AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article2986
Frankrijk in middenmoot qua verkeersdoden
zondag, 20 november 2016

Kijken we naar de verhouding tussen inwoners en aantal verkeersslachtoffers, dan bevindt Frankrijk zich in de middenmoot van Europa.

Ieder land heeft zijn eigen verkeersregels en manieren om het aantal verkeersongevallen te verminderen. We vinden in de Europese landen ook zeer uiteenlopende cijfers over het aantal verkeersdoden.

Relaxatiegedrag in Frankrijk

Volgens informatie die werd vrijgegeven door Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, ter gelegenheid van de wereld herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers telt Frankrijk in 2015 de meeste slachtoffers (3461), op de voet gevolgd door Duitsland (3459) en Italië (3428), Polen (2938), Roemenië (1893) het Verenigd Koninkrijk (1806) en Spanje (1689).

Een slecht cijfer voor Frankrijk. In 2015 nam het aantal ook voor het tweede opeenvolgende jaar toe. En als we de eerste 10 maanden van 2016 bekijken, eindigt dit jaar opnieuw met een toename van het aantal verkeersdoden met 0,8%. De slechte cijfers worden geweten aan het feit dat de politie het te druk zou hebben met andere missies (met name in verband met terrorisme), waardoor ze minder aanwezig was op de wegen.

Frankrijk in het Europees gemiddelde

Maar vóór de toekenning van de Europese zwarte pet aan Frankrijk moeten we eerst deze statistieken in een juist perspectief zetten. Wat wordt de rangschikking van de meest ongelukken als we rekening houden met de bevolking van elke lidstaat?

Het hoogste percentage verkeersdoden in 2015 werden geregistreerd in Bulgarije (9,8 slachtoffers per 100.000 inwoners), Letland en Roemenië (elk 9,5), gevolgd door Litouwen (8,3), Kroatië (8.2), Polen (7,7) en Griekenland (7,4).

Frankrijk bevindt zich dan iets boven het Europese gemiddelde (5,4 verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners). Alle landen met minder verkeersdoden dan Frankrijk hebben stappen ondernomen op de gebied van de verkeersveiligheid (het verlagen van de snelheid tot 30 km/uur in stadscentra, de aanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers, verscherpte controles, enz.

Er zit vooruitgang in

Bekijken we de periode 1995-2015 dan zien we in alle Europese landen een daling met meer dan de helft van het aantal de dodelijke verkeersongevallen. De landen die de meeste vooruitgang hebben geboekt op dit gebied zijn Estland, Portugal, Letland, Slovenië, Spanje, Denemarken en Griekenland, waar het aantal slachtoffers van verkeersongevallen met meer dan tweederde werd verminderd.

Ook Frankrijk slaagde erin om een ​​aanzienlijke vermindering van het aantal verkeersdoden in deze periode te realiseren (-61%), vooral dankzij de invoering van een zeer actief beleid door Jacques Chirac in 2002.
Tussen 2002 en 2003 daalde het aantal verkeersdoden met 21% en het is sindsdien blijven dalen.

Toch doet die positieve evolutie over meer dan tien jaar de slechte cijfers voor Frankrijk in de afgelopen jaren niet vergeten. 10 doden per dag is nog steeds een slechte score.