allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWat verandert in het schooljaar 2018-2019

Wat verandert in het schooljaar 2018-2019

Een nieuwsflits van donderdag 30 augustus 2018

In het schooljaar 2018-2019 dat officieel op 3 september begon, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

Splitsing van CP- en CE1-klassen

Aan het begin van het schooljaar 2017 werden 2.500 voorbereidingsklassen (CP) in scholen in zeer kansarme buurten (bekend als REP+) gesplitst om een maximum van 12 leerlingen per klas te bereiken. Deze maatregel zal geleidelijk worden uitgebreid tot de klassen van de lagere klassen 1 (CE1) van REP+-wijken en CP en CE1 in de REP achterstandswijken, met name dankzij de leerkrachten die deelnemen aan het programma "Plus de maîtres que de classes".

Deze maatregel gaat gepaard met een netto bonus van 1.000 euro voor het vaste onderwijspersoneel in REP+-wijken.

Pedagogie en leerplanaanpassing

Minister Jean-Michel Blanquer heeft op 26 april 2018 een brief gestuurd aan de leerkrachten voor het begin van het nieuwe schooljaar. Het bevat aanbevelingen om de talenkennis en het wiskundeonderwijs te verbeteren.

De minister beveelt in het bijzonder de syllabische methode aan voor het leren lezen en een dagelijks diktee, 15 minuten hoofdrekenen per dag en schrijfoefeningen, de studie van 5 tot 10 boeken per jaar en de terugkeer van de grammaticale lessen in alle klassen.

Daarnaast wordt het in 2013 geïntroduceerde wekelijkse uur van aanvullende onderwijsactiviteiten (APC) nu specifiek gewijd aan lees- en begripsactiviteiten.

Ook vraagt de minister docenten om steeds meer leerlingen te motiveren om tijdens de schoolvakanties stages te volgen. Op het collège zullen leerlingen van het 6e die zwak zijn in lezen of begrijpend lezen twee uur persoonlijke begeleidingkrijgen die volledig gewijd is aan het vloeiend en begrijpend lezen.

Er worden nieuwe evaluaties opgezet: tests aan het begin en midden van de CP, in CE1.

De eerste stappen in de hervorming van het middelbaar onderwijs

De hervorming van het baccalaureaat is van toepassing op de examens 2021, wanneer leerlingen die in september 2018 in de tweede graad instromen het examen afleggen. Vanaf september 2018 worden de eerste ontwikkelingen voor een betere beheersing van de taal- en begeleidingsdiensten geïmplementeerd. Studenten die het tweede jaar ingaan zullen daarom voor het eerst te maken krijgen met:

 • een niveautest: vóór oktober maakt elke student een niveautest in de Franse taal en wiskunde, waarvan de resultaten anoniem en persoonlijk zijn om zijn of haar kennis en behoeften vast te stellen;
 • individuele ondersteuning: leerlingen van de middelbare school zullen kunnen profiteren van ondersteuning die is aangepast aan hun behoeften, in het bijzonder om hun beheersing van schriftelijke en mondelinge expressie te consolideren en met inbegrip van hulp bij de keuze van hun oriëntatie;
 • er zal (ongeveer) 54 uur worden besteed aan oriëntatie om middelbare scholieren te helpen bij het kiezen van het algemene traject of het technisch onderwijs en hun specialismen. De keuze van de oriëntatie tussen het algemene en het technologische traject zal aan het einde van het 2e worden gemaakt.

De herziening van het lyceum die gepaard gaat met de hervorming van het baccalaureaat gaat echter pas in vanaf het academiejaar 2019 (gemeenschappelijke basiscursussen, nieuwe verplichte vakken in het tweede jaar zoals digitale wetenschappen en technologie, enz.)

Lesuren in het basisonderwijs

Sinds het begin van het schooljaar 2017 voorziet een decreet in afwijkingen van de organisatie van de schoolweek. Gemeenten kunnen ervoor kiezen terug te keren naar een vierdaagse schoolweek door de wekelijkse onderwijstijd van 24 uur te respecteren en zonder dat de schooldag meer dan zes lesuren bevat. Aan het begin van het schooljaar 2018 keren bijna alle gemeenten terug naar de vierdaagse schoolweek.

Om deze gemeenten te helpen kinderen op woensdagen te ontvangen presenteerde het Ministerie van Onderwijs een "Plan mercredi".

Vanaf het begin van het schooljaar 2018 zullen de lokale overheden en de openbare diensten elke woensdag, in samenwerking met de sociale sector en de vrijwilligerssector, activiteiten aanbieden aan kinderen van de kleuterschool tot de vijfde klas met een onderwijsambitie, voor ontwikkeling van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen.

Verbod op mobiele telefoons

 • Verbod mobiele telefoon op Franse scholen
  Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Onderwijs

  Wat zegt een nieuwe wet over het gebruik van mobiele telefoons op basisscholen en middelbare scholen?

Huidige bezoekers: 42

 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |