allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)Flora en faunaNatura 2000 in Allier (4)

Natura 2000 in Allier (4)

Forêt de Tronçais

woensdag 3 augustus 2011 , door Hanjo

Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier.

Het vorige artikel in deze rubriek: Natura 2000 in Allier (3)
Beoordeling:
Bezoeken: 335
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

FR8301021 - Forêt de Tronçais

Regio AUVERGNE
Departement Allier
Oppervlakte 1.152 ha
Minimale hoogte 220 m
Maximale hoogte 305 m

Het Forêt de Tronçais is een bos waarin de eik dominant aanwezig is, vooral de zomereik. Diverse beschermde soorten kunnen in het bos worden gevonden.

De site is ook van belang door de aanwezigheid van een domein dat een biologisch reservaat is.

Amfibieën en reptielen:
- Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
- Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
- Kamsalamander (Triturus cristatus)

Ongewervelden:
- Juchtleerkever (Osmoderma eremita)
- Zoetwaterkreeft (Austropotamobius pallipes)
- Heldenbok (Cerambyx cerdo)
- Vliegend hert (Lucanus cervus)
- Paarse kever (Limoniscus violaceus)

Zoogdieren:
- Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
- Vale vleermuis (Myotis Myotis)
- Grotere hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
- Langvleugelvleermuis(Miniopterus schreibersii)
- Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros)
- Paarse hoefijzerneus (Rhinolophus Euryale)
- Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)
- Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii)

Planten:
- Mossoort (Dicranum viride)
- Penny fluiten zwemmen (Luronium natans)

Vissen:
- Rivierdonderpad (Cottus gobio)
- Beekprik (Lampetra planeri)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |