allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaMedischMedicijnen maken te veel slachtoffers

Medicijnen maken te veel slachtoffers

Een nieuwsflits van donderdag 22 maart 2018

Elk jaar zijn medicijnen verantwoordelijk voor meer dan 10.000 sterfgevallen en meer dan 130.000 ziekenhuisopnames. Een betere uitwisseling van informatie tussen gezondheidswerkers en een campagne over het juiste gebruik van medicijnen zouden kunnen bijdragen aan een verminderd aantal slachtoffers.

Zonder medicijnen zou het leven ingewikkelder, pijnlijker en zeker minder lang zijn. Medicijnen zijn gemakkelijk toegankelijk en van hoge kwaliteit en vormen een waardevol therapeutisch instrument. Mits je ze op de juiste manier meeneemt. Het aantal ongevallen in verband met geneesmiddelen is talrijk en de gevolgen ervan kunnen dramatisch zijn.

Daarom presenteert het collectief "Bon Usage du Médicament" (Goed Gebruik van Geneesmiddelen) tien aanbevelingen aan minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn om het aantal ongevallen met medicijnen terug te dringen. Een betere uitwisseling van informatie tussen gezondheidswerkers en een grotere bewustwording van patiënten zijn er twee van.

De voorbeelden van verkeerd medicijngebruik zijn talrijk: voortijdige stopzetting van een behandeling, dubbele dosis ter compensatie van een vergeten dosis of interactie tussen geneesmiddelen wanneer de patiënt verschillende behandelingen ondergaat.

De gevolgen zijn ernstig: medicijngerelateerde ongevallen veroorzaken jaarlijks meer dan 10.000 doden, drie keer meer dan verkeersongevallen. Ook veroorzaken verkeerd medicijngebruik meer dan 130.000 ziekenhuisopnames per jaar. In totaal gaan er duizenden levens verloren en worden miljarden euro’s die effectiever zouden moeten worden gebruikt, opgeslokt. Terwijl 45 tot 70% van deze ongevallen te voorkomen is!

Wie is vooral betroffen?

Aangezien Frankrijk qua volume de grootste geneesmiddelenconsument is, kan dit voor iedereen gevolgen hebben. Alleen al voor antibiotica bestaan er in Frankrijk drie keer zoveel voorschriften dan in Nederland!

65-plussers zijn het meest betrokken, aangezien zij de meeste geneesmiddelen gebruiken voor hypertensie, diabetes, hartproblemen en vaak nog in combinatie. Maar in de menselijke fysiologie zal er, wanneer een patiënt meer dan drie of vier geneesmiddelen gebruikt, noodzakelijkerwijs sprake zijn van interacties tussen medicijnen, in wisselende verhoudingen en verschijningsvormen.

Hoe kan het aantal ongelukken tot een minimum worden beperkt?

Enerzijds is er de opleiding in het juiste gebruik van geneesmiddelen, maar ook de uitwisseling van en het toezicht op informatie met alle gezondheidswerkers: apothekers, huisartsen, specialisten en ziekenhuisverpleegkundigen. Iedereen moet beter worden opgeleid in de risico’s van interacties tussen medicijnen. Iedereen moet met elkaar samenwerken, met elkaar communiceren en om deze taak te vergemakkelijken moet iedereen toegang hebben tot gecentraliseerde informatie over de behandeling van de patiënt. Dat is de kern van de door het collectief gepresenteerde aanbevelingen.

Om dit te bereiken dringt het collectief aan op de noodzaak om computerhulpmiddelen te ontwikkelen om medisch voorschrift bij te staan, om gezondheidswerkers te helpen drugsinteracties beter te identificeren, maar ook de ontwikkeling van gedeelde medische dossiers, een duidelijk en gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor zorgverleners.

Aan de patiëntenzijde impliceert de vermindering van het risico op medicijnongevallen noodzakelijkerwijs therapeutische voorlichting en voorlichtingscampagnes over het juiste gebruik van geneesmiddelen voor het grote publiek. De laatste campagne van zijn soort die zijn stempel heeft gedrukt op mensen had betrekking op het niet automatisch gebruik van antibiotica, maar een paar jaar later is de effectiviteit van deze boodschap al verminderd. De Fransen moeten afstappen van deze cultuur van overconsumptie van geneesmiddelen en overstappen van de logica van volume naar de logica van waarde.

Artsen moeten leren minder medicatie voor te schrijven en patiënten moeten horen dat het soms niet nodig is om voorgeschreven te worden. Er moet in Frankrijk nog grote vooruitgang moet worden geboekt op het gebied van de naleving van de therapeutische wetgeving!


Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |