allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenHervorming van het leerlingwezen

Hervorming van het leerlingwezen

Een nieuwsflits van maandag 12 februari 2018

De Franse uitvoerende macht kondigde ongeveer 20 maatregelen aan om het leerlingwezen, de apprentissage, grondig te hervormen.

"Apprentissage is een van de beste opstapjes naar werkgelegenheid, maar het wordt nog steeds te veel gezien als een tweede keuze,"zei minister van arbeid Muriel Pénicaud afgelopen november. Volgens het ministerie van Onderwijs vindt 69% van de leerlingen binnen zeven maanden na voltooiing van hun opleiding werk. In Frankrijk vertegenwoordigen zij echter slechts 5% van de jongeren tussen 16 en 25 jaar, tegenover gemiddeld 15% elders in Europa. In 2017 waren er 421.700 leerlingen, ver verwijderd van de doelstelling van 500.000 leerlingen die enkele jaren geleden werd vastgesteld.

Om het leren aantrekkelijker te maken heeft de Franse regering een twintigtal maatregelen voor de hervorming van de sector gepresenteerd. Zij zullen deel uitmaken van een wetsvoorstel dat medio april wordt ingediend en dat ook maatregelen zal omvatten inzake werkloosheidsverzekering en beroepsopleiding.

€ 500 voor het behalen van een rijbewijs

Alle 16- tot 20-jarige leerlingen in het leerlingwezen zullen hun inkomen met 30 euro netto per maand zien stijgen. Een 18-jarige student die zich voorbereidt op een baccalaureaat zal bijvoorbeeld € 715 verdienen in plaats van € 685 vandaag.

Leerlingen van 18 jaar en ouder zullen ook € 500 ontvangen voor de financiering van hun rijbewijs, de helft van de totale kosten. Er zullen partnerschappen worden gezocht met rijscholen om voordelige pakketten aan te bieden.

Leeftijdsgrens verlengd tot 30 jaar

De stage loopt tot 30 jarige leeftijd, in vergelijking met 26 jaar vandaag. Jongeren ouder dan 26 jaar worden minstens op SMIC-niveau betaald, zoals in het geval van het professionaliseringscontract.

Verbetering van de informatievoorziening in het middelbaar onderwijs

Alle jongeren zullen profiteren van een aantal jaarlijkse informatiedagen over beroepen en loopbanen in de 4e, 3e, 2e en 1e klas. Studenten kunnen professionals, werknemers, leerlingen of bedrijfsleiders ontmoeten om beroepen en carrièremogelijkheden te ontdekken.

Bovendien zullen jongeren die willen overstappen naar het leerlingwezen, maar niet over de vereiste kennis of vaardigheden beschikken, toegang krijgen tot een vooropleiding (prépa-apprentissage). Gefinancierd door het vaardigheidsinvesteringsplan zullen zij met voorrang geplaatst worden in de Centres de formation d’ apprentis (CFA) waardoor zij de basiskennis en basisvaardigheden verkrijgen die nodig zijn om de gewenste opleiding te volgen.

Meer transparantie over de kwaliteit van de opleidingen

De mate van integratie in het arbeidsproces, het succes van het afstuderen, de bijscholing van elk CFA en elke vakschool zullen geleidelijk openbaar worden gemaakt. Er zal ook informatie beschikbaar komen over de salarissen van de banen waarvoot wordt opgeleid.

Betere aanpassing aan de behoeften van het bedrijfsleven

Elk CFA kan elk jaar, zonder administratieve beperkingen, zijn opleidingscursussen aanpassen aan de vraag van bedrijven om beter aan hun behoeften te voldoen. Bovendien zal de kwaliteit van de aangeboden opleiding worden verbeterd door een certificeringssysteem.

Nieuwe aanwervingen gedurende het jaar

Leerlingen kunnen het hele jaar door worden aangenomen, niet alleen tijdens de laatste vier maanden van het jaar. Om de administratieve formaliteiten voor de indienstneming van een jongere in het leerlingwezen te vereenvoudigen, zal de registratieprocedure worden vereenvoudigd.

De duur van het contract kan gemakkelijk worden aangepast om rekening te houden met het reeds door de jongere behaalde kwalificatieniveau.

De verplichte en voorafgaande doorgang voor de rechtbank (prud’hommes) om het leercontract na 45 dagen te beëindigen, wordt afgeschaft.

Ten slotte hebben leerlingen wier arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar wordt onderbroken, het recht hun opleiding binnen het CFA met zes maanden te verlengen.

Samenvoeging van de hulpmiddelen

De drie huidige aanwervingshulpmiddelen zullen worden gebundeld en gericht zijn op bedrijven met minder dan 250 werknemers voor aanwerving op bachelor- en prebaccalaureaatsdiploma’ s. De contractuele steun bedraagt meer dan € 6.000 voor twee jaar.

Vrijstelling 35-urige werkweek mogelijk

In de sector bouw en openbare werken wordt de maximale wekelijkse arbeidstijd voor minderjarige leerlingen verhoogd tot 40 uur. Overwerkuren langer dan 35 uur worden betaald in overuren en de compensatie wordt per brancheovereenkomst geregeld.

De werktijden in de bakkerij- en banketbakkerijindustrie zullen ook flexibeler worden gemaakt, zodat jongeren kunnen profiteren van een uitgebreide opleiding.

15.000 leerlingen in Erasmus

Momenteel besteden minder dan 7.000 Franse leerlingen twee tot drie weken opleiding in een ander Europees land. Muriel Pénicaud hoopt dit aantal tegen 2022 te verdubbelen en het verblijf tot een jaar te verlengen.


Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |