allesfrans.com

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

  
BeginpaginaOverheidWetsontwerp energie-klimaat

Wetsontwerp energie-klimaat

Een nieuwsflits van zondag 25 augustus 2019

Het wetsontwerp énergie et climat moet een belangrijke stap worden in de uitvoering van de ambitie van de Franse regering om de klimaatverandering te bestrijden. De belangrijkste doelstelling: koolstofneutraliteit in 2050. Het wetsontwerp werd op 25 juni door de Assemblée nationale aangenomen.

De wetstekst beschrijft verschillende maatregelen langs 4 hoofdassen:

 1. Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door het verbruik van fossiele brandstoffen tegen 2030 terug te dringen tot 40% (momenteel 30%), wat onder meer inhoudt dat de elektriciteitsproductie op basis van steenkool vanaf 1 januari 2022 wordt stopgezet, hetgeen in de wet is bevestigd.
 2. Om te vechten tegen de passiores thermique, door het uitvoeren van een driefasige actie:
  • Een stimulerende fase, die een nieuwe reeks informatie- en stimuleringsmaatregelen aan de bestaande steun toevoegt;
  • Een werkverplichtfase, waarbij alle eigenaren van passiores thermique verplicht worden om vóór 2028 werkzaamheden uit te voeren om de energieprestaties van hun huizen te verbeteren;
  • Een fase van bindende mechanismen, die in 2023 door het Parlement zal worden vastgesteld in het kader van het vijfjarenprogramma voor energie dat is ingesteld bij de wet inzake energie en klimaat en het burgerklimaatverdrag.
 3. Nieuwe instrumenten voor de sturing, het beheer en de evaluatie van het Franse klimaatbeleid om de verwezenlijking van onze doelstellingen te garanderen: "groen budget", een vijfjarig stappenplan voor de energierenovatie van gebouwen, een vijfjarige wet op de klimaatprogrammering, een betere milieurapportering door de bedrijven......
 4. Een betere beheersing van de energieprijzen, met name door de mogelijkheid te bieden om het plafond voor gereguleerde toegang tot kernenergie (ARENH) bij decreet te verhogen tot 150 TWh in plaats van 100 TWh.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |