allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringVakantiewerk, de regels

Vakantiewerk, de regels

Job d’été

dinsdag 12 juli 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

Dit zijn de regels voor de aanwerving en de uitoefening van een zomerbaan (job d’été).

Het vorige artikel in deze rubriek: Vakantiewerk in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 669
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Arbeidsvoorwaarden

Van bedrijven wordt geëist dat ze rekening houden met de leeftijd en fysieke kracht van de medewerkers bij het definiëren van hun taakomschrijving.
"Seizoensarbeiders" (saisonniers) hebben dezelfde voordelen als andere werknemers, zoals toegang tot de kantine of het recht op vakantie, maar ook dezelfde verplichtingen (het reglement van orde, enz.). Ook hebben ze recht op een seizoensgebonden wekelijkse rusttijd van 24 uur, traditioneel de zondag, alsmede twee en een half vrije dag per gewerkte maand.

Leeftijdseis

Een zomerbaan mag je uitoefenen vanaf 14 jaar, maar de werkomstandigheden zijn strikt gereglementeerd.
- Voor jonge mensen van 14 tot 16 jaar is de werkweek beperkt tot 35 uur en nachtarbeid (van 20:00 tot 6:00 uur) is verboden. De arbeidsovereenkomst moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger en de duur ervan kan niet langer zijn dan de helft van de schoolvakanties.
- Voor jonge mensen van 16 tot 18 jaar is de duur beperkt tot 35 uur per week, is nachtarbeid verboden van 22:00 tot 6:00 uur en de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige moet schriftelijk toestemming geven aan de werkgever.

De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is een schriftelijk document dat de rechten omschrijft en dient in geval van onenigheid met de werkgever. Het moet bepaalde informatie bevatten, zoals de identiteit van de twee parijen, de arbeidsomstandigheden en beloning. Het type contract voor seizoensgebonden werk is het contract van bepaalde duur (CDD). Ongeacht de aard en de duur van het contract, verplicht de wet de werkgever om een ​​melding te doen bij de Urssaf voordat overeenkomst ingaat.

Vergoeding

Het bedrag van de bezoldiging moet worden opgegeven in het contract en de werkgever moet voor elke gewerkte maand een loonstrook verstrekken. Het minimumloon van een seizoensgebondene is afhankelijk van de leeftijd. Voor jonge mensen van 14 tot 16 jaar is het 80% van het minimumloon en 90% voor de leeftijd van 17 tot 18 jaar en uiteindelijk mag het niet lager zijn dan het minimumloon voor seizoensarbeiders ouder dan 18 jaar.

De "SMIC" is het Franse minimumloon.

 • Op 1 januari 2016 steeg het naar € 9,67 per uur. Dit komt bij een 35-urige werkweek neer op € 1.466,62 bruto per maand. Meer details vind je in artikel Levensstandaard.
 • Op 1 januari 2017 steeg het naar € 9,76 per uur. Dit komt bij een 35-urige werkweek neer op € 1.480,27 bruto per maand, wat netto neerkomt op € 1.149,07.
 • Op 1 januari 2018 is het bruto uurloon € 9,88, wat bij een 35-urige werkweek neerkomt op € 1.498,47 bruto. Netto stijgt het met € 35 door verlaagde sociale lasten.

Bijdragen aan de sociale zekerheid

De werkgever is verplicht om de werkgelegenheid te melden bij de sociale zekerheid en een werkgeversbijdragen te betalen. Enkele bijdrage van de werknemer zal worden afgetrokken van de vergoeding van het seizoensgebonden werk. Bij zwartwerk heeft de vakantiewerker geen recht op sociale zekerheid of verzekeringen en is hij niet gedekt in geval van ongeval of ziekte.

Geregelde sector

Sommige werkgebieden zijn onderworpen aan specifieke regels. Dit zijn met name de gevaarlijk of moeilijk beroepen. Minderjarigen kunnen niet worden belast met taken die een abnormale toestand van vermoeidheid veroorzaken. Ook repetitief werk, werk in een drankgelegenheid of de productie en verkoop van immoreel materiaal zijn verboden.

Belastingplichtig?

Het ontvangen salaris is - al dan niet gekoppeld aan de belasting van hun ouders - alleen onder bepaalde voorwaarden belastbaar. Vrijstelling is beperkt tot tweemaal het bruto maandbedrag van het minimumloon op 1 juli van het belastingjaar. Alleen inkomsten boven deze grens moeten worden gemeld.

Op internet: travail-emploi.gouv.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werk en religie

  Mag een werknemer vrijelijk zijn geloofsovertuiging in een bedrijf toepassen?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |