereenkomst waarbij de aannemer moet bouwen volgens wat overeengekomen is maar waar de hele juridische verantwoordelijkheid bij de eigenaar berust
Coûts annexesBijkomende kosten
Crédit relaisOverbruggingscredit
DéfautGebrek, defect
Défaut cachéVerborgen gebrek
Dégâts des eauxWaterschade
DélaiTermijn
Délai d’acceptationAanvaardingstermijn
Délai de rétractationPeriode van 10 dagen na ontvangst van de bevestiging van ondertekening van een Compromis de Vente
DétériorationAchteruitgang
DevisBegroting
DiagnosticsDe testen die verplicht gedaan moeten worden voordat een Compromis de Vente getekend wordt (energielabel, lood, asbest, elektriciteit, gas leidingen, natuurgeweld, septic tank, termieten)
Domicile conjugalEchtelijke woning
Droit de propriétéEigendomsrecht
Droit de préemptionVoorkooprecht
EchantillonMonster
EgoutsRiool
Estimation de la valeur d’un bienTaxatie
Expert en bâtimentBouwkundig adviseur
Expert immobilierTaxateur (is ook benaming voor degene die de diagnostics uitvoert)
F.A.I (frais d’agence inclus)Prijs inclusief makelaarskosten
Fosse septiqueSeptic tank
Fuite d’eauLekkage
Dépôt de garantieWaarborgsom
Garantie biennaleGarantie die gedurende twee jaar na oplevering kan worden ingeroepen voor kleinere gebreken
Garantie de parfait achèvementGarantie die gedurende één jaar na oplevering kan worden ingeroepen met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken
Garantie décennaleGarantie die gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk kan worden ingeroepen inzake alle onderdelen van het bouwwerk die van invloed zijn op de soliditeit ervan
Garantie des vices cachésWaarborg tegen verborgen gebreken
Hypothèques grevant le bienHypotheken die op de onroerende zaak rusten
Impôts fonciersOnroerend zaakbelasting
Impôts sur les plus valuesWinstbelasting, de "plus-value"
JouissanceGenot
Jouissance exclusiveAlleengebruik
Lot de lotissementKavel in een verkaveling
LotissementTerrein met kavels om op te bouwen
Maître d’oeuvreBouwbegeleider of ook wel hoofdaannemer
Maître d’ouvrageOpdrachtgever van een bouw
Maison à usage d’habitationWoonhuis
Mettre hors airWinddicht maken
Mettre hors eauKap en waterdicht maken
NégociationOnderhandeling
NotaireNotaris
OffreBod
Offrir à la venteTe koop aanbieden
Option d’achatKoopoptie
Parcelle constructibleBouwkavel
Permis de construire (PC)Bouwvergunning
Permis de démolirSloopvergunning
Permis de lotirVerkavelingsvergunning
Plan d’occupation des solsOude benaming voor bestemmingsplan (nu PLU)
Plan Local d’Urbanisme (PLU)Bestemmingsplan
Plus-valueWinst tussen in- en verkoop van het o/g
Prêt immobilierLening ter behoeve van het financieren van een onroerend goed
Prêt relaisOverbruggingskrediet
Prix élevéHoge prijs
Prix imposéVastgestelde prijs
Prix raisonnableRedelijk prijs
Prix avantageuxGunstige prijs
Promesse d’achatEenzijdige belofte van de geïnteresseerde koper de onroerend goed zaak tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. De verkoper gaat geen verplichting aan.
Promesse de VenteZie Compromis de Vente
Promoteur immobilierProjectontwikkelaar
Proposition (faire une)Voorstel (doen)
PropriétéEigendom
Relevé de compte définitif (du notaire)Nota van afrekening (van notaris)
Remise de clésSleuteloverdracht
Réseau public d’assainissementHet openbaar riool
RétractionZie "droit de retraction"
Retrait d’une offreIntrekking van een bod
SAFER, Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement RuralRegionale instantie die het beschermen van landbouw en bosgronden als taak heeft. SAFER heeft een voorkeursrecht om onroerend goed te kopen.
SHOB, Surface Hors Oeuvre BruteBruto vloer oppervlakte (let op: Frankrijk en Nederland hebben niet dezelfde manier om het BVO te berekenen)
SHON, Surface Hors Oeuvre NetteNetto vloer oppervlakte
ServitudeErfdienstbaarheid
Servitude de passage des eaux (usées)Erfdienstbaarheid van huishoudwater afvoer
Servitude de passageErfdienstbaarheid van voetpad
Servitude de prospect / vueErfdienstbaarheid van uitzicht
SCI, Société Civile ImmobilièreEen soort maatschap met rechtspersoonlijkheid opgericht om onroerende zaken te houden/beheren (kopen, verkopen, verhuren).
Sous-traitantOnderaannemer
SurcoûtMeerkosten
SurfaceOppervlakte
Syndicat des copropriétairesVereniging van eigenaren
Taux d’interêt du prêt immobilierHypotheekrente
Taxe d’habitationOnroerend goedbelasting over het gebruikersgedeelte
Taxe foncièreOnroerend goedbelasting over het eigenaars gedeelte.
Terrain à bâtirBouwgrond
Titre de propriétéEigendomsbewijs
Transfert de propriétéEigendomsoverdracht
Valeur de (re)construction à neufHerbouwwaarde
VendeurVerkoper
Vente par autorité de justiceGerechtelijke verkoop
Vice cachéVerborgen gebrek

Voetnoten:

[1tot 8 augustus 2015 was de termijn 7 dagen

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Conformiteitverklaring Elektra

  Vanaf 1 januari 2009, moet de verkoper van een woning aan de koper een verklaring met de toestand van de elektrische installatie leveren indien deze ouder is dan 15 jaar.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention