AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article970
CAF - Caisse d’allocation familiale
zaterdag, 10 november 2018

Een Caisse d’allocations familiales (CAF) is een lokale vertegenwoordiger van de Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), die de "familie" tak van de Franse sociale zekerheid vormt.

Elke CAF is een privaatrechtelijke instelling met territoriale bevoegdheid die verantwoordelijk is voor het verlenen van financiële bijstand aan personen van familiale of sociale aard, onder voorwaarden die door de wet worden bepaald, de zogenaamde "prestations légales". Elk CAF biedt ook, op lokaal niveau, een hoofdzakelijk collectieve sociale tussenkomst via technische bijstand en subsidies aan lokale spelers in het sociale leven (gemeentehuizen, crèches, vrijetijdscentra, enz.).

Sinds 1946 was er in principe één kinderbijslagfonds per departement. Afhankelijk van de lokale context hadden sommige departementen echter twee of meer CAFs. Eind 2011 vond in de betrokken departementen (met uitzondering van Pyreneeën-Atlantiques) een fusie van de zogenaamde "infra-departementale" fondsen plaats. Het netwerk van CAFs ging zo van 123 naar 102 fondsen.

Missies

De CAFs zijn verantwoordelijk voor de betaling van gezinsbijslagen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in niet-agrarische beroepen en de niet-actieve bevolking.

Deze bepaling wordt uitgebreid tot de gepensioneerden van het nationale pensioenfonds voor werknemers van de plaatselijke overheden en het Bijzonder Pensioenfonds voor werknemers in de industriële instellingen van de staat, gevestigd in de overzeese departementen.

Bepaalde instellingen of diensten kunnen echter bij decreet worden gemachtigd om deze voordelen te verstrekken aan werknemers in de landbouw en overheidspersoneel.

De opdrachten van de CAF zijn gebaseerd op vier hoofdpijlers, namelijk:

De soorten bijstand

Geboorte, adoptie, kinderopvang

De kinderen

Terug naar school (la rentrée)

Huisvesting

Alleenstaande of gescheiden ouder

Gehandicapt kind of gehandicapte volwassene

Integratie