AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article3682
APA: Allocation personnalisée d’autonomie
vrijdag, 22 juni 2018

De Allocation personnalisée d’autonomie voorziet, onder voorwaarden van leeftijd en verlies van autonomie, in een gepersonaliseerde tegemoetkoming die gebruikt kan worden om (geheel of gedeeltelijk) de (aangepaste) huisvestingskosten te betalen.

De Allocation personnalisée d’autonomie (APA) is een gepersonaliseerde tegemoetkoming die, onder voorwaarden van leeftijd en verlies van autonomie, voor huisvestingskosten die nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen ("Apa à domicile"), of om een deel van het tarief van de medisch-sociale instelling (in het bijzonder een EHPAD) waarin je verblijft, te betalen ("Apa en établissement").

Apa à domicile

Met de persoonsgebonden autonomietoeslag betaal je (geheel of gedeeltelijk) de kosten die nodig zijn om thuis te kunnen blijven wonen. De uitkering wordt betaald door de diensten van het departement.

Voorwaarden

Leeftijdseis

Je moet minstens 60 jaar oud zijn.

Verlies van autonomie

Je moet in een situatie van verlies van autonomie (hulp nodig om dagelijkse handelingen uit te voeren, of gezondheidstoestand die voortdurend toezicht vereist).

Het verlies aan autonomie wordt gemeten aan de hand van de "grille Aggir". Het definieert verschillende gradaties van verlies van autonomie, gaande van Gir 1 (hoogste verlies van autonomie) tot Gir 6 (laagste verlies van autonomie).

Alleen personen met Gir 1 tot Gir 4 kunnen de Apa ontvangen.

Huisvestingsvoorwaarden

Je moet wonen:

 • ofwel bij jezelf thuis;
 • ofwel thuis bij een familielid dat je onderdak biedt;
 • ofwel in een accueillant familial;
 • of in een résidence autonomie, vroeger "foyer-logement" genoemd.

Je moet duurzaam en regelmatig in Frankrijk wonen.

Inkomsten die niet cumulatief zijn met de Apa

De Apa kan niet gecombineerd worden met bepaalde inkomsten uit bijstand voor mensen die hun autonomie verliezen:

 • de allocation simple die wordt betaald in het kader van de huishoudelijke hulp aan huis;
 • hulp in natura in de vorm van huishoudelijke hulp thuis,
 • uitkering voor de vergoeding van invaliditeit (PCH),
 • de aanvulling voor permanente hulp door een derde partij,
 • de PCRTP. Iemand die reeds de PCRTP ontvangt kan echter een aanvraag indienen voor Apa zodat hij dan de uitkeringen kan kiezen die hem het beste past.

Aanvragen

Je moet eerst een Apa-aanvraagformulier aanvragen bij de diensten van het departement, het gemeentehuis (CCAS) of bij een lokaal senioreninformatiecentrum.

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:

 • Fotokopie van het familieboekje, identiteitskaart, paspoort of geboorteakte of fotokopie van een verblijfskaart of verblijfsvergunning;
 • Fotokopie van de laatste aanslag van de inkomstenbelasting;
 • Wanneer je eigenaar bent: een fotokopie van de laatste aanslag van de onroerend goedbelasting (taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties);
 • Jaaroverzicht van een levensverzekering;
 • Een RIB of een RIP.

Procedure

Na afronding van het dossier komt een professional van het medisch-sociale team (EMS) van het departement bij jou thuis.

Tijdens dit bezoek evalueert deze de mate van verlies van autonomie op basis van de grille Aggir en hij of zij beoordeelt jouw situatie en behoeften.

Deze professional kan ook de situatie en behoeften aan zorgverleners inschatten.

Voorstel van het medisch-sociaal team

Als je beoordeeld wordt als Gir 1 tot Gir 4, biedt de professional je een hulpplan aan. Dit bijstandsplan kan bijvoorbeeld het volgende omvatten:

 • de bezoldiging van een thuiszorger of een mantelzorger;
 • hulp bij het vervoer of de levering van maaltijden;
 • technische hulpmiddelen en maatregelen voor de aanpassing van de woning;
 • tijdelijke opvang (in een instelling of pleeggezin).

Het bedrag van de APA die je zult ontvangen, kan de steun waarin het steunplan voorziet, geheel of gedeeltelijk dekken.

De professional kan ook andere ondersteuningsmaatregelen aanbevelen (ter preventie of ter ondersteuning van de mantelzorgers) die niet onder de APA vallen.

Je hebt 10 dagen de tijd om het voorgestelde bijstandsplan te aanvaarden of wijzigingen aan te vragen.

Als je in Gir 5 of Gir 6 wordt ingedeeld kun je thuis niet profiteren van de APA. Je kunt dan hulp inroepen bij jouw pensioenfonds.

Gunningsbesluit

De APA wordt toegekend door het departement. Na goedkeuring van het steunplan word je van deze beslissing in kennis gesteld.

Dit besluit moet worden genomen binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier. Na deze periode zal, in afwachting van een uitdrukkelijk besluit, een forfaitair bedrag worden betaald.

Maximale uitkering (juni 2018)
Gir Maximaal bedrag per maand
Gir 1 € 1.719,93
Gir 2 € 1.381,04
Gir 3 € 997,85
Gir 4 € 665,60

Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullingen tot een maximum van € 501,69 per jaar worden uitbetaald.

Verplichte verklaring

Binnen een maand na de kennisgeving van de toekenningsbeslissing moet je het formulier N° 10544 invullen, met vermelding van de aangeworven werknemer(s) of de thuiszorg waarvan je gebruik maakt. Dit formulier moet vervolgens naar de betreffende dienst worden gestuurd.

Apa en établissement

Wanneer je in een medisch-sociale instelling verblijft (bijvoorbeeld in een zorginstelling voor afhankelijke ouderen, EHPAD genaamd), dekt de Apa een deel van het tarief voor langdurige zorg dat door de zorginstelling wordt vastgesteld.

Voorwaarden

Leeftijdseis

Je moet minstens 60 jaar oud zijn.

Verlies van autonomie

Je moet in een situatie van verlies van autonomie (hulp nodig om dagelijkse handelingen uit te voeren, of gezondheidstoestand die voortdurend toezicht vereist).

Het verlies aan autonomie wordt gemeten aan de hand van de "grille Aggir". Het definieert verschillende gradaties van verlies van autonomie, gaande van Gir 1 (hoogste verlies van autonomie) tot Gir 6 (laagste verlies van autonomie).

Alleen personen met Gir 1 tot Gir 4 kunnen de Apa ontvangen.

Huisvestingsvoorwaarden

Jouw gastinstelling moet in Frankrijk gevestigd zijn en minstens 25 afhankelijke ouderen huisvesten. Als deze inrichting minder plaats biedt, moet je vragen om de Apa à domicile.

Inkomsten die niet cumulatief zijn met de Apa

De Apa kan niet gecombineerd worden met bepaalde inkomsten uit bijstand voor mensen die hun autonomie verliezen:

 • de allocation simple die wordt betaald in het kader van de huishoudelijke hulp aan huis;
 • hulp in natura in de vorm van huishoudelijke hulp thuis,
 • uitkering voor de vergoeding van invaliditeit (PCH),
 • de aanvulling voor permanente hulp door een derde partij,
 • de PCRTP. Iemand die reeds de PCRTP ontvangt kan echter een aanvraag indienen voor Apa zodat hij dan de uitkeringen kan kiezen die hem het beste past.

Aanvragen

Je hoeft de Apa niet zelf aan te vragen:

 • als de instelling waar je gaat wonen een globale Apa subsidie ontvangt voor al haar bewoners;
 • en als jouw noodwoning zich in hetzelfde departement als de inrichting bevindt.

Als aan minstens één van deze voorwaarden niet is voldaan, moet je zelf een aanvraag indienen. Je kunt direct navragen bij de instelling om te weten te komen of deze een globale Apa-subsidie ontvangt.

Waar en hoe je de aanvraag doet les je onder de tab "Apa à domicile".

Procedure

Jouw evaluatie wordt gedaan door de instelling.

De APA wordt toegekend door het departement. Na goedkeuring van het steunplan word je van deze beslissing in kennis gesteld.

Dit besluit moet worden genomen binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier. Na deze periode zal, in afwachting van een uitdrukkelijk besluit, een forfaitair bedrag worden betaald.

De Apa is bedoeld om het afhankelijkheidspercentage te betalen dat van kracht is in de gastinstelling. Afhankelijk van jouw inkomen kan er echter een financiële bijdrage op jouw kosten overblijven.

- service-public