Beginpagina > Verkeer en vervoer > De écotaxe terug op tafel

De écotaxe terug op tafel

donderdag 21 september 2017

Het Franse mobiliteitsforum heeft het debat over de invoering van een écotaxe weer op gang gebracht. De Franse minister van verkeer is dringend op zoek naar nieuwe inkomsten en zou gevraagd worden om de zware vrachtwagens een handje te laten helpen bij die inspanningen. In oktober 2013 werd de invoering na hevige protesten in Bretagne opgeschort en uiteindelijk stopgezet.

De minister van verkeer zoekt geld om haar vijfjarige vervoersprojecten te financieren. In dit perspectief denkt ze ook aan een manier om vrachtwagens die door over het Franse wegennetwerk rijden deel te laten nemen aan de financiering.

Het is niet verwonderlijk dat deze plannen tot grote vreugde bij milieuorganisaties hebben geleid. In 2016 was het vervoer alleen al goed voor 29% van de Franse broeikasgasemissies en alleen al het vrachtvervoer droeg voor een kwart bij.

Het goederenvervoer per spoor en boot is afgenomen. Deze twee vervoerswijzen zijn samen goed voor 10% van het goederenvervoer, terwijl zware vrachtwagens de rest voor hun rekening nemen. Dat komt voor al door de huidige behoefte aan flexibiliteit, maar ook door de vertraging in het spoorvervoer. Eén op de drie goederentreinen is laat, 99% van de vrachtwagens komt op tijd aan.

De rivier en het spoor zijn niet voor alle vormen van vrachtvervoer geschikt. Maar een écotaxe zou wel het evenwicht tussen de verschillende vervoerswijzen kunnen herstellen. Door het wegvervoer minder aantrekkelijk te maken zou de belangstelling voor spoor en binnenvaart kunnen herstellen.

In 2013 hoopte Frankrijk met de écotaxe jaarlijks 1 miljard euro te ontvangen. Een aanzienlijk bedrag dat zou kunnen worden geherinvesteerd in het dagelijkse vervoer, maar ook om het spoorwegnet te moderniseren en de ontwikkeling van het spoorvervoer mogelijk te maken.

Maar hoe kan een maatregel die in 2013 zo bekritiseerd werd, opnieuw worden ingevoerd? Het principe van een kilometerheffing moet worden gehandhaafd. Een vrachtwagen betaalt voor iedere kilometer die hij op het Franse secundaire netwerk aflegt. Maar de maatregel zou kunnen worden verfijnd dankzij het Eurovignet, waardoor rekening kan worden gehouden met de CO2-uitstoot van elke vrachtwagen. De meest vervuilende vrachtwagens worden dan zwaarder belast.

Mogelijk wordt het ecotaksstelsel eerst in bepaalde Franse regio’s ingevoerd, zoals de Elzas. In 2005 voerde Duitsland een belasting in op vrachtwagens van meer dan 12 ton die gebruik maken van autosnelwegen en bepaalde rijkswegen. Hierdoor kiezen veel vrachtwagens voor Franse wegen die daardoor overbelast zijn.

 

 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |