allesfrans.com

 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

 • Uitvoering verlaging algemene sociale lasten voor gepensioneerden

  Het verlaagde CSG-tarief voor gepensioneerden wordt toegepast vanaf de uitkeringen in mei en het te veel betaalde bedrag tussen januari en april wordt eind april of in mei  (...)
 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

  
BeginpaginaEnergieFranse elektriciteitstarief in Europese middenmoot

Franse elektriciteitstarief in Europese middenmoot

Een nieuwsflits van vrijdag 10 augustus 2018

Eén kWh is in vijftien EU-landen goedkoper dan in Frankrijk, waaronder Nederland.

De indrukwekkende Franse nucleaire vloot, die 77 procent van de elektriciteit levert, heeft al lang de reputatie de goedkoopste elektriciteit van Europa te produceren, maar is dat nog steeds waar?
Niet volgens de tariefcijfers over 2017 van Eurostat, dat voor het eerst vergelijkbare door Europese huishoudens betaalde elektriciteitsprijzen publiceert. Deze vergelijking houdt rekening met de gemiddelde prijs, inclusief belastingen, die aan de consument wordt aangerekend.

Op basis van de berekening van de gewogen gemiddelde prijs over het jaar bevindt Frankrijk zich in de tweede helft van de duurste landen voor de levering van elektriciteit aan huishoudens, met een gemiddelde prijs van iets minder dan 17 cent per kilowattuur (zie onderstaande grafiek). Er zijn maar liefst 15 EU-landen die lagere elektriciteitstarieven hebben dan Frankrijk op basis van deze Europese statistieken.

Van de 24 lidstaten die hun gegevens over 2017 konden verstrekken (met de opvallende uitzonderingen van Duitsland, Italië en Spanje, waar elektriciteit als veel duurder wordt beschouwd dan in Frankrijk), varieert de gemiddelde prijs per kilowattuur die door huishoudens wordt betaald sterk, van het goedkoopste tot het duurste land: tussen 10 cent (Bulgarije) en 28 cent (België).

(Klik om te bekijken)

In de overgrote meerderheid van de onderzochte Europese landen ligt de gemiddelde prijs die de huishoudens betalen tussen de 10 en 20 cent per kilowattuur. Frankrijk bevindt zich in de middenmoot. Eén kWh is in 15 landen goedkoper dan in Frankrijk. De goedkoopste facturen zijn in Oost-Europa te vinden, in landen als Kroatië, Bulgarije, Hongarije en Roemenië die tussen de 10 en 13 eurocent per kWh in rekening brengen.

Maar het Franse tarief overschrijdt ook EU-landen met een levensstandaard die beter vergelijkbaar is met die van Frankrijk. Dit is het geval in Finland, Nederland of Zweden, waar de gemiddelde elektriciteitsprijs die particulieren betalen 15 cent of minder per kilowattuur bedraagt.

Een van de verklaringen voor de recente stijging van de elektriciteitsprijzen in Frankrijk is de verhoging van de belastingen per kilowattuur. Tussen 2012 en 2016 stegen de kosten van de elektriciteitsvoorziening met 2% en die van het transport van energie met 5% in vier jaar, terwijl de belastingen in die periode met meer dan 40% stegen. Een evolutie die van de fiscaliteit de op één na belangrijkste post van de Franse elektriciteitsfactuur maakt, zeer dicht (35%) bij de levering van elektriciteit (36%) in 2016.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |