allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaVerzekeringenPremie autoverzekering mogelijk omhoog

Premie autoverzekering mogelijk omhoog

Een nieuwsflits van zondag 18 november 2018

De tarieven voor autoverzekeringen zullen volgend jaar waarschijnlijk stijgen. Op donderdag 15 november werd een wijziging van het financieel wetsontwerp voor 2019 goedgekeurd die voorziet in een verhoging van de bijdrage van een verzekeraar aan het Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Deze instantie vergoedt onder meer slachtoffers van verkeersongevallen veroorzaakt door personen die geen verzekering hebben of die niet geïdentificeerd zijn.

De tekst wijzigt de wettelijke bovengrens van de bijdrage door deze te verhogen van 12% tot 25% van de lasten van het onderdeel automotive van het FGAO. Het bedrag dat daadwerkelijk door elke verzekeraar wordt betaald, wordt verdeeld naar rato van zijn marktaandeel op het gebied van motorrijtuigenaansprakelijkheid, zo blijkt uit de toelichting van de regering. De beroepsbeoefenaars zullen de maatregel waarschijnlijk in hun tarieven tot uiting laten komen.

Toenemend aantal onverzekerde voertuigen

Doel is om het FGAO in staat te stellen de stijging van de kosten van de vergoding bij verkeersongevallen op te vangen. Deze tendens is het gevolg van de stijging van de kosten van lichamelijk letsel en het aantal onverzekerde voertuigen.

Het bijdragepercentage, dat sinds 2004 ongewijzigd was gebleven op 1%, is in 2017 gestegen tot 12%.

De regering schat dat de maximale extra inkomsten uit een verdere verhoging van het plafond 33 miljoen euro per jaar bedraagt. De maatregel dient als signaal dat alle belanghebbenden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële duurzaamheid van het solidariteitsmechanisme.


Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |