allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenAllocation veuvage
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Allocation veuvage

woensdag 5 oktober 2011 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Deze "weduwschapsverzekering" staat garant voor een tijdelijke uitkering aan de overlevende huwelijkspartner van een verzekerde in het algemene stelsel of het plan voor de werknemers in de landbouw, die stierf toen hij actief werkzaam of gepensioneerd was, een uitkering voor ziekte of werkloosheid genoot of een uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH) ontving.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werkloosheidsuitkering
Beoordeling:
Bezoeken: 277
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

En samenwonende partner in een civiele solidariteitspact (PACS) is uitgesloten van de regeling.

Voorwaarden van toekenning

Overledene

De overledene moet ten minste 90 kalenderdagen (al dan niet opeenvolgend) zijn aangesloten bij de ouderdoms-verzekering (algemeen of werknemers in de landbouw) in het jaar voorafgaand aan het overlijden.

Aanvrager

De aanvrager moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- wonend in Frankrijk (maar er zijn uitzonderingen),
- jonger dan 55 jaar zijn,
- niet opnieuw gehuwd zijn, niet samenleven in PACS of concubinaat,
- gedurende drie kalendermaanden voorafgaande aan het overlijden van de verzekerde niet meer dan € 2,183.17 per kwartaal aan persoonlijke hulpbronnen hebben gehad.

Bij de persoonlijke bestaansmiddelen van de aanvrager wordt onder meer rekening gehouden met:
- inkomsten uit arbeid,
- eigen vermogen (inkomsten en vastgoed),
- voordelen in natura (bijvoorbeeld gratis huisvesting),
- andere voordelen (bijvoorbeeld pensioen of lijfrente).

Bij de persoonlijke middelen van een aanvrager wordt geen rekening gehouden met onder meer:
- huurtoeslag,
- de individuele huisvesting (APL)
- compensatie handicap (PCH)
- de uitkering bij overlijden.

Verzoek

Binnen twee jaar na de eerste dag van de maand van overlijden moet een verzoek worden ingediend bij het laatste regime van de overledene.

Betaling van de vergoeding

De uitkering bedraagt € 582,18 per maand (oktober 2011).

Duur en frequentie

De uitkering wordt maandelijks achteraf betaald voor een periode van maximaal twee jaar:
- vanaf de eerste dag van de maand van het overlijden, indien de aanvraag wordt ingediend binnen een jaar na het overlijden van de verzekerde,
- vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag werd ingediend indien aangevraagd na de periode van een jaar na het overlijden van de verzekerde.

De toewijzing wordt gestopt bij:
- het overlijden van de begunstigde,
- het recht op nabestaandenpensioen,
- hertrouwen.

De betaling van de vergoeding wordt opgeschort indien de begunstigde:
- gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat,
- of niet langer voldoet aan de vereisten.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Verhuispremie

  Is de geboorte van een derde of daarop volgend kind een reden voor je om te verhuizen, kijk dan of je voor deze premie in aanmerking komt.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention