AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4542
Notariële aktes mogen "op afstand" ondertekend worden
woensdag, 29 april 2020

Door de corona-pandemie zijn veel transacties of notariële aktes "bevroren". Maar er is nu een regeling voor het op afstand opstellen en ondertekenen van aktes. Op voorwaarde dat het notariskantoor is uitgerust met de technologische middelen.

Een decreet van 3 april 2020 staat de ondertekening van notariële akten op afstand toe. De Conseil Supérieur du Notariat (CSN) is verheugd dat deze tekst "de veiligheidseisen rond de totstandkoming van de authentieke akte versterkt". Het decreet is van toepassing tot het verstrijken van een termijn van een maand vanaf de datum van beëindiging van de noodsituatie op het gebied van de gezondheidszorg.

De notaris kan dus, in afwijking van de bepalingen van artikel 20 van het decreet van 26 november 1971, een notariële akte opstellen op een elektronische drager wanneer één of meer van de partijen of elke andere persoon die aan de akte bijdraagt, niet aanwezig of vertegenwoordigd kan zijn.

Momenteel is slechts ongeveer 40% van de notariskantoren uitgerust met faciliteiten voor videoconferencing. Daarom roept het CSN op om bestaande apparatuur in alle gebieden te bundelen. Dit maakt het mogelijk, zonder vervanging en zonder dat iemand zich fysiek hoeft te verplaatsen, een notaris die over videoconferentie-apparatuur beschikt om zijn faciliteiten ter beschikking te stellen aan een collega die een expert op dit gebied is.
Het aantal ingerichte werkplekken is wel vertienvoudigd tot bijna 30.000, ofwel 70% van de in aanmerking komende werkplekken.