AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article2086
Waarborgfonds rijverkeer
woensdag, 16 april 2014

Ben je slachtoffer van een verkeersongeval op de openbare weg en kun je niet door de verantwoordelijke schadeloos worden gesteld, omdat deze niet verzekerd is of niet kan worden geïdentificeerd, dan kun je aankloppen bij dit waarborgfonds.

Het fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) is van oorsprong bedoeld voor de schadeloosstelling van lichamelijke of materiële schade van verkeersslachtoffers bij ongevallen waarbij een voertuig is betrokken. Je kunt aanspraken maken op dit fonds wanneer de veroorzaker van het ongeval onverzekerd is, of niet kan worden geïdentificeerd, mogelijk omdat hij gevlucht is. Later is het werkgebied van het fonds uitgebreid naar schade veroorzaakt door alle op de grond rijdende personen, maar ook dieren die zich op de openbare weg bevinden.

Ook kan op het fonds aanspraak worden gemaakt bij lichamelijke schade door jagen, maar ook bij bepaalde schade aan woningen veroorzaakt door een technologische ramp of door mijnbouw.

Wie kan aanspraak maken

Om schadeloos te worden gesteld moet je het slachtoffer (of zijn rechthebbende) van een verkeersongeval met een voertuig zijn (bijvoorbeeld een fietser of voetganger die aangereden is door een auto) of een ander ongeval op een openbare plek. De veroorzaker moet een grondvoertuig of een dier zijn. Dat kan bijvoorbeeld een skiër, een fietser of een everzwijn zijn.

Je moet de Franse nationaliteit hebben, of in Frankrijk woonachtig zijn of in een land wonen waarmee Frankrijk afspraken heeft gemaakt.

Voorwaarden

Het fonds zal de zaak alleen in behandeling nemen wanneer de veroorzaker onbekend of onverzekerd is. Ook als de verzekeraar van de veroorzaker insolvent is, kan op het fonds aanspraak worden gemaakt.

In het geval van dieren wordt een zaak alleen behandeld wanneer de eigenaar van het dier niet kan worden vastgesteld, niet verzekerd is of zijn verzekeraaar insolvent is.

Alleen wanneer geen andere verzekering de schade vergoedt, zal het fonds uitbetalen. Dus wanneer je een all-risk verzekering hebt, wordt de schade aan jouw voertuig altijd door je eigen verzekeraar vergoed en zal het fonds niet uitbetalen.

Wanneer je op een of andere manier een gedeeltelijke schadevergoeding krijgt, zal het fonds alleen het aanvullende schadebedrag vergoeden.

Het dossier

Mogelijk kan jouw verzekeraar zorg dragen voor het aanmaken van een dossier voor de FGAO! Het is onderdeel van veel verzekeringspolissen.
 

Om zelf een dossier aan te maken, kun je de benodigde formulieren downloaden van de site van de FGAO die je onder dit artikel vindt.
Voor elk type ongeval vindt je de juiste bescheiden die je ingevuld per aangetekende post met ontvangstbevestiging (lettre recommandée avec avis de réception) opstuurt naar de FGAO, samen met een kopie van je legitimatiebewijs, een proces-verbaal van de politie, eventuele getuigenverklaringen, enz.

Wanneer de verantwoordelijke niet kan worden geïdentificeerd moet je dossier binnen 3 jaar na het ongeval bij de FGAO binnen zijn.
Is de verantwoordelijke bekend maar onverzekerd, dan heb je als slachtoffer twee mogelijkheden:
binnen 5 jaar een civiele zaak of strafzaak tegen hem aanspannen. De schikking kan vervolgens bij de FGAO worden neergelegd.
direct het fonds aanspreken om samen tot een schikking te komen.

Limieten

Het maximale schadebedrag bij materiële schade bedraagt € 1.120.000 en bij lichamelijke schade bestaat geen limiet.

Betwisten

Je kunt een uitspraak van de FGAO betwisten bij een tribunal juridiciair.

Adres

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
64, rue Defrance
94682 Vincennes CEDEX

Reacties