allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaFranse taalFrans-Waalse taalstrijd over een uitgang

Frans-Waalse taalstrijd over een uitgang

Een nieuwsflits van dinsdag 11 september 2018

In de eerste week van het nieuwe schooljaar is in de Franse media een debat losgebarsten over de Franse taal. Punt van discussie is een grammaticale regel die veel Franstaligen onlogisch en verwarrend vinden: de vervoeging van voltooid deelwoorden met het hulpwerkwoord avoir.

Voor buitenlanders die Frans leren, maar ook voor Franstalige schoolkinderen, is de regel een crime. Staat het lijdend voorwerp in de zin achter het voltooid deelwoord – J’ai mangé les crêpes – , dan wordt het voltooid deelwoord niet verbogen. Maar als het lijdend voorwerp ervoor staat, verbuigt het voltooid deelwoord wel, en krijgt het de uitgang van het lijdend voorwerp: Les crêpes que j’ai mangées.

Twee Waalse taalkundigen, die in het verleden allebei als leraar Frans voor de klas stonden, pleiten ervoor die regel af te schaffen. Als het aan Arnaud Hoedt en Jérôme Piron ligt, is j’ai mangé binnenkort altijd de correcte schrijfwijze, ook als het lijdend voorwerp ervoor staat.

De uitzonderingsregel is volgens de twee oud-docenten ‘overbodig en absurd’. In een ingezonden bijdrage in de Franse krant Libération schrijven ze dat het leerkrachten in Franstalige landen gemiddeld tachtig uur kost voordat hun leerlingen de regel onder de knie hebben. Grammaticahandboek La Bescherelle, voor veel Franse scholieren een verplicht standaardwerk, noemt het ‘de onnatuurlijkste regel in de Franse taal’.

Mangé of mangées?

Dat de regel ook bij volwassen Fransen regelmatig tot verwarring leidt, bewees minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer donderdag op de Franse televisie. Op de nieuwszender Franceinfo kreeg Blanquer drie zinnen voorgelegd. De vraag was simpel: ‘Is het mangé of mangées?’ Desondanks ging de minister in de tweede zin prompt in de fout. Hij had de komma niet gehoord, zei hij tot zijn verdediging.

Organisaties als de internationale raad voor de Franse taal steunen het voorstel van de Belgische taalkundigen, maar er is ook kritiek op het plan. De Franse taal is nu eenmaal ingewikkeld, zeggen critici. In plaats van de taal te versimpelen, zou er meer tijd en aandacht moeten worden ingeruimd voor taalonderwijs. ‘Een taal leren is niet alleen kwestie van logica’, zei docent Frans Fanny Capel in Le Monde. ‘Het vergt ook toewijding en gewenning.’

Veel Fransen zien de Franse taal als erfgoed dat tegen verloedering en versimpeling in bescherming moet worden genomen. Toen de Hoge Raad voor de Franse taal in 1990 een aantal spellingswijzigingen voorstelde, kon dat plan op zoveel kritiek rekenen dat het tot 2016 heeft geduurd voordat een aantal van die wijzigingen zijn doorgevoerd – tot dusver alleen in schoolboeken.

Artikel integraal overgenomen uit De Volkskrant

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |