allesfrans.com

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

 • Zelf postzegels printen

  De Franse post biedt jou de mogelijkheid zelf gepersonaliseerde postzegels af te drukken.

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerContrôle technique in januari opnieuw strenger

Contrôle technique in januari opnieuw strenger

Een nieuwsflits van donderdag 1 november 2018

De Franse APK zou vanaf 1 januari 2019 opnieuw strenger worden, met een nadruk op verontreiniging. Door de protesten van de gele hesjes is deze hervorming een half jaar uitgesteld.

Na de eerste hervorming, die op 20 mei 2018 van kracht werd, wordt dit verplichte tweejaarlijkse onderzoek op 1 juli opnieuw aangescherpt. Met nu een versterkte anti-vervuilingscontrole voor dieselvoertuigen. En dat geldt niet alleen voor de oudste auto’s.

Wat verandert er in 2019

De opaciteitscontrole van de rookgassen, en dus van de deeltjes die de uitlaatpijp verlaten, zal strenger zijn. Om deze deeltjes te meten gebruiken technische inspecteurs een opaciteitsmeter. Deze kleine op de uitlaat geplaatste doos straalt licht uit en ontvangt licht. Als de lichtbundel te verspreid is, betekent dit dat het voertuig veel deeltjes uitstoot. Daarbij zal het voertuig in een situatie worden gebracht waarin het het meest vervuilend is.

De emissiegrenswaarde zal ook veranderen, gebaseerd op de waarden die bij de goedkeuring van het voertuig voor Euro 5- en Euro 6-diesels zijn opgegeven (sinds 2011 geregistreerd). Om de technische keuring te laten uitvoeren, mag het voertuig dus niet meer vervuilen dan wanneer het op de weg wordt gezet.

Om welke voertuigen gaat het

Paradoxaal genoeg zijn het niet noodzakelijkerwijs alleen oude dieselmotoren die te lijden hebben onder deze nieuwe technische controle. Bij Euro 5-voertuigen bijvoorbeeld, wilden de fabrikanten zeer deugdzaam zijn en zijn de waarden die bij de goedkeuring werden gegeven veel lager dan de drempelwaarde die tijdens de technische controle wordt gebruikt. Deze voertuigen lopen dus een risico, vooral als ze niet goed worden onderhouden.

Het doel van deze hervorming is ook om de meest vervuilende voertuigen van de weg te halen, wat het ook mogen zijn. Als je bijvoorbeeld slechts korte afstanden met een dieselauto rijdt, wordt de motor vuil, zelfs als de auto nieuw is. Er zullen meer herkeuringen worden afgelegd om vervuilingsredenen.

De keuringsstations melden een stijging van het aantal herkeuringen van 3 naar 15%, ver van de alarmerende schattingen die vorig voorjaar tijdens de eerste hervorming werden gemaakt. Deze aanscherping van het onderzoek zal het mogelijk maken om voertuigen op te sporen waarvan de roetfilters zijn verwijderd, indien deze slecht onderhouden zijn.

Franse regelgeving

Deze nieuwe wijziging van de regelgeving volgt deze keer niet een Europese norm, maar actualiseert een Franse norm, NF R10-0 25. Deze verordening, die in 1996 van start ging, voerde regels in voor het meten van de opaciteit van dieseldampen. Twintig jaar later zijn de technologieën van de dieselmotoren geëvolueerd, zodat ook de standaard en de technische controle evolueren.

Dan is er nog de kwestie van de prijs van de technische controle. De duur van de technische controle hoeft na 1 juli niet noodzakelijkerwijs te worden verlengd. Als gevolg daarvan mag ook de prijs ervan niet verschuiven. Sinds de hervorming van 20 mei worden echter steeds vaker herkeuringen gefactureerd, wat een stijging van de kosten kan betekenen voor de automobilist die eigenaar is van een diesel die een herkeuring moet ondergaan.

Hoewel ze niet door deze hervorming worden getroffen, zullen ook degenen die op benzine rijden binnenkort de technische keuring zien evolueren. Tegen 2022 moet het onderzoek zijn aangescherpt. Op 1 juli worden zowel het kooldioxidegehalte als het koolwaterstofgehalte in benzinemotoren al gemeten, maar voorlopig slechts ter indicatie.

 • Technische keuring
  In onze rubriek > Verkeer en vervoer > Vervoermiddelen

  In Frankrijk moeten de meeste motorvoertuigen van 4 jaar of ouder regelmatig gekeurd worden.

Huidige bezoekers: 67

 

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |