allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaVerzekeringenPremie autoverzekering mogelijk omhoog

Premie autoverzekering mogelijk omhoog

Een nieuwsflits van zondag 18 november 2018

De tarieven voor autoverzekeringen zullen volgend jaar waarschijnlijk stijgen. Op donderdag 15 november werd een wijziging van het financieel wetsontwerp voor 2019 goedgekeurd die voorziet in een verhoging van de bijdrage van een verzekeraar aan het Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Deze instantie vergoedt onder meer slachtoffers van verkeersongevallen veroorzaakt door personen die geen verzekering hebben of die niet geïdentificeerd zijn.

De tekst wijzigt de wettelijke bovengrens van de bijdrage door deze te verhogen van 12% tot 25% van de lasten van het onderdeel automotive van het FGAO. Het bedrag dat daadwerkelijk door elke verzekeraar wordt betaald, wordt verdeeld naar rato van zijn marktaandeel op het gebied van motorrijtuigenaansprakelijkheid, zo blijkt uit de toelichting van de regering. De beroepsbeoefenaars zullen de maatregel waarschijnlijk in hun tarieven tot uiting laten komen.

Toenemend aantal onverzekerde voertuigen

Doel is om het FGAO in staat te stellen de stijging van de kosten van de vergoding bij verkeersongevallen op te vangen. Deze tendens is het gevolg van de stijging van de kosten van lichamelijk letsel en het aantal onverzekerde voertuigen.

Het bijdragepercentage, dat sinds 2004 ongewijzigd was gebleven op 1%, is in 2017 gestegen tot 12%.

De regering schat dat de maximale extra inkomsten uit een verdere verhoging van het plafond 33 miljoen euro per jaar bedraagt. De maatregel dient als signaal dat alle belanghebbenden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële duurzaamheid van het solidariteitsmechanisme.


Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |