AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4392
Sociale lasten over pensioenen
woensdag, 11 december 2019

De veralgemeende sociale bijdrage (CSG) is een belasting die sinds 1991 van kracht is en die vooral wordt gebruikt voor de financiering van de Franse sociale zekerheid.

De bijdrage vormt het belangrijkste deel van de totale sociale lasten en wordt (bij een Frans pensioen) direct ingehouden door de pensioeninstelling of het pensioenfonds dat het pensioen uitkeert. Bij een pensioen van buiten Frankrijk dient een maandelijkse termijn aan de Belastingdienst te worden overgemaakt en vormt de belastingaanslag de jaarlijkse eindafrekening.

De CSG is een proportionele belasting: in tegenstelling tot de inkomstenbelasting, die gebaseerd is op een progressieve schaal (een tarief voor elke inkomensschaal), is het ouderdomspensioen dat een gepensioneerde ontvangt, onderworpen aan één CSG-belastingtarief.

Het principe van de CSG-bijdrage op pensioenen is vastgelegd in artikel L136-1 van de Code de la sécurité sociale (CSS). De tekst van de wet stelt alle vervangende inkomsten, waarvan de ouderdomspensioenen deel uitmaken, belastbaar voor het CSG.

Er zijn verschillende CSG-tarieven voor pensioenen

De CSG is niet de enige sociale heffing op ouderdomspensioenen. De lijst van de sociale zekerheidsbijdragen voor de pensioenen is als volgt:

Er zijn verschillende CSG-tarieven:

CSG-tarieven voor gepensioneerden vanaf 1 januari 2020

Met het wegvallen van de CSG-verhoging voor sommige gepensioneerden in 2019, zijn in 2019 en 2020 vier CSG-tarieven van kracht, respectievelijk:

De geheven CSG-tarieven zijn afhankelijk van het referentie-inkomen van het fiscale huishouden, dat rekening houdt met alle inkomsten van het fiscale huishouden. Voor de bepaling van het tarief voor 2020 wordt rekening gehouden met het referentie-inkomen van 2018. Deze is te vinden op de belastingaanslag die in 2019 werd ontvangen.

Maximaal referentie-inkomen per tariefgroep
Heffingen in 2020 Vrijstelling Verlaagd tarief Middentarief Hoog tarief
0% 3,80% 6,60% 8,30%
bij 1 part € 11.306 € 14.781 € 22.941 vanaf € 22.941
bij 1,5 part € 14.325 € 18.727 € 29.065 vanaf € 29.065
bij 2 parts € 17.344 € 22.673 € 35.189 vanaf € 35.189
bij 2,5 parts € 20.363 € 26.619 € 41.313 vanaf € 41.313
bij 3 parts € 23.382 € 30.565 € 47.437 vanaf € 47.437
extra 0,5 part + € 3.019 + € 3.946 + € 6.124 + € 6.124

Rekenvoorbeeld

Voor een alleenstaande die een ouderdomspensioen ontvangt van € 2.500, waarvan € 500 betaald door een aanvullend pensioenfonds, bedraagt de maandelijkse CSG:

8,3% over € 2.000, ofwel € 166
8,3% over € 500 euro, ofwel € 41,50
Dit komt neer op een totale CSG van € 207,50.

Een deel van de CSG is belastbaar voor de inkomstenbelasting.
Ook zijn andere sociale zekerheidsbijdragen van toepassing:

CRDS: 0,5% over € 2.500, ofwel € 12,50
Casa: 0,3% over € 2.500, ofwel € 7,50
Gezondheidsbijdrage: 1% over € 500, ofwel € 5,00.
De totale sociale bijdragen over het pensioen bedragen € 232,50.