AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1033
Alle regels op een rij
woensdag, 14 december 2011

Het zal niet voor het eerst zijn wanneer een dorpsburgemeester van verbazing met zijn tractor tegen een boom rijdt wanneer plotseling op een weiland een nieuw huis in zijn dorp is verrezen. Vele Fransen lappen de (bouw-)regels aan hun laars en bouwen op veel goedkopere landbouwgrond . Maar wil je niet het risico lopen dat de burgemeester voorkomt dat jouw nieuwe woning van electriciteit wordt voorzien, of je je aanpassingen ongedaan moet maken, volg dan de juiste procedures. Tegenwoordig zijn ze zo ingewikkeld niet meer!

In dit artikel vind je een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

Onder de Nederlandse tekst vind je de uitleg op deze website. Klik op de Franse tekst voor de informatie van Service Public.
De fasen
Op onze website Op service-public
Bouwplannen
Bestemmingsplan Certificat d’urbanisme
Architect inschakelen Recourse à un architecte
Vergunningen
Welke vergunning(en) heb je nodig?
Melding van kleinere aanpassingen Déclaration préalable
Bouwvergunning Permis de construire
Vergunning voor grondwerken Permis d’aménager
Sloopvergunning Permis de démolir
Wie beslist over de vergunning?
Voor/tijdens werkzaamheden
Uithangen van de vergunning Affichage de l’autorisation
Bezwaar door derden Contestation de l’autorisation par un tiers
Aanpassing bouwvergunning Permis de construire modificatif
Melding aanvang werkzaamheden Déclaration d’ouverture de chantier
Fiscale melding bij buiten gebruikname
Aanvraag verlenging vergunning
Fiscale melding bij ingebruikname
Einde van de werkzaamheden
Gereedmelding Déclaration d’achèvement des travaux
Conformiteitsverklaring
Oplevering Réception des travaux
Garantie na oplevering Garanties après la réception des travaux