allesfrans.com
 
BeginpaginaNieuwsMinimale afstanden tot woning bij besproeiing met landbouwgif
 

Minimale afstanden tot woning bij besproeiing met landbouwgif

Een nieuwsflits van maandag 13 januari 2020

Meer dan twee maanden na de openbare raadpleging van september zijn op 20 december 2019 de minimumafstanden aangekondigd die in acht moeten worden genomen tussen woningen en de toepassingsgebieden van pesticiden.

Ze zijn vastgesteld op 20 meter voor de gevaarlijkste stoffen en, voor andere fytosanitaire producten, op 5 meter voor lage gewassen (bv. granen) en 10 meter voor hoge gewassen (bv. wijnstokken, bomen, klein fruit, siergewassen van meer dan 50 centimeter hoog, bananen en hop). Deze afstanden zijn gebaseerd op de wetenschappelijke en onafhankelijke aanbevelingen in een advies van 14 juni van het Franse nationale agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (Anses).

Volgens een nog te publiceren decreet zullen deze afstanden vanaf 1 juli 2020 gelden voor gewassen die vóór 1 januari zijn ingezaaid, met uitzondering van de meest zorgwekkende producten. Voor andere percelen gelden ze vanaf 1 januari 2020.

Vermindering van de minimumafstanden mogelijk onder voorwaarden

Het zal mogelijk zijn om deze afstanden aan te passen in het kader van departementale charters die door de prefecten van het departement zijn gevalideerd, na overleg tussen de landbouwers, de omwonenden en de verkozenen. Ze kunnen worden teruggebracht tot 5 meter voor een boomkwekerij en 3 meter voor andere gewassen, op voorwaarde dat er meer milieu-efficiënte sproeiapparatuur wordt gebruikt. Maar deze verlagingen kunnen niet worden toegepast in de buurt van plaatsen waar kwetsbare personen verblijven (bejaardentehuizen, scholen, enz.).

Deze minimale toepassingsafstanden zijn niet van toepassing bij het gebruik van biocontrole- of laagrisicoproducten voor de bestrijding van onkruid of ongedierte. Ook is er 25 miljoen euro gereserveerd voor "ondersteuning van landbouwers bij het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen".

Een systeem voor het beheer van klachten over pesticiden

Naast de invoering van minimumafstanden is de regering van plan om in 2020 op nationaal niveau een systeem in te voeren voor het rapporteren van gezondheidseffecten die verband kunnen houden met het sproeien van pesticiden, vergelijkbaar met het systeem dat al bestaat in de regio Nouvelle Aquitaine, genaamd Phytosignal. Het doel is om de meldingen via een gratis nummer te centraliseren en te analyseren.


Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention