allesfrans.com

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

 • EDF, Enedis, Engie, ERDF, GDF, RTE... Hoe zit dat nou?

  Kom jij er nog uit? Wie is nou wat?

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

  
BeginpaginaGeld, bank, verzekeringGeld lenenRenteloze leningPTZ+

PTZ+

donderdag 1 september 2011, door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 januari 2016

PTZ+ is een regeling voor het renteloos lenen van geld bij het kopen van een eerste woning. Ze vervangt de oude renteloze leningen, zoals ZUS, BBC, ENL, Pass foncier en de regeling voor de aftrek van hypotheekrente.

De regeling is per 1 januari 2013 aangepast. Kijk voor aanvullende informatie in artikel Gewijzigde PTZ+ in 2013.
Het vorige artikel in deze rubriek: PTZ in 2016: Versoepelde voorwaarden
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 117
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Doelstelling van de overheid is om zoveel mogelijk Fransen hun eigen huis te laten bezitten. Daarom hebben de Franse kredietverstrekkers deze nieuwe overeenkomst gesloten met de staat.

De individuele lener kan, met inachtneming van de voorwaarden, in aanmerking komen voor een lening tegen 0% voor de bouw of aankoop van een nieuwe of oude woning. Die woning moet zijn hoofdverblijfplaats worden. De regeling geldt alleen voor de eerste woning.

De 0% lening kan worden toegekend aan de volgende te financieren activiteiten:
- bouw van woningen, eventueel ook de verwerving van rechten om te bouwen of benodigde bouwgrond;
- de aankoop van woningen voor eerste bewoning,
- de ontwikkeling van het gebruik als huisvesting van een pand dat oorspronkelijk niet bestemd was voor bewoning (dit wordt beschouwd als de bouw van een woning).

PTZ+ en een PSLA (prêt social location-accession) mogen worden gecombineerd.

Voorwaarden voor de kredietnemer

Voorwaarde eerste eigendom

De begunstigden van PTZ+ mag gedurende twee jaar voorafgaand aan het aangaan van de lening geen eigenaar zijn geweest van een woning die diende als hoofdverblijf.
Deze voorwaarde heeft betrekking op de begunstigde(n) van de lening (kredietnemers) en niet op alle toekomstige bewoners van de te financieren woning.

Voorwaarde inkomen

De PTZ+ kent geen inkomensgrens.
Maar de aflossingsvrije periode van maximaal 23 jaar is wel afhankelijk van het inkomen van het huishouden.

Voorwaarde bewoning

De woning dient het hoofdverblijfplaats van de kredietnemer te worden en wel binnen een jaar na de voltooiing of aankoop van de woningen. Deze periode wordt verlengd tot zes jaar wanneer de woning is bestemd om te worden bewoond door de kredietnemer na zijn pensionering, op voorwaarde dat de woning in deze periode wordt verhuurd volgens de PLS-regels.

Voorwaarden huisvesting

De PTZ+ is gedifferentieerd naar gelang de energieprestaties van de woning:
- in het geval van een nieuwe woning wordt onderscheid gemaakt aan de hand van het verkregen energiecertificaat (certificat BBC-Effinergie en anderen);
- voor oudere woningen wordt onderscheid gemaakt tussen woningen met energieprestatieklassen A tot D, E, F (diagnostic de performance énergétique (DPE)) en anderen.

Binnen een jaar na de voltooiing van werkzaamheden moet de bank een certificaat met vermelding van het energielabel worden verstrekt. Als dat niet lukt moet de geldlener (om te voorkomen dat zijn PTZ+ voordelen vervallen), kunnen aantonen dat hij een procedure heeft gestart tegen de uitvoerder of diens aannemer.

Kenmerken PTZ+

Het bedrag van de lening

Het maximum te lenen bedrag mag niet meer zijn dan een deel van de totale kosten, afhankelijk van het aantal mensen in het huishouden, de locatie en de aard (nieuw of oud) van de toekomstige woning.

Nieuw
Zone PTZ PTZ+
BBC
PTZ+
geen BBC
Zone A 20% 40% 27%
Zone B1 20% 35% 22%
Zone B2 20% 30% 17%
Zone C 20% 25% 15%
Oud
Zone Energieprestatie
A, B, C, D + DOM
Energieprestatie
E, F
Energieprestatie
G
Alle gebieden 20% 10% 5%

In geval van verkoop van sociale woningen aan hun huurders of aan huurders in hetzelfde departement wordt het percentage met 5 verhoogd.

Wanneer het pand als historisch monument is ingeschreven geldt een quotum van 20%.

De voorwaarden van de lening

Ze variëert afhankelijk van het inkomen en bezit van de kredietnemer(s] en de personen die de woning als hun hoofdverblijfplaats hebben.
De PTZ+ kent 10 inkomensschijven die mede worden beïnvloed door een familie-factor (afbeelding rechts).

Rekenhulp

Op onderstaande website kun je een rekenhulp vinden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |