allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidWetsontwerp energie-klimaat
 

Wetsontwerp energie-klimaat

Een nieuwsflits van zondag 25 augustus 2019

Het wetsontwerp énergie et climat moet een belangrijke stap worden in de uitvoering van de ambitie van de Franse regering om de klimaatverandering te bestrijden. De belangrijkste doelstelling: koolstofneutraliteit in 2050. Het wetsontwerp werd op 25 juni door de Assemblée nationale aangenomen.

De wetstekst beschrijft verschillende maatregelen langs 4 hoofdassen:

 1. Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door het verbruik van fossiele brandstoffen tegen 2030 terug te dringen tot 40% (momenteel 30%), wat onder meer inhoudt dat de elektriciteitsproductie op basis van steenkool vanaf 1 januari 2022 wordt stopgezet, hetgeen in de wet is bevestigd.
 2. Om te vechten tegen de passiores thermique, door het uitvoeren van een driefasige actie:
  • Een stimulerende fase, die een nieuwe reeks informatie- en stimuleringsmaatregelen aan de bestaande steun toevoegt;
  • Een werkverplichtfase, waarbij alle eigenaren van passiores thermique verplicht worden om vóór 2028 werkzaamheden uit te voeren om de energieprestaties van hun huizen te verbeteren;
  • Een fase van bindende mechanismen, die in 2023 door het Parlement zal worden vastgesteld in het kader van het vijfjarenprogramma voor energie dat is ingesteld bij de wet inzake energie en klimaat en het burgerklimaatverdrag.
 3. Nieuwe instrumenten voor de sturing, het beheer en de evaluatie van het Franse klimaatbeleid om de verwezenlijking van onze doelstellingen te garanderen: "groen budget", een vijfjarig stappenplan voor de energierenovatie van gebouwen, een vijfjarige wet op de klimaatprogrammering, een betere milieurapportering door de bedrijven......
 4. Een betere beheersing van de energieprijzen, met name door de mogelijkheid te bieden om het plafond voor gereguleerde toegang tot kernenergie (ARENH) bij decreet te verhogen tot 150 TWh in plaats van 100 TWh.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention