allesfrans.com

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)Flora en faunaNatura 2000 in Allier (4)

Natura 2000 in Allier (4)

Forêt de Tronçais

woensdag 3 augustus 2011, door Hanjo

Frankrijk telt in totaal 1.752 Natura 2000-gebieden, waarvan 113 in de regio Auvergne en 23 in het departement Allier.

Het vorige artikel in deze rubriek: Natura 2000 in Allier (3)
Beoordeling:
Bezoeken: 324
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

FR8301021 - Forêt de Tronçais

Regio AUVERGNE
Departement Allier
Oppervlakte 1.152 ha
Minimale hoogte 220 m
Maximale hoogte 305 m

Het Forêt de Tronçais is een bos waarin de eik dominant aanwezig is, vooral de zomereik. Diverse beschermde soorten kunnen in het bos worden gevonden.

De site is ook van belang door de aanwezigheid van een domein dat een biologisch reservaat is.

Amfibieën en reptielen:
- Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
- Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
- Kamsalamander (Triturus cristatus)

Ongewervelden:
- Juchtleerkever (Osmoderma eremita)
- Zoetwaterkreeft (Austropotamobius pallipes)
- Heldenbok (Cerambyx cerdo)
- Vliegend hert (Lucanus cervus)
- Paarse kever (Limoniscus violaceus)

Zoogdieren:
- Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)
- Vale vleermuis (Myotis Myotis)
- Grotere hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
- Langvleugelvleermuis(Miniopterus schreibersii)
- Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros)
- Paarse hoefijzerneus (Rhinolophus Euryale)
- Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)
- Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii)

Planten:
- Mossoort (Dicranum viride)
- Penny fluiten zwemmen (Luronium natans)

Vissen:
- Rivierdonderpad (Cottus gobio)
- Beekprik (Lampetra planeri)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |