allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsHoe feliciteer je iemand in het Frans?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe feliciteer je iemand in het Frans?

vrijdag 23 september 2011 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 28 april 2020

In dit artikel vind je wat voorbeelden van teksten die je kunt gebruiken om iemand in het Frans te feliciteren. Natuurlijk kun je de verschillende voorbeelden combineren! Een selectie...

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe condoleer je iemand in het Frans?
Beoordeling:
11 stemmen
Bezoeken: 79.023
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Klik op het symbool of op de tekst zelf voor een vertaling.

Klik nogmaals (of op een andere tekst) om te sluiten. De vertaling is soms (nagenoeg) letterlijk om aan te geven op welke wijze Fransen hun deelneming betuigen.

Huwelijk

Que votre vie à deux soit aussi ensoleillée que cette journée.

Dat jullie leven samen net zo zonnig mag zijn als vandaag.

N’oubliez pas : donner tout le temps votre cœur l’un à l’autre.

Vergeet niet: geef altijd jouw/uw hart aan de ander.

Bonne et heureuse route dans le mariage.

Een goede en gelukkige reis in het huwelijk.

Que le bonheur qui vous unit aujourd’hui dure toute la vie !

Dat het geluk dat jullie vandaag samenbrengt een leven lang mag duren!

Que cette belle journée soit remplie de joie.

Dat deze dag met vreugde gevuld mag zijn.

La vie est un long fleuve tranquille, abordez-la avec beaucoup de sérénité.

Het leven is een lange, stille rivier, omlijst het met veel (gemoeds)rust.

Huwelijk (EV[1])

Sincères félicitations à tous les deux. Tous mes vœux de bonheur.

Hartelijke felicitaties aan beiden. Al mijn gelukswensen.

Huwelijk (MV[2])

Avec tous nos vœux de bonheur, en vous remerciant pour cette excellente journée.

Met al onze gelukwensen danken wij u/jullie voor deze excellente dag.

Nous vous souhaitons d’être heureux très longtemps, comme vous l’êtes à présent. Toutes nos félicitations pour cette belle union.

Wij hopen dat jullie lang gelukkig mogen blij zijn, zoals jullie het nu zijn. Gefeliciteerd met deze prachtige verbintenis.

Nous serons de tout cœur avec vous par la pensée en ce jour merveilleux.

Met de gedachte aan deze prachtige dag zijn wij met hart en ziel bij jullie.

Tous nos vœux vous accompagnent pour votre longue vie à deux.

Wij wensen jullie het beste voor jullie lange leven samen.

Nous vous souhaitons bonheur, santé et amour, objet de votre union.

We wensen jullie geluk, gezondheid en liefde, doel van jullie verbintenis.

"Le grand bonheur n’est fait que de petits riens heureux", nous vous souhaitons un tas de petits riens heureux au quotidien.

"Het grote geluk is alleen van gelukkige kleinigheden gemaakt", wij wensen jullie een hoop gelukkige kleinigheden in het dagelijks leven toe.

Tous nos vœux de bonheur pour votre mariage ! Nous partageons votre joie et vous adressons nos plus sincères félicitations.

Al onze gelukwensen voor uw/jullie huwelijk! Wij delen in uw/jullie vreugde en zenden onze welgemeende gelukwensen.

Met wat humor (als ze al een tijdje samenzijn)

Enfin ! Bravo !

Eindelijk! Prima!

Vous avez pris le temps de la réflexion, mais vous avez pris la bonne décision. Félicitations...

Jullie hebben de tijd genomen om erover na te denken, maar hebben de juiste beslissing genomen. Gefeliciteerd...

Met wat humor (als ze nog jong zijn)

Vous êtes sûrs, avez-vous bien réfléchi ? C’est un excellent choix.

Zijn jullie er zeker van, hebben jullie goed nagedacht? Het is een prima keuze.

Uitgebreid

Chers vous deux,
L’annonce de votre mariage nous a transportés de joie. Nous n’attendions que ça !
Il est évident que vous êtes faits l’un pour l’autre et nous sommes très heureux que vous vous soyez décidé à franchir le pas !
Nous transmettons tous nos vœux de bonheur aux futurs époux.
Bien affectueusement.

ondertekend met jullie naam

Beste twee,
De aankondiging van jullie huwelijk heeft ons met vreugde vervoerd. We wachtten er maar op!
Het is duidelijk dat jullie voor elkaar gemaakt zijn en we zijn erg blij dat jullie hebben besloten om de sprong te nemen!
Wij zenden al onze gelukwensen aan de toekomstige echtgenoten.
Met liefs.
ondertekend met je naam

Geboorte

Meisje - Kort

Meilleurs souhaits à la petite fille et à vous.

De beste wensen voor het kleine meisje en voor u/jullie.

Meisje - Uitgebreid

Chers voornamen van de ouders,
Vous voilà donc les heureux parents d’une adorable petite fille et nous partageons votre joie.
Nous souhaitons une longue vie à la petite
voornaam baby.
Nous sommes certains que vous serez, comme à votre habitude, à la hauteur de ces nouvelles responsabilités.
Recevez nos meilleures pensées,

ondertekend met jullie naam

Beste voornamen van de ouders,
Jullie zijn dus de gelukkige ouders van een schattig klein meisje en we delen jullie vreugde.
Wij wensen de kleine voornaam baby een lang leven toe.
We zijn ervan overtuigd dat jullie, zoals gewoonlijk, aan deze nieuwe verantwoordelijkheden voldoen.
Ontvang onze beste gedachten,
ondertekend met jullie naam

Zoon - Uitgebreid, vrouw aan de moeder

Ma chère voornaam van de moeder,
Voornaam van je echtgenoot et moi sommes très heureux d’apprendre la naissance de ton petit voornaam baby !
Et comme on nous a dit que le bébé ressemblait beaucoup à son papa, ça promet pour l’avenir.
Dès que tu te seras reposée, j’espère que tu trouveras le temps pour nous présenter cette petite merveille, car nous attendons avec impatience de venir voir toute la petite tribu.
Je t’embrasse très très fort et en attendant je te prie d’accepter ce petit cadeau.

ondertekend met je naam

Mijn lieve/beste voornaam van de moeder,
Voornaam van je echtgenoot en ik zijn erg blij van de geboorte van jullie kleine Voornaam baby kennis te nemen!
We kregen te horen dat de baby heel erg lijkt op zijn vader, dat belooft wat voor de toekomst.
Zodra je bent uitgerust, hoop ik tijd te vinden ons aan dit kleine wonder te presenteren, omdat we met ongeduld wachten om deze kleine afstammeling te zien.
Kusjes en intussen vraag ik je dit kleine cadeau te accepteren.
Ondertekend met je naam

Tweeling - Uitgebreid (EV)

Chers amis,
J’ai été plus que ravie d’apprendre la naissance de Léa et Emie, j’ai trouvé vos petites jumelles tellement adorables sur la photo que j’en suis déjà toute émue.
Quel bouleversement dans une vie ! Les nuits prochaines vont sans doute être difficiles, mais ça en vaut la peine, c’est deux fois plus d’amour.
Je les embrasse très affectueusement et attendant de pouvoir les voir je vous prie d’accepter ce petit présent de la part d’une cousine comblée de joie.

ondertekend met je naam

Beste vrienden,
Ik was meer dan blij om van de geboorte van Lea en Emie te vernemen, ik vind jullie kleine tweeling zo schattig op de foto die me ontroerde.
Wat een ingrijpende verandering in een leven! De volgende nachten zullen waarschijnlijk moeilijk zijn, maar het is de moeite waard, er is twee keer zo veel liefde.
Ik knuffel ze heel liefdevol in afwachting ze te kunnen zien. Ik verzoek jullie dit kleine geschenk te aanvaarden van een verwante vol vreugde.
ondertekend met je naam

Verjaardag

Neutraal

Joyeux anniversaire

Vrolijke verjaardag

Bon anniversaire !

Fijne verjaardag / Hartelijk gefeliciteerd

Tous mes voeux en ce jour d’anniversaire !

Mijn beste wensen voor deze verjaardag!

En te souhaitant tout le bonheur possible pour ton Anniversaire !

Je al het mogelijke geluk wensend voor je verjaardag!

Ce message apporte mille bons souhaits pour des jours heureux
Joyeux Anniversaire !

Dit bericht brengt duizend wensen voor gelukkige dagen

Mille voeux de bonheur pour un Joyeux Anniversaire
Au plaisir de dire Bonne Fête s’ajoute la joie de souhaiter qu’un aussi beau jour dure toujours !

Duizend(en) gelukwensen voor een gelukkige verjaardag
Aan het genoegen om "fijne verjaardag" te zeggen, voeg ik de vreugde om te wensen dat zo’n mooie dag altijd duurt!

Bonne Fête et que les meilleures choses arrivent cette année !

Gelukkige verjaardag en dat dit jaar de beste dingen mogen gebeuren!

Savourez cette journée qui vient couronner un autre année de votre vie et laisse présager que celle qui suit sera tout aussi plein de beauté.

Geniet van deze dag die een ander jaar van je leven bekroont en suggereert dat het volgende net zo mooi zal zijn.

Neutraal (MV)

Nous te souhaitons un joyeux anniversaire

We wensen je een fijne verjaardag toe

Neutraal op kaart

Malgré notre absence pour souffler avec toi tes bougies, nous ne pouvions oublier le jour de ton anniversaire.
Tout le monde te souhaite un très bon anniversaire par le biais de cette carte d’anniversaire !

Ondanks onze afwezigheid om met jou de kaarsen uit te blazen, konden we jouw verjaardag niet vergeten.
Iedereen wenst je een fijne verjaardag door middel van deze verjaardagskaart!

Uitgebreid (EV)

Le temps qui passe n’a pas laissé d’empreinte sur toi.
Tu as toujours l’air tellement jeune,
Il faudra que tu me donnes la recette !
Je te souhaite un anniversaire très pétillant,
Je t’embrasse,

ondertekend met je naam

De tijd die verstreek heeft geen sporen bij je achtergelaten.
Je hebt nog steeds zo’n jonge uitstraling,
Ik wou dat je me het recept gaf!
Ik wens je een sprankelende verjaardag,
Ik omhels je,
ondertekend met je naam

Verjaardag kind

Bien des souhaits pour un Joyeux Anniversaire et beaucoup de joie et de plaisir durant toute l’année
Joyeuse Fête !

Heel veel wensen voor een vrolijke verjaardag en veel vreugde en plezier voor het hele jaar
Een fijne verjaardag!

Aujourd’hui, c’est ta fête. Tu as maintenant leeftijd ans, Bravo !
Aujourd’hui est une journée spéciale! Que toutes les journées de l’année ressemblent à celle-ci, qu’elles soient remplies de joies et de surprises.

Vandaag is het feest. Je bent nu leeftijd jaar oud, bravo!
Vandaag is een bijzondere dag! Dat alle dagen van het jaar dat ook mogen zijn, vol met vreugde en verrassingen.

Joyeux Anniversaire et beaucoup de plaisir....

Een fijne verjaardag en veel plezier...

Verjaardag meisje

C’est aujourd’hui fête d’une fillette adorée!
Bonne Fête !

Het is vandaag feest voor een lief meisje!
Een fijne verjaardag!

Bonne Fête, chérie. Que ton jour de fête soit gai et heureux comme un jour de fête se doit de l’être. Une gentille petite fille comme toi le mérite amplement.
Bonne journée !

Fijne verjaardag, lieverd. (Ik hoop) dat je verjaardag vrolijk en gelukkig mag zijn,
zoals een feestdag moet zijn. Een lief klein meisje als jij verdient het zeker.
Een fijne dag!

Aujourd’hui tu as leeftijd ans.
Pour une jolie demoiselle qui a
leeftijd ans aujourd’hui voici des voeux de bonheur, de joie et de plaisir pour aujourd’hui et toute l’année qui vient.

Vandaag ben je leeftijd jaar.
Voor een jonge dame die vandaag leeftijd wordt, zijn hier wensen voor geluk, vreugde en plezier voor vandaag en het hele komende jaar.

Verjaardag jongen

C’est une journée pas ordinaire, puisque c’est ta fête...
On te souhaite énormément de plaisir et beaucoup d’amis avec qui t’amuser.
Bonne Fête, p’tit gars !

Het is geen gewone dag, want het is jouw verjaardag...
We wensen je enorm veel plezier en veel vrienden om plezier mee te maken.
Een fijne verjaardag, knul!

Ce serait pas toi, par hasard, le garçon qui fête ses leeftijd ans ?
Dépêche-toi de souffler les bougies de ton gâteau ! J’ai hâte d’en avoir un morceau !

Ben jij niet toevallig die jongen die zijn leeftijd verjaardag viert?
Blaas snel de kaarsjes op je taart uit! Wat zou ik graag een stukje willen!

Voetnoten:

[1EV = enkelvoud, één verzender

[2MV = meervoud, meerdere verzenders

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention