AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4471
Daling verkoop foie gras
donderdag, 27 februari 2020

De verkoop van foie gras is in Frankrijk in 2019 met 10% gedaald. Een tegenslag die volgens de sector is toe te schrijven aan de levensmiddelenwetgeving en een aantal bepalingen die tot doel hebben de speciale aanbiedingen te reguleren.

77% van de Fransen vindt foie gras een must voor de feestdagen.

De verkoopcijfers zijn gedaald en spreken voor zich: 10% minder in volume over het gehele jaar en tot 44% minder in oktober 2019. De beroepsorganisatie Cofig ziet in de loi Alimentation de boosdoener. Deze maatregel creëert in hun ogen geen waarde, maar vernietigt deze.

Beperking van promoties

Meer in het bijzonder een bepaling van de wet die het productievolume dat in aanmerking komt voor een promotievoordeel beperkt tot 25%. Foie gras, waarvan de omzet in de supermarkten vorig jaar toch 258 miljoen euro bedroeg, "is een vrij duur product, een plezier- en feestproduct dat moet worden gepromoot", stelt de Cifog. Daardoor zijn de beperking onoverkomelijk voor professionals, die tot 75% van hun volume verkopen tegen promotieprijzen.

Een ongeschikte maatregel

De professionals bekritiseerden het "contraproductieve karakter en de omvang van de schade die wordt veroorzaakt door een maatregel die ongeschikt is voor een seizoensproduct" en deden daarom een beroep op het "gezond verstand" van de overheid en vroegen haar om "onmiddellijk beslissingen" te nemen om het evenwicht in de sector te bewaren.

Medio januari stemde de Franse Sénat in eerste lezing voor het grootste deel over een wetsvoorstel dat gericht is op het corrigeren van maatregelen die in de Egalim-wet als "schadelijk" worden beschouwd, door het kader voor promoties in supermarkten te versoepelen. De wet zal waarschijnlijk niet worden goedgekeurd door de Assemblée nationale, aangezien de minister van Landbouw een ongunstig advies heeft uitgebracht over de goedkeuring ervan.