allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

  
BeginpaginaGeld, bank, verzekeringPremie autoverzekering mogelijk omhoog

Premie autoverzekering mogelijk omhoog

Een nieuwsflits van zondag 18 november 2018

De tarieven voor autoverzekeringen zullen volgend jaar waarschijnlijk stijgen. Op donderdag 15 november werd een wijziging van het financieel wetsontwerp voor 2019 goedgekeurd die voorziet in een verhoging van de bijdrage van een verzekeraar aan het Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Deze instantie vergoedt onder meer slachtoffers van verkeersongevallen veroorzaakt door personen die geen verzekering hebben of die niet geïdentificeerd zijn.

De tekst wijzigt de wettelijke bovengrens van de bijdrage door deze te verhogen van 12% tot 25% van de lasten van het onderdeel automotive van het FGAO. Het bedrag dat daadwerkelijk door elke verzekeraar wordt betaald, wordt verdeeld naar rato van zijn marktaandeel op het gebied van motorrijtuigenaansprakelijkheid, zo blijkt uit de toelichting van de regering. De beroepsbeoefenaars zullen de maatregel waarschijnlijk in hun tarieven tot uiting laten komen.

Toenemend aantal onverzekerde voertuigen

Doel is om het FGAO in staat te stellen de stijging van de kosten van de vergoding bij verkeersongevallen op te vangen. Deze tendens is het gevolg van de stijging van de kosten van lichamelijk letsel en het aantal onverzekerde voertuigen.

Het bijdragepercentage, dat sinds 2004 ongewijzigd was gebleven op 1%, is in 2017 gestegen tot 12%.

De regering schat dat de maximale extra inkomsten uit een verdere verhoging van het plafond 33 miljoen euro per jaar bedraagt. De maatregel dient als signaal dat alle belanghebbenden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële duurzaamheid van het solidariteitsmechanisme.


Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |