allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaMedischAlgemeenRecht op inzage medisch dossier

Recht op inzage medisch dossier

woensdag 5 oktober 2011, door Hanjo

Afgezien van de patiënt zelf hebben diverse personen recht op toegang tot het medische dossier.
Het gaat om een wettelijke vertegenwoordiger als de patiënt minderjarig is of onder curatele staat, de door de patiënt als tussenpersoon gekozen arts en de begunstigde wanneer de patiënt is overleden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Réseaux de soins - Zorgnetwerken
Beoordeling:
Bezoeken: 516
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Minderjarige patiënt

Een minderjarige heeft slechts een indirect recht van toegang tot het dossier, de directe toegang is voorbehouden aan het ouderlijk gezag.

Toch kan een minderjarige op twee manieren toegang krijgen:
- hij kan verzoeken dat het recht op toegang tot de medische dossiers wordt uitgeoefend door een arts;
- wanneer hij zorg heeft ontvangen zonder kennisgeving aan het ouderlijk gezag, kan hij bezwaar maken tegen hun toegang tot de inhoud van het dossier met betrekking tot deze specifieke situatie.

Volwassen patiënt

Wanneer de arts die het dossier schreef of bijhoudt de patiënt adviseert bij het inzien van zijn dossier te worden begeleid door een derde partij[1], mag de patiënt deze aanbeveling negeren.

Volwassenen onder toezicht

Een persoon die onder curatele of justitieëel toezicht staat, mag zelf om openbaarmaking van informatie verzoeken.

Maar wanneer de persoon onderworpen is aan voogdij, moet de toegang tot medische dossiers worden aangevraagd door de voogd.

Patiënten in gedwongen psychiatrische opsluiting

De wet is van toepassing. Toch kan in uitzonderlijke omstandigheden en bij ernstig risico voor de patiënt worden beslist dat inzage alleen bij aanwezigheid van een arts mag plaats vinden.

Begunstigde nabestaanden

Tenzij anders door de persoon voor zijn dood bepaald, heeft een begunstigde van een overleden patiënt toegang tot het medische dossier. Maar de inzage is beperkt tot de volgende informatie:
- het vaststellen van de doodsoorzaak,
- het verdedigen van de nagedachtenis van de overledene,
- om rechten te doen gelden.

Dit recht is, volgens het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle erfgenamen van de overledene, zowel in de publieke als de private sector.

Vertegenwoordiger

Informatie over gezondheid kan worden vrijgegeven aan een voor dit doel aangewezen persoon door:
- de patiënt,
- wettige voogden (bij minderjarigen of personen onder curatele)
- de erfgenamen.

De vertegenwoordiger moet in het bezit zijn van een mandaat en zich kunnen legitimeren.

Let op: de vertegenwoordiger mag geen belangenconflicten hebben en geen andere belangen verdediging dan die van de patiënt.

Arts die een ziekenhuisopname voorschrijft

Op verzoek kan een arts die de hospitalisatie van een patiënt voorschrijft de medische gegevens van de instelling raadplegen, onder voorbehoud van de toestemming van de patiënt (volwassene) of diens vertegenwoordiger.

Arts die een controle uitvoert

Wanneer de toegang tot dergelijke informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van hun missie is het patiëntendossier in handen van een ziekenhuis ook beschikbaar (met inachtneming van de regels van de medische ethiek) voor:
- de medische inspecteurs van de Algemene Inspectie van Sociale Zaken (IGAS),
- aan artsen die verbonden zijn aan een ziektekostenverzekering,
- aan inspecteurs (artsen) van de volksgezondheid.

Online bekijken: De wetstekst


Opmerkingen

[1om op die manier te voorkomen dat de patiënt onjuiste conclusies trekt

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Vaccinatieprogramma

  Frankrijk kent een uitgebreid vaccinatieprogramma dat ieder jaar wordt bijgesteld.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |